Approval notải về 1.56 Mb.
trang9/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.56 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

PP


DL 552

ANH HUY SEAFOOD COMPANY LIMITED(ANH HUY SEAFOOD)

94 Thanh Dien hamlet, Ly Van Lam ward, Ca Mau city,Ca Mau province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 553

Truong Long Seafood Processing Joint Stock Company

Hamlet 1, Binh Thoi commue, Binh Dai district, Ben Tre province

Binh Dai

Ben Tre

PP


DL 555

Trung Son Seafood processing Joint StockCompany (Trung Son Seafood processing JSC)

Bai Ot hamlet, Duong Hoa village, Kien Luong district,Kien Giang province

Kien Luong

Kien Giang

PP

ADL 557

DUC DANH PRIVATE ENTERPRISE (DUC DANH PTE)

Phuoc Lam ward, Phuoc Hung village, Long Dien district, Ba Ria - Vung Tau province

Long Dien

Ba Ria - Vung tau

PP


DL 558

Hai Phong Viet Joint Stock Company - Hai PhongViet JSC

Lot 3, Phan Thiet Fishing Port, Duc Thang ward, PhanThiet city, Binh Thuan Province

Phan Thiet

Binh Thuan

PP


DL 559

Minh Thinh Seafood Private Enterprise

1725 Vo Nguyen Giap street, ward 12, Vung Tau city,Ba Ria - Vung Tau province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 561

TIEN TRIEN COMPANY LIMITED

Lot No.4, Hon Chong hamlet, Binh An village, Kien Luong district, Kien Giang province

Kien Luong

Kien Giang

PP


DL 566

Binh Duong Seafood Company limited

22/36 Chi Lang street, ward 12, Vung Tau city, Vietnam

Vung Tau

Vung Tau

PP


DL 60

HUNG VUONG SA DEC FOOD PROCESSING PLANT

Lot III-5, Zone C, Sa Dec Industrial Zone, Sa Dec Town, Dong Thap Province

Sa Dec

Dong Thap

PP

ADL 61

WORKSHOP 2 - VINH HOAN CORPORATION (VINH HOAN CORP).

1645A, National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province

Cao Lanh

Dong Thap

PP

ADL 62

CHOLIMEX FOOD JOINT STOCK COMPANY-CHOLIMEX FOOD

Lot C40-43/I, C51-55/II, Road 7, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

Binh Chanh

Ho Chi Minh

PP

ADL 65

CAFATEX FISHERY JOINT STOCK COMPANY CAFATEX FISHERY JOINT STOCK COMPANY (CAFATEX CORPORATION)

Km 2081 National Road 1 Chau Thanh A Km 2081, National Road 1, Chau Thanh A District, Hau Giang Province

Chau Thanh Chau Thanh A

Hau Giang

PP

ADL 66

MINH HA SEAFOOD CO., LTD

9 Team, Sua Dua Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP


DL 68

Workshop I and Workshop value - Ha Noi - Can Tho seafood Joint stock company (HACASEAFOOD)

Lot 2.17, Tra Noc industrial park 2, O Mon district, Can Tho city

O Mon

Can Tho

PP

ADL 69

Hiep Thanh Seafood Joint Stock Company

National highway 91, Thoi An area, Thuan An commune, Thot Not district, Can Tho city

Thot Not

Can Tho

PP

ADL 701

MINH BACH SEAFOOD CO., LTD

Khuc Treo B Hamlet, Tan Phong Village, Gia Rai District, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 702

HIEP LONG COMPANY

Tan Thuan Hamlet, Binh Duc Village, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

ADL 703

THUAN AN PRODUCTION TRADING AND SERVICE CO., LTD- THUAN AN III ENTERPRISE OF AQUATIC PROCESSING AND EXPORTING (SONASEAFOOD)

478 National Road 91, Hoa Long 3 Hamlet, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province

Chau Thanh

An Giang

PP

ADL 704

FATIFISH COMPANY LIMITED (FATIFISH CO., LTD)

Lot B3, Road No.2, My Hiep Industrial Zone, My Hiep Ward, Cao Lanh District, Dongthap Province

Cao Lanh

Dong Thap

PP

ADL 707

VIET NAM CLEAN SEAFOOD CORPORATION (VINA CLEANFOOD)

Block F, An Nghiep Industrial Zone, Soc Trang Province

Soc Trang

Soc Trang

PP

ADL 709

THIEN HA SEAFOODS CO., LTD

Lot B21, Tan Thuan Hamlet, Binh Duc Village, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

ADL 710

KAIYO SEAFOOD JOINT STOCK COMPANYY P Y

Lot 21, 5 Street, Tan Duc Industrial Zone, Duc Hoa District Long An Province Hoa District, Long An Province

Duc Hoa

Long Ang

PP


DL 711

ASIA SEAFOOD PROCESSING FACTORY ­ASIA COMMERCE FISHERIES JOINT STOCK COMPANY (ACOMFISH)

Lot No 1, Road No 2, Binh Thanh Industrial Park, Thanh Binh District, Dong Thap Province

Thanh Binh

Dong Thap

PP

ADL 712

AN PHUOC FISH JOINT STOCK COMPANY (APFISH)

Thanh Thuy Hamlet, An Phuoc Commune, Mang Thit District, Vinh Long Province

Mang Thit

Vinh Long

PP

ADL 713

LANG TRAM SEAFOODS.

Km 2231, National Road 1A, Tan Phong Village, Gia Rai County, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 714

CUU LONG FISH IMPORT - EXPORT CORPORATION (CLPANGAFISH CORP.)

Lot III-9, Area C, Sa Dec Industrial Zone, Sa Dec Town, Dong Thap Province

Sa Dec

Dong Thap

PP

ADL 717

VANY CORPORATION (VANYCO)

Lot C, Binhthanh Industrial Zone, National Road 30, Thanh Binh District, Dongthap

Thanh Binh

Dong Thap

PP

ADL 719

GN FOODS JOINT STOCK COMPANY (GN FOODS)

Plot P.02B, Center Street, Long Hau Industrial Zone, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province

Can Giuoc

Long An

PP

ADL 72

CADOVIMEX SEAFOOD IMPORT EXPORT AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY (CADOVIMEX -VIETNAM)

Cai Doi Vam Town, Phu Tan District, Ca Mau Province

Phu Tan

Ca Mau

PP


DL 721

NGOC TRI SEAFOOD COMPANY

Ward 3, Phong Thanh Dong A Commune, Gia Rai District, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 722

KM - PHUONG NAM COMPANY LIMITED (KM - PHUONG NAM CO., LTD)

An Dinh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province

Ke Sach

Soc Trang

PP


DL 724

LI CHUAN FOOD PRODUCTS (VIET NAM) COMPANY LIMITED

Tan My Chanh Industrial Zone, My Tho City, Tien Giang Province

My Tho

Tien Giang

PP


DL 725

HOA PHAT SEAFOOD IMPORT EXPORT AND PROCESSING JSC (HOPHAFISH) PROCESSING JSC (HOPHAFISH)

Lot A, Binh Long Industrial Zone, Chau Phu District An Giang Province District, An Giang Province

Chau Phu

An Giangg

PP

ADL 726

LONG THANH SEAFOOD PROCESSING FACTORY - TRUONG PHU SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

108 National Road 1A, Long Thanh Commune, Vinh Loi District, Bac Lieu Province

Vinh Loi

Bac Lieu

PP

ADL 727

TAN PHONG PHU SEAFOOD COMPANY LIMITED (TD CO., LTD)

Thi Tran A Hamlet, Hoa Binh Town, Hoa Binh District, Bac Lieu Province

Hoa Binh

Bac Lieu

PP

ADL 728

HAI WANG SEAFOOD CO., LTD

Lot 13 - 14, Phan Thiet Fishing Port, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Phan Thiet

Binh Thuan

PP

ADL 729

MINH HAI PRIVATE BRANCH

Phuoc Thang Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 730

DONG HAI SEAFOOD LIMITED COMPANY (DONGHAI)

Lot 2.20A, Tra Noc 2 Industrial Zone, O Mon Ward, Can Tho City

O Mon

Can Tho

PP

ADL 732

DONG A SEAFOOD COMPANY LIMITED (DONG A SEAFOOD)

Lot B, Binh Long Industrial Zone, Chau Phu District, An Giang Province

Chau Phu

An Giang

PP

ADL 733

THIEN MA SEAFOOD CO., LTD - FACTORY 3 (THIMACO)

Lot 2.11E, Road No. 9, Tra Noc II Industrial Zone, O Mon District, Can Tho City

O Mon

Can Tho

PP

ADL 734

MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD CORP)

Song Hau Industrial Zone, 1st Phase, Chau Thanh District, Hau Giang Province

Chau Thanh

Hau Giang

PP

ADL 735

EASTERN FOODS TECHNOLOGY LIMITED COMPANY (EASTERN FOODS)

Bung Binh Village, Hung Thuan Ward, Trang Bang District, Tay Ninh Province

Trang Bang

Tay Ninh

PP

ADL 736

PHUOCDAT CO.,LTD (PDCL)

Thi Tran B1 Village, Hoa Binh Town, Hoa Binh District, Bac Lieu Province

Hoa Binh

Bac Lieu

PP

ADL 737

MINH QUY SEAFOODS CO., LTD

Lot 14, Tan My Chanh Industrial Group, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province

My Tho

Tien Giang

PP

ADL 738

QUOC TOAN SEAFOOD PROCESSINGG FACTORY (QUOC TOAN PTE)

Lot Q.1A, Center Road, Long Hau Industrial Zone Ward District Zone, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province

Can Giuoc

Long An

PP

ADL 739

DAI DAI THANH SEAFOODS

Dong Hoa Hamlet, Song Thuan Village, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

ADL 740

HAI HUONG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (HHFISH)

Lot A8-A9, An Hiep Industrial Zone, Chau Thanh District, Ben Tre Province

Chau Thanh

Ben Tre

PP

ADL 741

THANH KHIET CO., LTD

270 Le Loi Street, Area 1, Vinh Chau Town, Vinh Chau District, Soc Trang Province

Chau Thanh

Soc Trang

PP

ADL 742

WESTERN FOODS TECHNOLOGY COMPANY LTD (WEST VINA)

Lot 2.20F1, Tra Noc Industrial Park II, Phuoc Thoi Ward, O Mon District, Can Tho City

O Mon

Can Tho

PP

ADL 743

Minh Hieu Aquatic Product Import Export Business Investment Corporation - Bac Lieu Branch

Hamlet 2, Ward 1, Gia Rai Town, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 745

GLOBAL BLUE OCEAN IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY (GLOCEAN

999A Nam Dam Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province

Cai Nuoc

Ca Mau

PP

ADL 746

MINH KHUE SEAFOODS COMPANY LIMITED (MINH KHUE CO.,LTD)

Ward 1, An Phuoc Hamlet, Binh An Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP

A


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương