Approval notải về 1.56 Mb.
trang4/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

National Road 80, Binh Phu Quoi Hamlet, Binh Thanh Village, Lap Vo District, Dong Thap Province

Lap Vo

Dong Thap

PP

ADL 102

BINH DONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY - BD FISCO JSC; BINH DONG FISCO

49 Ben Binh Dong Street, Ward 11, District 8, Ho Chi Minh City

District 8

Ho Chi Minh

PP

A, BMSDL 103

Workshop No.3 - Cau Tre Export Goods Processing Joint Stock Company (CTE JSCO)

125/208 Luong The Vinh street, Tan Thoi Hoa ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city

Tan Phu

Ho Chi
Minh

PP

A, BMSDL 103F

CAU TRE EXPORT GOODS PROCESSING JOINT STOCK COMPANY (CTE JSCO)

125/208 Luong The Vinh Street, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Tan Phu

Ho Chi Minh

PP


DL 107

NAM HAI CO., LTD.

279A Kinh Duong Vuong Street An Lac Ward 279A Kinh Duong Vuong Street, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Binh Tan

Ho Chi Ho Chi Minh

PP


DL 110

KIEN GIANG KISIMEX FACTORY - KIEN GIANG SEAPRODUCT CORPORATION ­KISIMEX

62 Ngo Thoi Nhiem Street, 7th Quarter, An Binh Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province

Rach Gia

Kien Giang

PP

ADL 111

TAN THUAN FACTORY (AGREX SAIGON)

10 Ben Nghe Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

District 7

Ho Chi Minh

PP

ADL 113

CA MAU SEAFOOD PROCESSING AND SERVICE JOINT - STOCK CORPORATION ­CASES

No. 4, Nguyen Cong Tru Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 116

NHAT DUC COMPANY LIMITED - NHAT DUC CO., LTD.

234 National Road IA, Dinh Binh Village, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 117

Kim Anh company Ltd. - KIM ANH Co. LTD.

592 national road IA, ward 2, Soc Trang city, Soc Trang province

Soc Trang

Soc Trang

PP

ADL 118

SEAPRIMEXCO VIET NAM, NEW SEAPRODUCTS PROCESSING FACTORY - FNF ­SEAPRIMEXCO

No. 8 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 120

An Hoa Kien Giang Seaproduct Corporation (KISIMEX An Hoa)

13 Ngo Thoi Nhiem street, An Binh ward, Rach Gia city, Kien Giang province

Rach Gia

Kien Giang

PP

ADL 121

NGOC HA COMPANY LTD. FOOD PROCESSING AND TRADING

Hoi Hamlet, Kim Son Village, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

A, BMSDL 124

NIGICO CO., LTD. - NIGICO

National Road IA, Ho Phong Town, Gia Rai District, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 125

HAI NAM CO., LTD.

27 Nguyen Thong Street, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, Binhthuan Province

Phan Thiet

Binh Thuan

PP

A, BMSDL 126

HUNGCA CO.

Thanh Binh Industrial Zone, National Road 30, Thanh Binh District Dong Thap Province Thanh Binh District, Dong Thap Province.

Thanh Binh

Dong Thapg P

PP

ADL 127

SONG TIEN SEAFOOD CORPORATION (SOTICO)

Tan Thuan Hamlet, Binh Duc Village, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

A, BMSDL 130

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thang Street, Townlet 2, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province.

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 132

SAOTA FOODS JOINT STOCK COMPANY ­FIMEX VN.

Km No. 2132, National Road 1A, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province.

Soc Trang

Soc Trang

PP

ADL 133

VIFOODS CO., LTD - VIFOOD

Road No.7, Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP

A, BMSDL 134

CAN THO IMPORT EXPORT FISHERY LIMITED COMPANY (CAFISH VIETNAM)

Lot 4, Tra Noc Industrial Zone, Binh Thuy District, Can Tho City

Binh Thuy

Can Tho

PP

ADL 14

SOUTHERN FISHERY INDUSTRIES COMPANY LTD. - SOUTHVINA

Lot 2.14, Tra Noc Industrial Pack 2, O Mon District, Can Tho City

O Mon

Can Tho

PP

ADL 141

PHUTHANH FROZEN FACTORY

690 National Road 1A, Tan Phu Thanh Village, Chau Thanh A District, Hau Giang Province

Chau Thanh A

Hau Giang

PP

ADL 142

AQUATIC PRODUCTS TRADING AND SERVICE CENTER

157 Hung Phu Street, Precinct 8, District 8, Ho Chi Minh City

District 8

Ho Chi Minh

PP

ADL 143

VIET HAI SEAFOOD IMP-EXP CO., LTD (VIHACO)

Hoa Trung Industrial Zone, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province

Cai Nuoc

Ca Mau

PP

ADL 144

Rach Gia Kien Giang Seaproduct Corporation (KISIMEX Rach Gia)

Minh Phong hamlet, Binh An village, Chau Thanh district, Kien Giang province

Chau Thanh

Kien Giang

PP


DL 145

MINH PHU SEAFOOD JOINT - STOCK COMPANY - MINH PHU SEAFOOD CORP.

Industrial Zone Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 147

VINH HOAN CORPORATION (VINH VINH HOAN CORPORATION (VINH HOAN CORP).

1645 National Road 30 Ward 11 Cao Lanh 1645, National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province

Cao Lanh

Dong Thap

PP

ADL 15

BIEN DONG SEAFOOD CO., LTD.

Lot II, 18B1-18B2, Tra Noc 2 Industrial Zone, O Mon District, Can Tho City

O Mon

Can Tho

PP

ADL 150

THANH AN CO., LTD.

No.12, Road 2, Song Than 1 Industrial Zone, Di An District, Binh Duong Province

Di An

Binh Duong

PP

A, BMSDL 151

SONG HAU FOOD PROCESSING JOINT STOCK CORPORATION (SOHAFOOD CORP)

Hamlet 1, Thoi Hung Commune, Co Do District, Can Tho City

Co Do

Can Tho

PP

ADL 152

NAM VIET FISH FREEZING FACTORY- NAM VIET CORPORATION

My Quy Industrial Zone, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Long Xuyen

An Giang

PP

ADL 154

MINH CHAU IMPORT - EXPORT SEAFOOD PROCESSING COMPANY LIMITED - MINH CHAU CO., LTD.

Hoa Trung Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province

Cai Nuoc

Ca Mau

PP

ADL 159

THAI TAN SEAFOOD FACTORY

176 National Highway 1, Precinct 7, Soc Trang City, Soc Trang Province

Soc Trang

Soc Trang

PP

ADL 161

VINH LOI IMPORT EXPORT COMPANY ­VIMEX

National Road IA, Hoa Binh Town, Hoa Binh District, Bac Lieu Province

Hoa Binh

Bac Lieu

PP

ADL 162

NEW DRAGON SEAFOOD FACTORY - SOC TRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (STAPIMEX)

220 National Road 1 A, Ward 7, Soc Trang City, Soc Trang Province

Soc Trang

Soc Trang

PP

ADL 163

NEW WIND SEAFOOD CO., LTD.

Lot 1 2 Area D1 Tan Thoi Hiep Industrial Lot 1-2, Area D1, Tan Thoi Hiep Industrial Zone, District 12, Ho Chi Minh City

District 12

Ho Chi Ho Chi Minh

PP

ADL 166

KIEN LUONG SEAFOOD CORPORATION

Ba Hon Hamlet, Kien Luong Town, Kien Luong District, Kien Giang Province

Kien Luong

Kien Giang

PP

ADL 167

TRUNG SON CORP.

Lot 2, Song Hanh Street, Tan Tao Industrial Zone, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Binh Tan

Ho Chi Minh

PP

ADL 175

HUA HEONG FOOD INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD.

D3A-D3B Le Minh Xuan Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

Binh Chanh

Ho Chi Minh

PP

ADL 176

VINH LOC FOOD PROCESSING & TRADING COMPANY LIMITED - VILFOOD CO., LTD.

Lot C 38/I-39/I, Road No.7, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

Binh Chanh

Ho Chi Minh

PP

A, BMSDL 177

KEN KEN (VIETNAM) FOOD MFG CO., LTD.

208/8 Hang Sao, Dong Hung Thuan Precinct, District 12, Ho Chi Minh City

District 12

Ho Chi Minh

PP

ADL 178

CAMAU SEAFOOD FACTORY NO.4 (CAMIMEX)

224 Cao Thang, Precinct 8, Ca Mau City, Ca Mau Province.

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 18

INDIAN OCEAN ONE MEMBER COMPANY LIMITED - INDIAN OCEAN SEAFOOD FREEZING FACTORY N.V

Industrial Zone, Thoi Thuan Ward, Thot Not District, Can Tho City.

Thot Not

Can Tho

PP

ADL 180

PHU TAN SEAFOOD EXPORT PROCESSING FACTORY - PHUTANEXCO

Cai Doi Vam Town, Phu Tan District, Ca Mau Province

Phu Tan

Ca Mau

PP

ADL 181

PHUONG NAM FOODSTUFF CORPORATION (PHUONG NAM FOODSTUFF CORP)

Km 2127, National Road IA, Ward 7, Soc Trang Town, Soc Trang Province

Soc Trang

Soc Trang

PP

ADL 183

MEKONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY – MEKONGFISH CO.

Tra Noc Industrial Zone, Binh Thuy District, Can Tho City

Binh Thuy

Can Tho

PP

ADL 184

AFIEX SEAFOOD INDUSTRY AN GIANG AFIEX SEAFOOD INDUSTRY, AN GIANG AFIEX JOINT STOCK COMPANY

National Road 91 Vinh Thanh Trung Ward National Road 91, Vinh Thanh Trung Ward, Chau Phu District, An Giang Province

Chau Phu

An Giang

PP

ADL 185

THUAN HUNG FISHERIES COMPANY ­THUFICO

Km 2078+300, National Road I, Ba Lang Ward, Cai Rang District, Can Tho City

Cai Rang

Can Tho

PP

ADL 186

VIETNAM FISH - ONE CO., LTD.

Km 2087+500 National Road 1, Long Thanh Industrial Zone, Phung Hiep District, Hau Giang Province

Phụng Hiệp

Hau Giang

PP

ADL 189

INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION - INCOMFISH CORPORATION, SEAFOOD AND FOODSTUFF PROCESSING FACTORY NO. 2

A 77/I, Road No 7, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Tan District, Ho Chi Minh City.

Binh Tan

Ho Chi Minh

PP

A, BMSDL 192

HAI THUAN EXPORT SEAPRODUCT PROCESSING CO., LTD (HAI THUAN CO., LTD)

Lot No 8-9, Phan Thiet Fishing Port, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Phan Thiet

Binh Thuan

PP


DL 193

VIET NHAT FACTOTY (VNF)

C34/I, 2G Street, Vinh Loc Industrial Park, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

Binh Chanh
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương