BỘ giáo dục vàtải về 0.7 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

tờ

1

nt

5

Máy hàn hơi

tờ

1

nt

Nguyên lý và các bộ phận chính

6

Máy hàn điện

tờ

1

nt

nt

7

Máy hàn điểm

tờ

1

nt

nt

8

Các tư thế hàn

tờ

1

nt

9

Nguyên lý gò biến dạng và gò thành hình

tờ

1

nt

10

Khai triển hình gò

tờ

1

nt

11

Kỹ thuật gấp mép, ghép nối

tờ

1

nt

12

Các mối gò hàn

tờ

1

nt

13

Kỹ thuật tán đinh

tờ

1

nt

II

Đĩa hình

1

Giới thiệu kỹ thuật gò hàn

đĩa

1

Thời gian 30 phút

Có lời thuyết minh

Giới thiệu các dụng cụ hàn mềm

2

Quá trình sản xuất bồn chứa bằng công nghệ gò

đĩa

1

Thời gian 30 phút, đủ các khâu của quá trình công nghệ

III

Mẫu vật

1

Bộ mẫu vật liệu kim loại

bộ

1

Tiêu bản v/liệu kim loại

2

Các dạng ghép nối

3

Một số sản phẩm gò

IV

Dụng cụ

1

Dụng cụ đo và vạch dấu

bộ

15

2

Cưa sắt

cái

6

3

Đục kim loại

bộ

30

Các loại đục

4

Dũa

bộ

30

Các loại dũa

5

Búa nguội

cái

30

0,3kg

6

Búa gò thép

cái

30

Đầu tròn; 0,5kg

7

Bứa gỗ

cái

30

8

Đe gò

cái

15

9

Kê gỗ

cái

15

10

Kéo cắt tôn

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương