BỘ giáo dục vàtải về 0.7 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

7

Tủ trưng bày vật mẫu

cái

1

Tủ kính

8

Tủ đựng dụng cụ, vật liệu

cái

1

VI

Vật tư tiêu hao

1

Giấy làm hoa

m

2/HS

Giấy mỏng, dai

2

Vải làm hoa

m

1/HS

Lụa, sa tanh

3

Dây thép, dây đồng…

m

12/HS

Dây các cỡ

4

Bìa mỏng

tờ

1/HS

Khổ A0

5

Keo dán

lọ

1/HS

6

Băng keo

cuộn

3/HS

7

Chỉ khâu

cuộn

1/HS

8

Bột (hoặc keo) hồ vải

gam

50/HS

9

Màu vẽ, vút vẽ

hộp

1/HS

10

Xốp chống ẩm

gam

50/HS

11

Mút xốp hút nước

gam

100/HS

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Vọng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––

TIÊU CHUẨN NGÀNH

Danh mục

đồ dùng dạy học và thiết bị kỹ thuật

phòng dạy và học gò hàn

của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Mã số: 48 TCN-03-2006

(Ban hành theo Quyết định số 09/2/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

HÀ NỘI – 2006

TIÊU CHUẨN NGÀNH

48 TCN-03-2006

DANH MỤC ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT

PHÒNG DẠY VÀ HỌC GÒ HÀN

CỦA TRUNG TÂM

KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP

1. Số lượng học sinh: 2530

2. Phòng học:

Yêu cầu:

- Diện tích phòng học lý thuyết: 36m2

- Diện tích phòng thực hành: 54m2.

- Có hệ thống thông gió và hệ thống đèn chiếu sáng.

- Có 2 bình chữa cháy MFZ4.

3. Phòng dạy và học gò hàn phải có những đồ dùng dạy học và thiết bị chủ yếu sau:

Số TT

Tên

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu cơ bản

Ghi chú

I

Tranh

1

Nội quy an toàn

tờ

1

Tranh màu khổ 790 x 540mm, cán mờ

2

Các dụng cụ gò

tờ

1

nt

3

Các dụng cụ hàn mềm

tờ

1

nt

4

Các dụng cụ nguội

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương