B¸o c¸o th­êng niªntải về 461.49 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích461.49 Kb.
  1   2   3   4   5
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

B¸o c¸o th­êng niªn


C«ng ty Cæ phÇn 482 N¨m 2010


  I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

 Công ty cổ phần 482 tiền thân vốn là Xí nghiệp Đường sắt 769 có nhiệm vụ đảm bảo giao thông (đường sắt và đường bộ) vùng khu bốn cũ từ Nghệ An đến Quảng Bình trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra Miền Bắc. Đến năm 1982, Công ty đổi tên thành Xí nghiệp Đường sắt 482 trực thuộc Liên hiệp xí nghiệp Giao thông 4.

 Năm 1992, Xí nghiệp Đường sắt 482 chuyển đổi thành Công ty Công trình giao thông 482 – Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông miền Trung (Nay là Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4).


 • Ngày 29/4/2004, Bộ giao thông vận tải ra quyết định số 1226/QĐ-BGTVT về việc chuyển đổi Công ty công trình giao thông 482 thành Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 – Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4. Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/12/2004 với số vốn điều lệ là 8 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 51%, cán bộ công nhân viên và cổ đông bên ngoài nắm 49%.

 • Ngày 06/4/2007, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 quyết định phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng.

 • Ngày 08/12/2007, Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông quyết định đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần 482 cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh mới của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703000455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 16/12/2004, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 11/12/2007. Đại hội đồng cổ đông cũng quyết định niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng việt: Công ty cổ phần 482

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Joint - Stock Company No 482

Tên viết tắt: JSC482

Nhãn hiệu thương mại:

JSC482

Trụ sở chính của Công ty: • Địa chỉ : 155 Trường Chinh - TP Vinh - Nghệ An.

 • Điện thoại : 038.3853200 Fax: 038.3854701

 • E-mail : Congty482@Congty482.vnn.vn

 • Website : http://www.Congty482.com.vn

 • Tài khoản : 51010000000070 tại NH Đầu tư và Phát triển Nghệ An.

 • Mã số thuế : 2900324346

 • Ngày 07/03/2008, Công ty cổ phần 482 được Trung tâm giao dịch chứng khoán chấp thuận niêm yết cổ phiếu.

 • Ngày 17/03/2008, Công ty cổ phần 482 chính thức giao dịch 1,5 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp) trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là B82.

 • Ngày 23/02/2010, Công ty cổ phần 482 được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 517/UBCK – GCN, chấp thuận kế hoạch chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.

 • Ngày 13/08/2010, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

 • Ngày 26/08/2010, Công ty cổ phần 482 chính thức giao dịch 1,5 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp) niêm yết bổ sung trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, tổng số lượng cổ phiếu niêm yết là 3 triệu cổ phiếu.

2. Ngành nghề kinh doanh:

 • Đầu tư xây dựng hạ tầng: khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, du lịch;

 • Kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ;

 • Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, dân dựng, thủy điện, sân bay, bến cảng, công trình ngầm, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, công trình cấp thoát nước, đường điện, trạm biến áp, xây dựng kết cấu công trình, nạo vét, đào đắp và san lấp mặt bằng;

 • Trang trí nội thất công trình xây dựng;

 • Gia công lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn; Gia công và sửa chữa cơ khí;

 • Sửa chữa xe máy, thiết bị ngành xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị, kho bãi;

 • Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản;

 • Sản xuất, mua, bán vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, cấu kiện bê tông, cấu kiện bằng kim loại;

 • Tư vấn khảo sát địa chất. thủy văn công trình

 • Tư vấn khảo sát trắc địa công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp;

 • Tư vấn thiết kế xây dựng công trình cấu, đường bộ;

 • Tư vấn sử dụng vật liệu xây dựng; Tư vấn đầu tư xây dựng; …

3. Định hướng phát triển:

* Mục tiêu phát triển của B82 là đổi mới, hiệu quả và phát triển bền vững; mọi cán bộ quản lý và người lao động của công ty phải nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, tin tưởng, gắn bó với doanh nghiệp; tạo khối đoàn kết, thống nhất, không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động kinh doanh, xây dựng công ty phát triển bền vững.

Các mục tiêu chủ yếu:

- Tăng cường năng lực thiết bị, công nghệ thi công, tích cực áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm chất lượng, số lượng với trình độ học vấn, tay nghề, có năng lực quản lý, điều hành và ứng dụng công nghệ mới.

- Đầu tư một cách hiệu quả vào các lĩnh vực tài chính, khu thương mại, chung cư, đầu tư vốn vào các công ty liên kết, công ty cổ phần khác.

- Hoàn thành các mục tiêu về tiến độ thi công các dự án đã trúng thầu và các dự án đầu tư.

- Có các bước đi thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thu hút vốn đầu tư từ thị trường chứng khoán để nâng vốn điều lệ, mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh.

- Bảo đảm đời sống vật chất ổn định, đời sống văn hoá tinh thần phong phú.

* Định hướng phát triển nhiệm kỳ năm 2010-2015 là xây dựng Công ty Cổ phần 482 thành công ty phát triển kinh doanh đa ngành đa nghề, đa sản phẩm ổn định, vững chắc, đảm bảo kinh doanh hiệu quả. Lấy ngành nghề xây lắp làm chủ đạo. Không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập cho CBCNV,.. đưa Công ty Cổ phần 482 phát triển toàn diện, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài khẳng định thương hiệu mã chứng khoán B82.

- Duy trì mức tăng trưởng hàng năm đạt 10% -:- 15%, phấn đấu đến năm 2015:

+ Sản lượng đạt: ≥ 600 tỷ

+ Doanh thu đạt: (500-:-550) tỷ đồng

+ Lợi nhuận đạt: ≥ 4% doanh thu

- Duy trì mức trả cổ tức hằng năm phấn đấu ≥ 20% (2.000đồng/cp).

- Khai thác tiềm năng của thị trường chứng khoán. Huy động vốn cho SXKD phù hợp với từng thời điểm bằng việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

- Khai thác tối đa vị trí địa lý khu đất cơ quan.

- Hằng năm tùy vào điều kiện cụ HĐQT đề ra các sách lược và kế hoạch phù hợp đảm bảo sự phát triển bền vững.

  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương