Approval notải về 1.56 Mb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

PP

ADL 386

HUNG VUONG CORPORATION (HV CORP.)-WORKSHOP II

Lot 45-46, My Tho Industrial Zone, My Tho City, Tien Giang Province

My Tho

Tien Giang

PP

ADL 387

HASA SEAFOOD CORPORATION (HASACO)

Thoi Thanh Area, Thoi Thuan Ward, Thot Not District, Can Tho City

Thot Not

Can Tho

PP

ADL 389

HAI THANH FOOD CO., LTD.

Lot A 14A, Hiep Phuoc Industrial Zone, Nha Be District Ho Chi Minh City Be District, Ho Chi Minh City

Nha Be

Ho Chi Minh Minh

PP

ADL 39

TRUONG NGUYEN SEAFOODS CO., LTD (TN SEAFOODS CO., LTD)

Lot 06, Tra Noc 1 Industrial Zone, Binh Thuy District, Can Tho City

Binh Thuy

Can Tho

PP

ADL 390

PHUOC HUNG SEAFOOD FACTORY, VAN DUC FOOD EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Road No.6, Vinh Loc Industrial Park, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

Binh Chanh

Ho Chi Minh

PP

ADL 391

THANH DOAN SEA PRODUCTS IMPORT & EXPORT PROCESSING JOINT-STOCK COMPANY - THADIMEXCO

01A Truong Phung Xuan Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 395

THANH HAI PRIVATE ENTERPRISE

Natioanl Road 54, Tan Thanh Village, Lai Vung District, Dong Thap Province

Lai Vung

Dong Thap

PP

ADL 396

FACTORY 2 - SONG HAU FOOD PROCESSING JOINT STOCK CORPORATION - SOHAFOOD 2

Hamlet 1, Thoi Hung Commune, Co Do District, Can Tho City

Co Do

Can Tho

PP

ADL 397

AN KHANG CO., LTD

Lot No. 2-9A2, Tra Noc II Industrial Zone, Phuoc Thoi Ward, O Mon District, Can Tho City

O Mon

Can Tho

PP

ADL 398

HIEP PHAT SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (HP SEAFOOD)

Tac Cau Fishing Port Industrial Zone, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP

ADL 400

SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO. 4 -KIEN GIANG BRANCH (SEAPRIEX CO NO.4)

Tac Cau Fishing Port Industrial Zone, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP

A, BMSDL 401

TACVAN FROZEN SEAFOOD PROCESSING EXPORT COMPANY - TACVAN SEAFOODS CO.

180A Cay Tram A Hamlet, Dinh Binh Village, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 402

DUONG HA PROCESSING TRADING SEAFOOD COMPANY LIMITED (DUONG HA CO LTD)HA CO., LTD)

1705, 30/4 Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province G P

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP

BMSDL 403

MINH HIEU SEAFOOD COMPANY (MIHIMEX)

Hamlet 2, Gia Rai Town, Gia Rai District, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 405

VINH QUANG FISHERIES CORP. - VQFC

Lot 37-40, My Tho Industrial Zone, My Tho City, Tien Giang Province.

My Tho

Tien Giang

PP

ADL 406

KHANH HOANG SEAPREX CO., LTD.

Tran De Hamlet Port, Tran De Village, Tran De District, Soc Trang Province

Soc Trang

Soc Trang

PP


DL 407

NGO QUYEN PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY (NGOPREXCO)

Tac Cau Industrial Zone, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP


DL 408

ATLANTIC SEAFOOD FREEZING FACTORY N.V

Lot A4, Industrial Zone, Thoi Thuan Ward, Thot Not District, Can Tho City

Thot Not

Can Tho

PP

ADL 409

KIEN CUONG SEAFOOD PROCESSING IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY (KIEN CUONG SEAFOOD)

Tac Cau Fishing Port Industrial Zone, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP

ADL 411

VIET CUONG SEAFOOD PROCESSING IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY - VIET CUONG SEAFOOD

No. 99, Kim Cau Hamlet, Vinh Trach Village, Bac Lieu Town, Bac Lieu Province

Bac Lieu

Bac Lieu

PP

ADL 412

TU HAI CO., LTD.

78 Phuoc Thang Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP

BMSDL 413

THE PHU CO., LTD.

1743, 30/4 Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 416

KIM SON SEAFOOD EXPORT PROCESSING COMPANY

09 Hoi Hamlet, Kim Son Village, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

ADL 418

DINH AN SEAFOOD Co., LTD.

Hamlet 3, town Dinh An, Tra Cu district, Tra Vinh province

Tra Cu

Tra Vinh

PP


DL 422

ASIA FROZEN FACTORY - ASIA FOOD STUFFS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Dong Hoa Village, Song Thuan Ward, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

A, BMSDL 423

HANACO, LTD (HANACO)

Lot 16A9, Tra Noc I Industrial Zone, Binh Thuy District, Can Tho City

Binh Thuy

Can Tho

PP

ADL 424

MINH ANH SEAFOOD

Nhan Dan B Hamlet, Tan Phong Village, Gia Rai District, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 426

GIA DINH IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (GIDICO)

285 No Trang Long Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Binh Thanh

Ho Chi Minh

PP


DL 430

HUNG CUONG SEAFOOD PROCESSING IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY (HUNG CUONG SEAFOOD)

Thanh My 2 Hamlet, Thanh Duc Village, Long Ho District, Vinh Long Province

Long Ho

Vinh Long

PP

ADL 431

HOANG PHONG SEAFOOD FACTORY

24, Provincial Road No.934, Ha Bo Hamlet, Tai Van Village, Tran De District, Soc Trang Province.

Tran De

Soc Trang

PP

ADL 432

FACTORY 2 - HIEP THANH SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (HTC)

National Highway 91, Thoi An Are, Thuan An Ward, Thot Not Districts, Can Tho Province

Thot Not

Can Tho

PP

ADL 433

Phuong Dong Food Processing Export Co., Ltd - Factory 2

Lot 17D, street 5, Tra Noc industrial zone, Tra Noc ward, Binh Thuy district, Can Tho city

Binh Thuy

Can Tho

PP


DL 435

Lotus Food And Processing Joint Stock Company (Lotus Food JSC)

Lot 29-31, Tan Tao industrial zone, Tan Tao street, Tan Tao A ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city

Binh Tan

Ho Chi Minh

PP

ADL 437

ANH MINH QUAN CORPORATION (AMQ CORP)

Lot 6, Cat Lo Fishing Port, Ward 11, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 438

CO MAY SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (CO MAY JSC)

1738, 30/4 Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 44

NGOC THAI COMPANY LIMITED -NGOC THAI CO., LTD.

Ngai Hoi 2 Hamlet, Dai Ngai Village, Long Phu District, Soc Trang Province

Long Phu

Soc Trang

PP

ADL 440

NT SEAFOODS CORPORATION

Tac Cau Fishing Port Industrial Zone, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP

ADL 443

SIMMY SEAFOOD CO., LTD.

Lot B04-1, Duc Hoa 1 Industrial Zone, Duc Hoa District, Long An Province

Duc Hoa

Long An

PP

ADL 445

QUOC LAP SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (QLSEACO)

National Road IA, Khuc Treo B Hamlet, Tan Phong Village, Gia Rai District, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 446

Au Vung One Seafood Processing Import and Export Joint Stock Company (AU VUNG SEAFOOD)

No.99 Xom Moi hamlet, Tan Thanh commune, Gia Rai district, Bac Lieu province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 447

AN PHU FACTORY - SOC TRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (STAPIMEX)

Lot N2, An Nghiep Industrial Zone, Soc Trang City, Soc Trang Province

Soc Trang

Soc Trang

PP

ADL 449

MINH DANG CO., LTD.

83 Provincial Road No.8, My Xuyen District, Soc Trang Province

My Xuyen

Soc Trang

PP

ADL 450

QUOC HAI FACTORY

Tran De Port, Tran De Town, Tran De District, Soc Trang Province

Tran De

Soc Trang

PP

ADL 451

FROZEN SECTION -PATAYA FOOD INDUSTRIES (VIETNAM) LIMITED

Lot 44, Tra Noc I Industrial Zone, Binh Thuy District, Can Tho City

Binh Thuy

Can Tho

PP

ADL 452

TAC CAU SEAFOOD PROCESSING AND FACTORY FOODS JOINT EXPORTING -BIM STOCK COMPANY (BIMFOODS)

Tac Cau Fishing Port Industrial Zone, Binh An Commune Thanh District Kien Commune, Chau District, Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP

ADL 456

TRUNG SON SEAFOOD PROCESSING AND EXPORT FACTORY - FROZEN WORKSHOP TRUNG SON PTE BRANCH 3 (TRUNG SON PTE)

Lang Cat Hamlet, Tan Hai Village, Tan Thanh District, Ba Ria Vung Tau Province

Tan Thanh

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 457

PHUOC AN CO., LTD. (FACOL)

Lang Cat Hamlet, Tan Hai Village, Tan Thanh District, Ba Ria Vung Tau Province

Tan Thanh

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 458

OCEAN FOOD CORPORATION

999 Nam Dam Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province

Cai Nuoc

Ca Mau

PP

ADL 460

WORKSHOP II- HUNG VUONG - VINH LONG CO., LTD.

No.197, 14/9 Street, Ward 5, Vinh Long Town, Vinh Long Province

Vinh Long

Vinh Long

PP

ADL 461

NTSF SEAFOODS JOINT STOCK COMPANY (NTSF SEAFOODS)

Lot 1,2,3,4,5, Thot Not Industrial Zone, Thoi Thuan Ward, Thot Not District, Can Tho City

Thot Not

Can Tho

PP

ADL 462

Workshop II- Ha Noi- Can Tho seafood Joint stock company (HACASEAFOOD)

Main road, Tra Noc industrial park II, O Mon district, Can Tho city

O Mon

Can Tho

PP

ADL 463

TUNG KONG SEAFOOD ICE COMPANY LIMITED

Road 25C, Nhon Trach III Industrial Zone, Nhon Trach District, Dong Nai Province

Nhon Trach

Dong Nai

PP


DL 464

TRONG DUC SEAFOOD., PTE

Lang Cat Hamlet, Tan Hai Village, Tan Thanh District, Ba Ria Vung Tau Province1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương