BỘ giáo dục vàtải về 0.7 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Máy tán đinh nhôm

cái

10

11

Máy mài cầm tay

cái

4

VI

Đồ dùng

1

Bàn nguội

cái

15

2

Ghế đẩu

cái

30

3

Bảng to

cái

1

4

Bàn ghế giáo viên

cái

1

5

Tủ giáo viên

cái

1

6

Tủ dụng cụ

cái

2

7

Tủ thuốc thông dụng

cái

1

VII

Vật liệu tiêu hao

1

Tôn 0,2

kg

100

Theo năm học

2

Thiếc hàn

kg

10


Theo năm học

3

Than đá

kg

50


Theo năm học

4

Dung dịch hàn

kg

5


Theo năm học

5

Lưỡi cưa sắt

cái

60


Theo năm học

6

Thép  4

kg

50


Theo năm học

7

Thép  6

kg

50


Theo năm học

8

Đinh rivê các loại

kg

20


Theo năm học

9

Que hàn

kg

30

Bằng nhôm, thép


Theo năm học

10

Găng tay bảo hộ

đôi

30
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Vọng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––

TIÊU CHUẨN NGÀNH

Danh mục

đồ dùng dạy học và thiết bị kỹ thuật

phòng dạy và học điện lạnh

của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Mã số: 48 TCN-04-2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

HÀ NỘI – 2006

TIÊU CHUẨN NGÀNH

48 TCN-04-2006

DANH MỤC ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT

PHÒNG DẠY VÀ HỌC ĐIỆN LẠNH

CỦA TRUNG TÂM

KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP

1. Số lượng học sinh: 20  25 học sinh

2. Phòng học:

- Phòng học lý thuyết: 36 m2.

- Phòng thực hành: 54 m2

- Yêu cầu:

+ Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật về độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ

+ Đảm bảo an toàn cháy nổ, điện

+ Có thiết bị chữa cháy

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương