Danh sách đề tài dự ántải về 20.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích20.12 Kb.
Danh sách đề tài dự án


Thứ tự

Tên đề tài

Năm hoàn thành

Cấp đề tài sự ánEnhanced coastal biodiversity management for better livelihood security of communities in Hai Thu hamlet, Tra Vinh province, Vietnam

2009

Đề tài nghiên cứu hợp tác quốc tế, tài trợ bởi Oxfam and McKnight - AmericaĐánh giá phương pháp dạy và học của CBGD và sinh viên ĐHCT

2008

Đề tài nghiên cứu Cấp Bộ của Khoa Sư Phạm ĐHCTHàm lượng kim loại nặng trong đất nước vùng ven biển, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

2007

Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp BộSự loại bỏ đạm và lân trong nước của sinh vật bám trên lá đước Rhizophora apiculata.

2007

Đề tài trong chương trình nghiên cứu ưu tiên của dự án CAULESĐánh giá chất lượng nước mặt tại khu công nghiệp Trà Nóc, TPCT

2007

Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp TrườngĐánh giá chất lượng nước mặt tại huyện Cầu Kè, Trà Vinh trên cơ sở giáo dục cộng đồng.

2007

Đề tài nhánh trong chương trình phát triển kinh tế nông hộ và BVMT do OXFARM-Canada tài trợ.Ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng, độ mặn và các phương pháp tiền xử lý đến sự nảy mầm của hạt điên điển.

2007

Đề tài nghiên cứu hợp tác với Bộ môn Sinh học, Trường Đại học Aarhus, Đạn Mạch.Ảnh hưởng của các loại đất và mực nước khác nhau đến sự nảy mầm của hạt điên điển.

2007

Đề tài nghiên cứu hợp tác với Bộ môn Sinh học, Trường Đại học Aarhus, Đạn MạchXây dựng mô hình quản lý tài nguyên thủy sản trên cơ sở cộng đồng

2006

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp BộNghiên cứu biện pháp phòng chống cháy rừng ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Vồ Dơi, Tỉnh Cà Mau

2006

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp BộVai trò của vật rụng rừng ngập mặn và sự tương tác giữa chúng với tôm sú giống Penaeus monodon.

2004

Đề tài là nghiên cứu trong dự án MHO8 về Quản Lý Tổng Hợp tài nguyên ven biển ĐBSCL (giai đoạn II)Nghiên cứu sinh thái thuỷ vực trong hệ thống tôm-rừng ngậpmặn tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

2000

Đề tài là nghiên cứu trong dự án MHO8 về Quản Lý Tổng Hợp tài nguyên ven biển ĐBSCL (giai đoạn I)Tác động của việc trồng lúa 3 vụ lên môi trường tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

1999

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp BộSự phân bố và chất lượng than bùn ở tỉnh Kiên Giang

1999

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương