Approval notải về 1.56 Mb.
trang3/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

35 Nguyen Trong Ky Street, Cam Ranh Town, Khanh Hoa Province.

Cam Ranh

Khanh Hoa

PP


DL 90

NHATRANG SEAPRODUCT COMPANY (NHATRANG SEAFOODS) - NHATRANG SEAFOODS - F. 90

01 Phuoc Long Str. - Binh Tan - Nha Trang City- Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP

ADL 95

VIET LONG CO., LTD.

2/7B Tan An Street, Binh Tan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP

AHK 112

CHIN TUY PRIVATE ENTERPRISES BUSINESS

69 Truong Son Street, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP


HK 210

KHANH HOA SEAFOODS EXPORTING JOINT STOCK COMPANY

No.50 Vo Thi Sau street, Vinh Truong ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP


HK 212

CAMRANH SEAFOODS PROCESSING & EXPORTING COMPANY LIMITED (CAMRANH SEAFOODS CO., LTD)

60 Nguyen Thai Hoc Street, Cam Loc Ward, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province

Cam Ranh

Khanh Hoa

PP


HK 213

HUY QUANG CO., LTD

Phuoc Thuong Hamlet, Phuoc Dong Village, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP


HK 214

TAE SAN AQUA - PRODUCT P&T CO.

Lot B6 Hoa Hiep Industrial Zone Tuy Hoa Lot B6, Hoa Hiep Industrial Zone, Tuy Hoa City, Phu Yen Province

Tuy Hoa

Phu Yen

PP


HK 255

Dried seafood processing factory - TASHUN FOOD CORPORATION (TASHUN)

Luong Hoa hamlet, Vinh Luong commune, Nha Trang city, Khanh Hoa province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP


HK 289

VIET THAI MANUFACTURAL & COMMERCIAL PRIVATE BUSINESS

Lot A5-15, An Phu Industrial Zone, Tuy Hoa City, Phu Yen Province

Tuy Hoa

Phu Yen

PP


HK 337

TRANG THUY PRIVATE ENTERPRISE (TRANG THUY SEAFOOD)

Lot A12, An Phu Industrial Zone, Tuy Hoa City, Phu Yen Province

Tuy Hoa

Phu Yen

PP


HK 442

DONG AN CO., LTD.

Lot A/A2, Ha Lam – Cho Duoc Industrial Zone, Binh Phuc Commune, Thang Binh District, Quang Nam Province

Thang Binh

Quang Nam

PP


HK 475

SEO NAM COMPANY LIMITED (SEO NAM CO., LTD).

Van Ly Industrial Zone, Dien Quang Commune, Dien Ban District, Quang Nam Province

Dien Ban

Quang Nam

PP


HK 52

HAI THANH CO., LTD.

Tho Quang Seaproducts Service Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City

Son Tra

Da Nang

PP


HK 524

BINH THEM CO., LTD.

Hon Khoi Industrial Zone, Ninh Hai Commune, Ninh Hoa District, Khanh Hoa Province

Ninh Hoa

Khanh Hoa

PP


HK 554

Anh Minh Quan Company Limited (AMQ Co.,Ltd.)

Lot B5, Hoa Hiep industrial park, Hoa Hiep Trungtown, Dong Hoa district, Phu Yen province

Dong Hoa

Phu Yen

PP


HK 600

FUJIURA NHA TRANG LTD

Plot F7+F8, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP


HK 604

PRIVATE ENTERPRISE BUSINESS HAI PHU HAI PHU

Lot 12, Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai City Quang Ngai Province Ngai City, Quang Ngai Province

Quang Ngaigg

Quang Ngaigg

PP


HK 63

TRUNG HAI FISHERIES CO., LTD. - MIOFISH

Tam Hiep industrial zone, Tam Hiep commune, Nui Thanh district, Quang Nam province

Nui Thanh

Quang Nam

PP


HK 80

NINH THUAN AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORT COMPANY - NITAGREX

158 Bac Ai Street, Do Vinh Ward, Phan Rang Thap Cham Town, Ninh Thuan Province

Phan Rang -Thap Cham

Ninh Thuan

PP


HK 98

HOAN MY CO., LTD.

45 Truong Son Street, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP


NM 547

584 NHA TRANG SEAPRODUCT JOINT STOCK COMPANY

584 Le Hong Phong Str., Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP


NM 567

THANH PHAT SEAFOOD PROCESSING PRODUCTION AND TRADE COMPANY LIMITED

30/3 Bach Dang street, 4th quarter, Dong Hai district, Phan Rang - Thap Cham city, Ninh Thuan provine

Phan Rang Thap Cham

Ninh Thuan

PP


TS 611

SEA GRAPE FARMING AND PROCESSING WORKSHOP - TRI TIN CO., LTD

Dong Ha Hamlet, Ninh Hai Ward, Ninh Hoa Town, Khanh Hoa Province

Ninh Hoa

Khanh Hoa

PP


TS 612

DAI PHAT BPLUS CO.,LTD

Phuc Xuan, Cam Phuc Nam Ward, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province.

Cam Ranh

Khanh Hoa

PP


TS 619

SEA GRAPES FARMING &PROCESSING WORKSHOP - DAI DUONG VN JOINT STOCK COMPANY (DAI DƯƠNG VN JOINT STOCK COMPANY)

Dong Ha, Ninh Hai Ward, Ninh Hoa Town, Khanh Hoa Province

Ninh Hoa

Khanh Hoa

PP


TS 624

OKIVINA SERVICES- TRADING OF SEAWEED COMPANY LIMITED

Cam Phuc Nam Ward, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province.

Cam Ranh

Khanh Hoa

PP


DL 628

Gallant Ocean Viet Nam Co.,Ltd (Factory II)

Lot B10-11, Suoi Dau industrial zone, Cam Lam district, Khanh Hoa province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP

A79-002-DG

ANH NHAN TRADING PRODUCTION CO LTDANH NHAN TRADING PRODUCTION CO.,LTD (ANPRO)

42/3E Hamlet 4 Xuan Thoi Thuong Commune 42/3E, Hamlet 4, Xuan Thoi Thuong Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City

Hoc Mon

Ho Chi Ho Chi Minh

PP

A, BMS79-004-NL

BRANCH OF SOUTH PACIFIC FISHERY CO., LTD. (SOFIS CO., LTD.)

47/9 Trinh Thi Mien Street, Thoi Tu Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City

Hoc Mon

Ho Chi Minh

PP

ADH 137

CANNING FACTORY - SPECIAL AQUATIC PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY (SEASPIMEX - VIETNAM)

B23/63, Hamlet 2, Hoang Phan Thai Street, Binh Chanh Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

Binh Chanh

Ho Chi Minh

PP

ADH 146

PATAYA FOOD INDUSTRIES (VIETNAM) LTD.

Lot 44, Tra Noc Industrial Zone, Binh Thuy District, Can Tho City

Binh Thuy

Can Tho

PP


DH 149

HIGHLAND DRAGON ENTERPRISE

No. 15, Road No.6, Song Than 1 Industrial Zone, Di An District, Binh Duong Province

Di An

Binh Duong

PP


TS 165

Yueh Chyang Canned Food Company Limited

Hamlet 1, Nhut Chanh village, Ben Luc district, Long An province

Ben Luc

Long An

PP

BMSDH 174

FOODTECH JOINT STOCK COMPANY (FOODTECH JSC)

Hamlet 1 , Nhut Chanh Village, Ben Luc District, Long An Province

Ben Luc

Long An

PP


DH 226

EVERWIN INDUSTRIAL CO., LTD.

Road A, Lot E, Binh Chieu Industrial Zone, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thu Duc

Ho Chi Minh

PP


DH 323

ASIA CANNED FOOD FACTORY, ASIA FOOD STUFFS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Dong Hoa Village, Song Thuan Ward, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

A, BMSDH 335

KIEN GIANG JOINT STOCK FOODSTUFF CANNING COMPANY (KIFOCAN)

Tac Cau Fishing Port Industrial Zone, Binh An Village, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP


DH 459

TRINITY VIET NAM CO., LTD (TRIVN)

Tan My Chanh Industrial Zone My Tho City Tan My Chanh Industrial Zone, My Tho City, Tien Giang Provicne

My Tho

Tien Giang

PP

BMSDH 466

ROYAL FOODS CO., LTD.

Lot 19-20, My Tho Industrial Zone, My Tho City, Tien Giang Province

My Tho

Tien Giang

PP


DH 528

HUONG GIANG CO., LTD

National Road 80, Ward 2, Hoa Phu Hamlet,Mong Tho Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP


DH 754

PHU NHAT CANNING COMPANY LIMITED (PHU NHAT CO.,LTD)

Hamlet 10, Luong Hoa Commune, Ben Luc District, Long An Province

Ben Luc

Long An

PP


DH 755

KTC CANNED FOODSTUFF MANUFACTORY (KTCFOOD)

Tac Cau Fishing Port, Binh An Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP


DH 774

KY LAN SEAFOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY (KY LAN SEAFOOD J.S.C)

Lot A12, Section A, Southern Fishery Port, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Phan Thiet

Binh Thuan

PP


DH 795

Mai Linh Company Limited (Mailinh Co,. Ltd)

1774 30/4 St, ward 12, Vung tau city, Ba ria - Vung tau province

Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu

PP


DL 01

SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO. 1 -TAN PHU TRUNG FOOD PROCESSING FACTORY

Lot No C2-1, D4 Street, Tan Phu Trung Industrial Zone, National Road 22, Tan Phu Trung Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City

Cu Chi

Ho Chi Minh

PP

ADL 02

FACTORY NO.2 - SPECIAL AQUATIC PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY (SEASPIMEX ­VIETNAM)

B23/63, Hamlet 2, Hoang Phan Thai Street, Binh Chanh Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

Binh Chanh

Ho Chi Minh

PP

A, BMSDL 04

SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4 (SEAPRIEXCO NO.4)

320 Hung Phu Street, District 8, Ho Chi Minh City

District 8

Ho Chi Minh

PP

ADL 05

SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY NO.5 (VIETROSCO)

No. A38/II 2D Street, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Binh Tan

Ho Chi Minh

PP

ADL 07

AN GIANG FISHERIES IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY, FACTORY 7 – (AGIFISH CO.)

1234 Tran Hung Dao Street, Long Xuyen City, An Giang Province

Long Xuyen

An Giang

PP

ADL 08

AN GIANG FISHERIES IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY, FACTORY 8 (AGIFISH CO.)

National Road 91, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province

Chau Thanh

An Giang

PP

ADL 09

FROZEN FACTORY AGF 9

2222 Tran Hung Dao Street, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Long Xuyen

An Giang

PP

ADL 101

K&K AQUAFISH IMEX COMPANY LIMITED1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương