BỘ giáo dục vàtải về 0.7 Mb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Vọng

TIÊU CHUẨN NGÀNH

48 TCN-02-2006

DANH MỤC ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT

PHÒNG DẠY VÀ HỌC LÀM HOA, CẮM HOA

CỦA TRUNG TÂM

KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP

1. Số lượng học sinh: 25  30 học sinh

2. Phòng học:

Yêu cầu:

- Diện tích: 54m2

- Có hệ thống ổ cắm điện

- Có thiết bị chữa cháy

3. Phòng dạy và học làm hoa, cắm hoa phải có những đồ dùng dạy học và thiết bị chủ yếu sau:

Số TT

Tên

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu cơ bản

Ghi chú

I

Tranh, ảnh, bảng biểu

1

Nội quy phòng dạy học

tờ

1

Khổ 790x540 (mm)

Làm hoa và cắm hoa

2

Ảnh chụp: hoa đào, hoa cẩm chướng, hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa cúc, hoa păng xe, hoa cưới.

tờ

2

Tranh màu, cán mờ, khổ 790 x

3

Tranh quy trình làm hoa bằng giấy: hoa đào, hoa cẩm chướng, hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa cúc đại đóa

bộ

1

Tranh màu, cán mờ, khổ 790 x 540 (mm)

4

Tranh quy trình làm hoa bằng vải: hoa păng xê, hoa hồng, hoa cưới.

bộ

1

Tranh màu, cán mờ khổ 790 x 540 (mm)

5

Ảnh chụp một số kiểu cắm hoa Phương Đông và Phương Tây

tờ

2

Tranh màu, cán mờ, khổ 790 x 540 (mm)

6

Sơ đồ các bước cắm hoa dạng cơ bản Phương Đông

bộ

1

Tranh màu, cán mờ, khổ 790 x 540 (mm)

7

Sơ đồ các bước cắm một số dạng cắm hoa Phương Tây

bộ

1

Tranh màu, cán mờ khổ 790 x 540 (mm)

II

Đĩa hình

1

Giới thiệu nghề sản xuất hoa giả

đĩa

1

Thời gian từ 15-20 phút

Nội dung gồm: Giới thiệu nghề làm hoa thủ công và làm hoa công nghiệp

2

Hướng dẫn trang trí bằng hoa

đĩa

1

Thời gian từ 15-20 phút

Nội dung gồm: Giới thiệu một số loại cây, hoa sử dụng để trang trí và những mẫu trang trí bằng cây, hoa.

3

Giới thiệu về hoa thật trên thế giới

III

Mẫu vật

1

Mẫu từng bước của quy trình làm hoa giấy, hoa vải (các loại hoa trong chương trình).

bộ

9

2

Các bình hoa cắm theo kiểu Phương Đông và Phương Tây

cái

12

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương