Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠtải về 1.31 Mb.
trang6/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
#21244
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

76

562

Tập văn bản chỉ đạo về giá thu các loại nông sản năm 1956-1974

141

563

Tập văn bản về giá thu mua các loại nông sản năm 1960-1976

43

564

Tập văn bản chỉ đạo về giá lương thực năm 1958-1971

60

565

Tập Báo cáo về tình hình và lưu lượng giá cả lương thực trên thị trường tự do hàng tháng năm 1966-1976

12

76

566

Tập văn bản về thu mua các loại lương thực năm 1960-1975

50

567

Tập văn bản về giá thu mua trâu bò cày, bò giống, lợn giống năm 1960-1973

29

568

Tập văn bản về giá hàng lâm sản năm 1956-1975

176

569

Tập văn bản về giá hàng dược phẩm năm 1959-1975

42

77

IX. HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI
570

Tập văn bản về chế độ hợp đồng kinh tế năm 1960-1975

101

571

Tập văn bản về nguyên tắc ký kết hợp đồng năm 1956-1975

93

572

Tập Chỉ thị về công tác hợp đồng kinh tế hàng năm năm 1965-1976

73

573

Tập Báo cáo công tác hợp đồng kinh tế 6 tháng đầu năm của Hội đồng trọng tài năm 1971-1975

47

574

Tập Báo cáo tình hình hợp đồng kinh tế hàng năm của Hội đồng trọng tài kinh tế năm 1972-1975

64

78

575

Tập văn bản về việc ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa năm 1971-1976

114

576

Tập văn bản ký kết hợp đồng cung ứng vật tư kỹ thuật ở Vĩnh Linh năm 1975

133

577

Tập văn bản về việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa vật tư nông nghiệp ở KV Vĩnh Linh năm 1957-1976

65

578

Tập văn bản về việc ký kết hợp đồng thuê máy bơm phục vụ nông nghiệp năm 1974-1976

31

579

Tập văn bản về việc ký kết hợp đồng cung cấp và tiêu thụ điện của Xí nghiệp điện Vĩnh Linh năm 1974-1976

42

78

580

Tập văn bản về việc ký kết hợp đồng xây dựng cơ bản ở KV Vĩnh Linh năm 1974-1976

43

581

Tập văn bản về việc ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thu hàng hóa ở Vĩnh Linh năm 1974-1976

51

582

Tập văn bản về việc hợp đồng cày bừa ruộng đất ở Vĩnh Linh năm 1973-1976

29

79

583

Tập văn bản về việc hợp đồng cung cấp đồ gỗ của Ty Lâm nghiệp Vĩnh Linh năm 1975

13

584

Tập văn bản về việc hợp đồng mua bán thực phẩm ở KV Vĩnh Linh năm 1974-1975

40

585

Tập văn bản hướng dẫn hợp đồng mua bán dược phẩm ở KV Vĩnh Linh năm 1974-1975

22

586

Tập văn bản về việc hợp đồng mua bán lương thực ở KV Vĩnh Linh năm 1959-1976

80

587

Tập văn bản về việc ký kết hợp đồng ấn loát phẩm ở Vĩnh Linh năm 1975

53

588

Tập văn bản về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty công nghệ phẩm với các HTX mua bán thuộc KV Vĩnh Linh, huyện Kỳ Anh năm 1976

154

589

Tập văn bản về việc khiếu nại xét cử tình hình công nợ dây dưa với trạm máy kéo và HTX nông nghiệp năm 1971-1974

62

590

Tập văn bản giải quyết các vụ tranh chấp giữa Ty lương thực với Ty giao thông vận tải năm 1974-1976

30

591

Tập văn bản giải quyết các vụ vi phạm ký kết hợp đồng năm 1963-1975

50

80

592

Tập văn bản v/v giải quyết nợ dây dưa ở KV Vĩnh Linh năm 1961-1975

137
E. NỘI CHÍNH
I. QUÂN SỰ, TRỊ AN, THANH TRA, TÒA ÁN
1. Quân sự
593

Hồ sơ về xây dựng lực lượng quân sự địa phương và tình hình quân sự chính trị ở Vĩnh Linh năm 1957-1962

104

594

Hồ sơ về đấu tranh chống Mỹ - Diệm và đòi thống nhất nước nhà ở KV Vĩnh Linh năm 1955-1959

44

595

Hồ sơ về công tác quân sự và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai ở Vĩnh Linh năm 1965-1968

63

596

Tập văn bản về công tác quân sự chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai ở Vĩnh Linh năm 1969

13

597

Hồ sơ về công tác quân sự, sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai ở Vĩnh Linh năm 1970

07

598

Hồ sơ về công tác quân sự, sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai ở KVVĩnh Linh năm 1971

10

599

Hồ sơ về công tác quân sự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai ở KV Vĩnh Linh năm 1972

34

600

Hồ sơ về công tác quân sự ở Vĩnh Linh năm 1973-1975

92

601

Hồ sơ quản lý và sử dụng thu hồi vũ khí chất nổ và phát hiện đào phá bom đạn địch ở Vĩnh Linh năm 1955-1973

49

602

Hồ sơ về công tác nghĩa vụ quân sự ở KV Vĩnh Linh năm 1958-1960

41

81

603

Hồ sơ về công tác tuyển quân, đăng ký, quản lý quân dân dự bị và huấn luyện quân sự cho quân dự bị và dân quân tự về ở Vĩnh Linh năm 1961-1965

12

81

604

Hồ sơ về công tác nghĩa vụ quân sự, tuyển quân, đăng ký, quản lý quân dân dự bị ở Vĩnh Linh năm 1970

06

605

Hồ sơ về công tác nghĩa vụ quân sự, tuyển quân và quản lý quân dự bị ở Vĩnh Linh năm 1971-1976

78

606

Hồ sơ lệnh điều động nghĩa vụ quân sự của Ủy ban HC KV Vĩnh Linh năm 1965

21

607

Hồ sơ lệnh điều động nghĩa vụ quân sự của Ủy ban HC KV Vĩnh Linh năm 1971-1973

06

608

Hồ sơ về công tác phòng không nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai ở KV Vĩnh Linh năm 1964-1965

87

609

Hồ sơ về phòng không sơ tán chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1972

61

2. Kế hoạch 8, 10, 15
610

Kế hoạch K8 và quản lý nuôi dạy học sinh K8 năm 1968

91

611

Hồ sơ quản lý nuôi dạy học sinh K8 năm 1969

104

82

612

Tập văn bản về việc chuyển, đón tiếp quản lý nuôi dạy học sinh K8 năm 1970

102

613

Hồ sơ quản lý nuôi dạy học sinh K8 năm 1971

153

614

Hồ sơ quản lý nuôi dạy học sinh K8 năm 1972-1973

121

615

Hồ sơ giải quyết cho một số cháu về gia đình nuôi tự túc năm 1969-1971

25

616

Hồ sơ giải quyết chuyển 1 số học sinh K8 về trực tiếp sản xuất chiến đấu năm 1969-1971

66

617

Tập văn bản về việc học sinh K8 chết ở các tỉnh bạn năm 1967-1972

23

82

618

Tập thư của UBHC KV Vĩnh Linh gửi các tỉnh bạn, giáo viên và học sinh K8 năm 1968-1974

22

619

Hồ sơ về công tác K10 và đời sống sinh hoạt của nhân dân K10 năm 1967-1970

99

83

620

Hồ sơ về công tác K10 và đời sống sinh hoạt của nhân dân K10 năm 1971-1974

95

621

Tập danh sách đồng bào Vĩnh Linh sơ tán ra Tân Kỳ, Nghệ An năm 1971

19

622

Hồ sơ về các chế độ trợ cấp kinh phí cho vay đối với nhân dân K10 Vĩnh Linh năm 1967-1974

66

623

Hồ sơ giải quyết cho một số đồng bào khu vực trở về Vĩnh Linh năm 1969-1970

06

624

Hồ sơ về công tác K15 và các chế độ chính sách, đời sống sinh hoạt của đồng bào K15 năm 1972-1973

57

3. Biên giới, giới tuyến
625

Hồ sơ về biên giới và điều tra khảo sát biên giới Việt Lào ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1974-1976

22

626

Hồ sơ về giới tuyến khu vực quân sự tạm thời năm 1954-1957

30

4. An ninh trật tự
627

Tập báo cáo tình hình công tác trị an KV Vĩnh Linh của Ty Công an năm 1958-1960

97

628

Tập báo cáo về tình hình công tác trị an ở KV Vĩnh Linh của Ty Công an năm 1966-1970

35

629

Tập báo cáo về tình hình và công tác an ninh hàng tháng, quý của Ty công an KV Vĩnh Linh năm 1966-1969

36

630

Hồ sơ về phong trào xây dựng xã vững mạnh và chính trị trật tự trị an ở Vĩnh Linh năm 1965-1968

37

83

631

Hồ sơ về công tác giữ gìn trật tự trị an chống âm mưu phá hoại của địch ở Vĩnh Linh năm 1955-1976

53

632

Hồ sơ về việc dự phòng chống mọi âm mưu phá hoại của ĐQ Mỹ và tay sai ở Vĩnh Linh năm 1959-1969

14

633

Tập báo cáo của Ty Công an Vĩnh Linh về tình hình hoạt động âm mưu của địch năm 1965-1966

36

634

Tập báo cáo về tình hình nhân dân của Ty Công an Vĩnh Linh năm 1958-1960

60

84

635

Hồ sơ về phương hướng nhiệm vụ chương trình công tác Công an KV Vĩnh Linh năm 1970-1972

07

636

Hồ sơ về tình hình công tác của Ty Công an KV Vĩnh Linh năm 1956-1965

41

637

Tập thông báo về tình hình công tác của Ty Công an KV Vĩnh Linh năm 1957

04

638

Tập báo cáo tháng, quý về tình hình công tác của Ty Công an KV Vĩnh Linh năm 1971-1972

13

639

Tập báo cáo tháng, quý về tình hình công tác của Ty Công an KV Vĩnh Linh năm 1973

15

640

Hồ sơ về nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác và báo cáo tình hình công tác của Ty Công an nhân dân vũ trang trong KV Vĩnh Linh năm 1968-1969

57

641

Hồ sơ về tình hình công tác của lực lượng vũ trang Vĩnh Linh năm 1970-1972

42

642

Hồ sơ về tình hình công tác của lực lượng Công an vũ trang Vĩnh Linh năm 1973

12

643

Hồ sơ về giữ gìn bí mật nhà nước bảo mật phòng gian ở KV Vĩnh Linh năm 1962-1966

20

644

Hồ sơ về công tác giữ gìn bí mật phòng gian ở KV Vĩnh Linh năm 1957-1975

32

645

Tập báo cáo về tình hình tự sát và các vụ gây mất trật tự an ninh ở Vĩnh Linh năm 1959-1976

15

84

646

Hồ sơ về quyền tự do thân thể, bất khả xâm phạm về nhà ở, đồ vật, thư tín, tự do lập hội, hội họp của nhân dân năm 1957

20

647

Hồ sơ về bài trừ các tệ nạn xã hội năm 1957-1958

09

648

Báo cáo sơ kết công tác đăng ký quản lý thuyền bè dọc sông Bến Hải và bờ biển vùng phi quân sự của Ty Công an KV Vĩnh Linh năm 1961

13

649

Báo cáo của Ty Công an KV Vĩnh Linh về 9 người Trung Quốc đến Vĩnh Linh năm 1965

04

650

Hồ sơ về kiểm soát việc đi lại giữa 2 miền Nam Bắc và xử lý hàng hóa qua lại giữa 2 miền Nam Bắc năm 1975

21

651

Hồ sơ về công tác phòng chữa cháy ở KV Vĩnh Linh năm 1958-1975

95

5. Tòa án, kiểm sát, thanh tra
5.1. Công tác tòa án, kiểm sát
652

Tập văn bản về công tác tư pháp và tình hình công tác của Tòa án nhân dân ở KV Vĩnh Linh năm 1955-1975

276

85

653

Tập văn bản về phương hướng nhiệm vụ và báo cáo công tác kiểm sát nhân dân KV Vĩnh Linh năm 1963-1975

131

654

Tập báo cáo quý, 6 tháng của Viện Kiểm sát nhân dân KV Vĩnh Linh về tình hình công tác năm 1969-1974

33

655

Tập báo cáo về các vụ án ở KV Vĩnh Linh năm 1957-1975

195

5.2. Trấn áp, cải tạo, giáo dục
656

Hồ sơ về trấn áp, truy tố, xét xử những phần tử phản cách mạng lưu manh trộm cắp năm 1950-1965

46

657

Hồ sơ về công tác cải tạo giáo dục những phần tử phản cách mạng lưu manh trộm cắp năm 1959-1971

47

85

658

Hồ sơ về các chính sách đối với gia đình người đi tập trung cải tạo và những người cần xem xét về mặt quan hệ gia đình năm 1970-1973

04

659

Hồ sơ về ân xá ân giảm đặc xá cho tù nhân năm 1959-1975

41

660

Hồ sơ bắt tập trung cải tạo, giáo dục những tên phản động lưu manh trộm cắp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1975

142

661

Hồ sơ về lừa đảo của Đặng Kham và đề nghị cho đi tập trung cải tạo năm 1955-1959

08

662

Báo cáo tình hình trốn đi Nam theo địch của Ty Công an Vĩnh Linh năm 1958-1960

04

86

663

Tập giấy ra trại, giấy thả phạm nhân hết hạn cải tạo và tờ cam đoan của tù nhân năm 1966-1975

157

5.3. Thanh tra, xét khiếu tố
664

Tập văn bản về tình hình công tác thanh tra, xét khiếu tố khiếu nại ở KV Vĩnh Linh năm 1960-1965

104

665

Tập Báo cáo tình hình công tác thanh tra của Ủy ban thanh tra Chính phủ năm 1964

13

666

Tập văn bản về nghiệp vụ công tác thanh tra năm 1964

71

667

Tập văn bản về công tác xét và giải quyết khiếu tố khiếu nại ở Vĩnh Linh năm 1967-1971

103

668

Hồ sơ về công tác thanh tra xét khiếu tố, khiếu nại ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1972-1973

192

Каталог: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Hộp số Hồ sơ số

tải về 1.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương