Hộp số Hồ sơ sốtải về 7.14 Mb.
trang1/70
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích7.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


MỤC LỤC HỒ SƠ

Hộp số
Hồ

sơ số

Tiêu đề hồ sơ


Số tờ

01

A - KHỐI NỘI CHÍNH


I - CÔNG TÁC TÔN GIÁO


Hồ sơ về công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh, Tỉnh uỷ Quảng Trị năm 1993-2000

119


Hồ sơ về nhiệm vụ, quyền hạn và công tác tổ chức bộ máy tôn giáo

15


Tập Báo cáo về công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 1995

32


Tập Báo cáo về công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 1996

21


Tập Báo cáo về công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 1997

40


Tập Báo cáo về công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 1998

10


Tập Báo cáo về công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 1999

45


Tập Báo cáo về công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2000

61


Tập Báo cáo về công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2001

86


Tập Báo cáo của UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tôn giáo năm 1995-2000

22


Tập Báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về công tác dân vận năm 1997-1998

15


Tập Báo cáo của Huyện uỷ Cam Lộ thực hiện Chỉ thị 08 của Thường vụ Tỉnh uỷ về tằng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

05


Hồ sơ về thực hiện Nghị định số 26/1999 của Chính phủ về hoạt động và chính sách sử dụng đất đai vào mục đích tôn giáo

34


Hồ sơ về kỷ niệm 20 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

03


Hồ sơ về phối hợp "Vận động đồng bào tín đồ tôn giáo thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước"

04


Hồ sơ về ký kết chương trình phối hợp vận động nông dân thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước

18


Hồ sơ về phối hợp vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước

11


Hồ sơ về hướng dẫn việc miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với chức sắc tôn giáo chuyên nghiệp

09


Báo cáo một số tỉnh, thành phố về công tác Tôn giáo

24

02
Báo cáo tổng kết công tác Tôn giáo theo Nghị định 69/HĐBT và Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị

137


Hồ sơ tổ chức quản lý công tác Tôn giáo ở địa phương

31


Hồ sơ về các bài phát biểu tại các hội nghị giao ban công tác Tôn giáo

07


Tập Báo cáo tình hình phát triển tôn giáo ở miền núi và phát triển đạo vùng dân tộc thiểu số

36


Tập Báo cáo về tình hình Tôn giáo ở các huyện, thị xã

09


Hồ sơ về tình hình tôn giáo 2 xã: Tân Phước, Tân Hợp và huyện Hướng hoá

18


Hồ sơ về các Đoàn tôn giáo nước ngoài đến thăm và làm việc tại Việt Nam

08


Hồ sơ về quản lý hoạt động từ thiện do các Tổ chức Tôn giáo bảo trợ

09


Hồ sơ xây dựng Trường Mẫu giáo tại xã Triệu Nguyên của chương trình thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

09


Hồ sơ về tình hình khiếu nại của các Tôn giáo

19


Hồ sơ về Đại hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 7 và Thông báo chấp thuận cơ cấu nhân sự Hội đồng Giám mục Việt Nam

16


Hồ sơ ông Phan Đình Tài xin đi học cơ bản Phật học

05


Hồ sơ ông Phan Văn Đô xin đi học cơ bản Phật học

09


Hồ sơ của Đỗ Thị Phượng và Nguyễn Thị Nhạn xin dự thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam

06


Hồ sơ của ông Nguyễn Đăng Sáu xin dự thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam

21


Hồ sơ về chấp thuận cho công dân nhập học tại Trường Trung học Phật học Đà Nẵng

10


Hồ sơ tu sỹ Phật giáo Võ Đình Phúc xin đi học tại Trung Quốc

21


Hồ sơ tăng sinh Phật giáo Lê Hữu Hùng xin đi học tại Hoa kỳ

23


Hồ sơ Tu sỹ Phật giáo Nguyễn Đăng Duyện xin đi du lịch Trung Quốc

14


Hồ sơ tu sỹ Phật giáo Thái Thanh Hùng xin đi du lịch tại Canada

24


Hồ sơ tu sỹ Phật giáo Lê Văn Chứng xin đi du lịch tại Lào

10


Hồ sơ tu sỹ Phật giáo xin xuất cảnh

10


Hồ sơ về xuất cảnh của các nhân vật tôn giáo năm 1998-1999

09


Hồ sơ về phân bổ chỉ tiêu, kinh phí bồi dưỡng cán bộ và kinh phí cho công tác bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tổ chức trại Vạn Hạnh toàn quốc tại Quảng Trị

03


Hồ sơ điều tra và nắm tình hình về Đạo Tin Lành (1999- 2001)

05


Hồ sơ về thuyên chuyển, bổ nhiệm các Linh mục

36

03Hồ sơ về Giáo dân xin xây Nhà thờ và xây mộ tổ tiên

08


Hồ sơ xây dựng nhà ở của Linh mục Trần Văn Tuyên

18


Hồ sơ về xây dựng nhà ở của Linh mục Trần Phương

06


Hồ sơ xây dựng nhà ở của Linh mục quản xứ Trí Bưu

08


Hồ sơ xin nữ tu về phục vụ tại nhà thờ Đông Hà và nhà thờ Trí Bưu

14


Hồ sơ về chủng sinh đến thực tập tại Quảng Trị

11


Hồ sơ về các chủng sinh khoá I

19


Hồ sơ về các chủng sinh khoá II

22


Hồ sơ về các chủng sinh khoá III

13


Hồ sơ về các chủng sinh khoá IV

07


Hồ sơ về xây dựng các công trình ở La Vang

48


Hồ sơ về các Lễ hội hành hương ở La Vang

37


Hồ sơ về xử lý bức tượng Maria ở La Vang

02


Hồ sơ về nhà thờ Mỹ Lộc, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong

85


Hồ sơ về nhà thờ thôn Đầu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong

19


Hồ sơ về nhà thờ Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong

26


Hồ sơ về nhà thờ An Đôn, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong

11


Hồ sơ về nhà thờ Dương Lệ Văn, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong

53


Hồ sơ về nhà thờ Cây Đa, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng

14


Hồ sơ về nhà thờ Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng

05


Hồ sơ về nhà thờ thôn Hội Điền, xã Hải Hoà, huyện Hải Lăng

08


Hồ sơ về nhà thờ Kẻ Văn, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng

06


Hồ sơ về nhà thờ thôn Phú Kinh, xã Hải Hoà, huyện Hải Lăng

06


Hồ sơ về nhà thờ Thuận Nhơn, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng

04


Hồ sơ về nhà thờ Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng

05


Hồ sơ về nhà thờ Hưng Nhơn, xã Hải Hoà, huyện Hải Lăng

Hồ sơ nhà thờ Diên Sanh, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng
04Hồ sơ về nhà thờ Đông Hà (Phường 5)

Hồ sơ về nhà thờ Phước Tuyền, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ

Hồ sơ về về nhà thờ Trí Bưu, F2, thị xã Quảng Trị

Hồ sơ về nhà thờ Thạch Hãn, F1, thị xã Quảng Trị

Hồ sơ về chấp thuận Hiến chương sửa đổi và nhân sự mới của TW Giáo hội phật giáo Việt Nam của Ban Tôn giáo Chính phủ

Hồ sơ về lễ Phật đản, Phật lịch 2535 + 2536

Hồ sơ về tổng kết hoạt động Phật sự năm 1996

Hồ sơ về tổng kết hoạt động Phật sự năm 1999

Hồ sơ về thành lập Ban đại diện Phật giáo các huyện

Hồ sơ về "Vận động hoà giải, hoà hợp" của Cụ Thích Quảng Liên

Tập Báo cáo tình hình sinh hoạt gia đình Phật tử

Hồ sơ về phong cấp cho huynh trưởng gia đình Phật tử

Hồ sơ về xây dựng tượng Phật Quan Âm niệm phật đường Trung An, xã Hải Khê, huyện hải Lăng

Hồ sơ về xây dựng tượng Phật Quan Âm niệm phật đường Diên Khánh, xã Hải Dương, huyện hải Lăng

Hồ sơ về xây dựng tượng Phật Quan Âm chùa Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện hải Lăng

Hồ sơ về vụ làm vỡ tượng Phật ở thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh

Hồ sơ về xử lý vụ đập phá phần mộ ông Thích Như Hải (chùa Sắc Tứ)

Hồ sơ về xử lý vụ các tu sỹ ở Tịnh xá Ngọc Hà hoạt động trái phép

Hồ sơ về hoạt động của tu sỹ Huyền Quang

Hồ sơ về đơn kiến nghị và các hoạt động của ông Thích Hải Tạng và ông Thích Thiện Tấn
05Hồ sơ giải quyết vụ xây dựng chùa Hải Sơn trái phép

04

: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương