Approval notải về 1.56 Mb.
trang8/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.56 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Tan Thanh

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 465

ANH KHOA COMPANY LIMITED - AK SEAFOODS

335A Ly Thuong Kiet Street, Hamlet 9, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 468

SEONGJIN VINA

Lagi Fishing Port, Phuoc Loc Ward, Lagi Town, Binh Thuan Province Binh Thuan Province

Lagig

Binh Thuan

PP

ADL 470

HOA TRUNG SEAFOOD CORPORATION - HOA TRUNG

Hoa Trung Hamlet, Luong The Tran Village, Cai Nuoc District, Ca Mau Province

Cai Nuoc

Ca Mau

PP

ADL 471

DAI THANH SEAFOODS -DATHACO

Dong Hoa Hamlet, Song Thuan Village, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

ADL 472

SOUTH PACIFIC FISHERY CO., LTD. (SOFIS CO., LTD)

Lot LA-1, road No.1, Trans-Asia industrial&Residential park, Duc Hoa district, Long An province

Duc Hoa

Long An

PP

ADL 476

GODACO SEAFOOD

Lot 25, My Tho Industrial Zone, My Tho City, Tien Giang Province

My Tho

Tien Giang

PP

ADL 478

TG FISHERY HOLDINGS CORPORATION

Lot IV-8, Area A1, Sa Dec Industrial Zone, An Hoa Ward, Sa Dec District, Dong Thap

Sa Dec

Dong Thap

PP

ADL 479

INTERNATIONAL DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION (IDI CORPORATION)

Vam Cong Industrial Zone, Binh Thanh Commune, Lap Vo District, Dong Thap

Lap Vo

Dong Thap

PP

ADL 482

VIET TRANG CO., LTD.

No.27, Song Than 2 Industrial Zone, Di An District, Binh Duong Province

Di An

Binh Duong

PP

ADL 483

CADOVIMEX II FREEZING FACTORY NO.1 ­CADOVIMEX II SEAFOOD IMPORT - EXPORT AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Lot III-8, Area C, Sa Dec Industrial Zone, Sa Dec District, Dong Thap Province

Sa Dec

Dong Thap

PP

ADL 484

EXPORT SEAPRODUCTS PROCESSING ENTERPRISE III - BA RIA VUNG TAU SEAFOODS PROCESSINGS AND IMPORT ­EXPORT JOINT STOCK COMPANY (BASEAFOOD).

Phuoc Hai Townlet, Dat Do District, Ba Ria Vung Tau Province

Dat Do

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 486

TRUNG SON CORP

Tac Cau Fishing Port Industrial Zone Chautac Cau Fishing Port Industrial Zone, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP

ADL 487

NGOC XUAN SEAFOOD CORPORATION (NGOC XUAN SEAFOOD CORP).

Dong Hoa Hamlet, Song Thuan Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

ADL 488

SONG BIEN CO., LTD (SOBI CO.,LTD)

Hai Son Industrial Park, Binh Tien II Hamlet, Duc Hoa Ha Ward, Duc Hoa District, Long An Province

Duc Hoa

Long An

PP

ADL 489

TO CHAU JOINT STOCK COMPANY (TO CHAU JSC)

No.1553, Highway 30, Hamlet 4, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province

Cao Lanh

Dong Thap

PP

ADL 490

VINAFISH IMPORT EXPORT CORPORATION (VINAFISH CORP.)

Trung Hung Hamlet, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Long Xuyen

An Giang

PP

ADL 491

SAIGON-MEKONG FISHERY CO., LTD (SAMEFICO.)

Vinh Hoi Hamlet, Long Duc Village, Tra Vinh Town, Tra Vinh Province

Tra Vinh

Tra Vinh

PP

ADL 493

MINH THANG SEAFOODS CO.,LTD

No. 487, Group 20, Doi Ma II Hamlet, Vam Lang Village, Go Cong Dong District, Tien Giang Province

Go Cong Dong

Tien Giang

PP

ADL 496

VINA KIEN GIANG CHANGHUA AQUATIC CO., LTD - VINA CHANGHUA

Tac Cau Fishing Port, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP


DL 498

WORKSHOP FROZEN MARINE PRODUCTS – PHU HAI SEAPRODUCTS FACTORY

Lot 16, Phan Thiet Fishing Port, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Phan Thiet

Binh Thuan

PP


DL 499

SEAVINA JOINT STOCK COMPANY (SEAVINA)

16A-18, 1fl Street, Tra Noc Industrial Processing Zone 1, Binh Thuy District, Can Tho City

Binh Thuy

Can Tho

PP

ADL 50

VIET LONG SAI GON JOINT STOCK COMPANY - VISA JSC

208 Nguyen Duy Street, Ward 9, District 8, Ho Chi Minh City

District 8

Ho Chi Minh

PP

ADL 500

WORKSHOP 3 - VINH HOAN CORP.

1643 National Road 30 Ward 11 Cao Lanh 1643, National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province

Cao Lanh

Dong Thap

PP

ADL 501

PHU THUAN LIMITED COMPANY ­PHU THUAN CO., LTD

Lien Huong Street, Binh Thanh Village, Tuy Phong District, Binh Thuan Province

Tuy Phong

Binh Thuan

PP

BMSDL 502

THIEN PHU EXPORT SEAFOOD PROCESSING COMPANY LIMITED

199 Xom Moi, Tan Thanh Village, Gia Rai Town, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 504

BACH LINH SEAFOOD IMPORT-EXPORT A MEMBER LIMITED COMPANY ­BACHLINHIMEXCO

398, Khuc Treo A Hamlet, Tan Phong Commune, Gia Rai District, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 505

HUYNH HUONG TRADING AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (HUYNH HUONG JSC)

Thi Tuong A Hamlet, Hung My Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province

Cai Nuoc

Ca Mau

PP

A, BMSDL 509

NAMPHUONG SEAFOOD COMPANY LIMITED (NAFISHCO)

Lot 2.20B Tra Noc II Industrial Zone, Phuoc Thoi Ward, O Mon District, Can Tho City

O Mon

Can Tho

PP

ADL 51

CA MAU SEAFOOD PROCESSING & SERVICE JOINT STOCK CORPORATION (CASES) - KIEN GIANG BRANCH

Tac Cau Fishing Port Industrial Zone, Minh Phong Hamlet, Binh An Village, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP


DL 511

VAN DUC TIEN GIANG FOOD EXPORT COMPANY

Dong Hoa hamlet, Song Thuan commune, Chau Thanh district, Tien Giang province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

ADL 512

MINH CUONG SEAFOOD IMPORT-EXPORT PROCESSING JOINT STOCK COMPANY (MC SEAFOOD)

254 National Road 1A, Hamlet 3, Tac Van Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 513

THANH TRI SEAFOOD PROCESSING COMPANY LIMITED (TSF CO., LTD.)

Provincial Road 937, Hamlet 03, Phu Loc Town, Thanh Tri District, Soc Trang Province

Thanh Tri

Soc Trang

PP

ADL 515

QUANG MINH SEAFOOD CO LTDQUANG MINH SEAFOOD CO., LTD. (QUANG MINH SEAFOOD)

Lot 2 20A Tra Noc 2 Industrial Zone Phuoclot 2.20A, Tra Noc 2 Industrial Zone, Phuoc Thoi Ward, O Mon District, Can Tho City

O Mon

Can Tho

PP

ADL 516

SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4 BRANCH - DONG TAM FISHERIES PROCESSING COMPANY (DOTASEAFOOD CO.,)

Binh Thanh Industrial Zone, Thanh Binh District, Dong Thap Province

Thanh Binh

Dong Thap

PP

ADL 518

EUROPE JOINT STOCK COMPANY (EJS CO.,)

Lot 69, My Tho Industrial Zone, My Tho City, Tien Giang Province

My Tho

Tien Giang

PP

ADL 520

SEAPRODUCTS PROCESSING ENTERPRISE 01­COIMEX BRANCH

335 Tran Phu, Ward 5, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 521

TACCAU SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY (KICOIMEX)

Tac Cau Fishing Port Area, Binh An Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP


DL 523

HOA THANG SEAFOOD COMPANY LIMITED (HOA THANG SEAFOOD CO., LTD.)

Lang Cat Long Son Street, Tan Hai Commune, Tan Thanh District, Ba Ria Vung Tau Province

Tan Thanh

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 525

TRA VINH FOOD-STUFFS AND AGRICULTURAL PRODUCTS COMPANY (TRAVIFACO)

Hamlet 3, Cau Quan Town, Tieu Can District, Tra Vinh Province

Tieu Can

Tra Vinh

PP

ADL 527

BAC LIEU FISHERIES JOINT STOCK COMPANY - GANH HAO BRANCH

Hamlet III, Ganh Hao Town, Dong Hai District, Bac Lieu Province

Bac Lieu

Bac Lieu

PP

ADL 529

BINH LONG COMPANY LIMITED ­BILOFISH

Lot E, Binh Long Industrial Zone, Chau Phu District, An Giang Province

Chau Phu

An Giang

PP

ADL 53

PHUOC CO SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (PCSE)

1738, 30/4 Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP

ADL 530

HOANG LONG SEAFOOD PROCESSING COMPANY LIMITED -HOANG LONG SEAFOOD

Tan Cuong Hamlet, Phu Cuong Commune,G , G , Tam Nong District, Dong Thap Province

Tam Nong

Dong Thap

PP

ADL 532

PHU GIA COMPANY LIMITED (PHU GIA CO., LTD)

Khuc Treo B Hamlet, Tan Phong Commune, Gia Rai District, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 533

PACIFIC SEAFOODS COMPANY LIMITED (PASECO)

1738, 30/4 Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 539

INDOCHINE SEAFOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

1007/17 Str 30/4, Ward 11, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 54

TRONG NHAN SEAFOOD

31 Nguyen Thi Bay Street, Ward 6, Tan An Town, Long An Province

Tan An

Long An

PP

ADL 541

GODACO SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY - GO DANG BEN TRE WORKSHOP

Lot CX-2, An Hiep Industrial Park, An Hiep Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province

Chau Thanh

Ben Tre

PP

ADL 542

NAM MY SERVICE TRADING ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Lot 38A4, 1st Street, Tra Noc 1 Industrial Zone, Binh Thuy District, Can Tho City

Binh Thuy

Can Tho

PP

ADL 544

VU LINH SEAFOODS LIMITED COMPANY

Cay Tram Hamlet, Dinh Binh Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP


DL 548

NHATRANG SEAFOODS – CAN THO JOINT STOCK COMPANY

Lot C1,C2 – Thot Not Industrial Zone, Thot Not District, Can Tho City

Thot Not

Can Tho

PP

ADL 551

AOKI SEAFOOD COMPANY LIMITED (AOKI)

14A Tan Dien hamlet, Giuc Tuong ward, Chau Thanhdistrict, Kien Giang province

Chau Thanh

Kien Giang1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương