Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠtải về 1.31 Mb.
trang3/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
#21244
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

33

220

Tập văn bản về việc thực hiện kế hoạch công nghiệp, thủ công nghiệp của Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1960

218

221

Tập văn bản giao chỉ tiêu kế hoạch quý I cho các xí nghiệp thuộc Khu vực Vĩnh Linh của Ủy ban kế hoạch thống kê khu vực năm 1965

08

222

Tập văn bản về thực hiện kế hoạch nhà nước của ngành công nghiệp, thủ công nghiệp thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1969

211

223

Tập văn bản về phát triển sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp địa phương và thực hiện kế hoạch công nghiệp, thủ công nghiệp Khu vực Vĩnh Linh năm 1970-1971

86

34

224

Tập văn bản về phát triển sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp trong thời chiến và thực hiện kế hoạch nông nghiệp của Khu vực Vĩnh Linh năm 1971-1972

179

225

Tập văn bản về phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp và thực hiện kế hoạch nhà nước Khu vực Vĩnh Linh năm 1973-1975

167

226

Báo cáo 6 tháng, 9 tháng về tình hình thực hiện kế hoạch công nghiệp, thủ công nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1965

92

35

227

Báo cáo 6 tháng, 9 tháng về tình hình thực hiện kế hoạch công nghiệp, thủ công nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1973

126

228

Báo cáo tháng, quý về tình hình thực hiện kế hoạch công nghiệp, thủ công nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1965

63

229

Báo cáo tháng, quý về tình hình thực hiện kế hoạch công nghiệp, thủ công nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1974

75

230

Tập văn bản về xây dựng, cũng cố phát triển và công tác quản lý HTX thủ công nghiệp năm 1959-1973

55

231

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước về sản lượng sản phẩm chủ yếu của HTX thủ công nghiệp Khu vực Vĩnh Linh năm 1962-1965

18

232

Tập văn bản về chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất của HTX thủ công nghiệp năm 1967-1975

08

233

Tập đơn xin gia nhập HTX thủ công nghiệp của nhân dân Vĩnh Linh năm 1960

14

234

Tập văn bản về công tác cải tạo XHCN đối với tiểu thủ công nghiệp tư bản tư nhân năm 1958-1971

106

36

235

Tập văn bản về công tác điều tra, kiểm tra công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Vĩnh Linh năm 1957-1975

74

236

Tập văn bản phục vụ điều tra về tình hình xí nghiệp của Bộ lao động năm 1971

31

36

237

Tập văn bản về phân cấp quản lý và công tác quản lý xí nghiệp ở Vĩnh Linh năm 1961-1972

15

238

Tập văn bản về việc chuyển giao phân cấp quản lý của các xí nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1975

01

239

Tập biên bản về việc bàn giao xí nghiệp tinh bột chè hương thuộc Bộ Ngoại thương sang Ủy ban hành chính Khu vực Vĩnh Linh năm 1961

14

240

Biên bản bàn giao xí nghiệp Lê Thế Hiếu Khu vực Vĩnh Linh theo sự phân cấp quản lý năm 1962

02

241

Tập văn bản về việc sử dụng hàng thiếu tiêu chuẩn, phế liệu, phế phẩm trong công nghiệp, thủ công nghiệp năm 1960-1972

13

242

Tập văn bản về việc phân phối lợi ích xí nghiệp công nghiệp năm 1970-1971

07

243

Đề nghị bổ sung chế độ đối với thủ công nghiệp trong thời chiến của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1966

02

244

Quyết định của Hội đồng Chính phủ và chính sách đối với xí nghiệp sản xuất của thương binh năm 1974

03

245

Tập văn bản lãnh đạo về việc phát triển sản xuất cơ khí ở địa phương năm 1965-1969

27

246

Tập văn bản về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước của Xí nghiệp cơ khí Khu vực Vĩnh Linh năm 196-1970

95

247

Tập văn bản về tình hình sản xuất và thực hiện kế hoạch nhà nước của Xí nghiệp cơ khí Khu vực Vĩnh Linh năm 197-1975

78

37

248

Báo cáo tháng, quý về thực hiện kế hoạch của Xí nghiệp cơ khí Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1973

65

249

Báo cáo tháng và tình hình thực hiện kế hoạch của Xí nghiệp cơ khí Khu vực Vĩnh Linh năm 1973-1974

45

250

Tập văn bản thực hiện kế hoạch về phát triển nghề rèn thủ công nông thôn Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1972

44

37

251

Báo cáo của tổ rèn nông thôn Khu vực Vĩnh Linh năm 1969-1975

11

252

Tập văn bản về việc cải tiến và sản xuất xe kéo cải tiến bằng bánh lốp năm 1976

01

253

Tập văn bản về việc sản xuất bánh xe răng bằng gang của máy cán bột mỳ năm 1968

02

254

Văn bản về việc hợp nhất và xây dựng Xí nghiệp cơ khí hợp nhất Khu vực Vĩnh Linh năm 1974-1975

22

255

Bàn giao tài sản của xưởng sữa chữa cơ khí Xí nghiệp ô tô sang Xí nghiệp cơ khí hợp nhất Khu vực Vĩnh Linh năm 1975

10

256

Tập văn bản về thiết bị máy móc, xây dựng nhà máy mạng lưới điện và thực hiện kế hoạch của Xí nghiệp điện Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1975

61

257

Tập văn bản về nhu cầu, quản lý, phân phối, sử dụng và bảo đảm an toàn về điện của Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1976

25

258

Quyết định của UB Khu vực Vĩnh Linh về việc điều động máy phát điện cho các cơ quan xí nghiệp năm 1973

06

259

Tình hình sản xuất thực hiện kế hoạch nhà nước của Xí nghiệp chè Hương Vĩnh Linh năm 1961-1973

114

260

Tập văn bản về quy cách, phẩm chất chè Hương Vĩnh Linh năm 1965

02

261

Tập văn bản về sản xuất gạch ngói ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1976

05

38

262

Xây dựng nhà máy HTX sản xuất gạch ngói Vĩnh Linh năm 1970-1975

28

263

Tập văn bản về sản xuất và thực hiện kế hoạch nhà nước của Xí nghiệp chế biến gỗ Lê Thế Hiếu Khu vực Vĩnh Linh năm 1964-1973

144

264

Báo cáo 6 tháng về tình hình thực hiện kế hoạch của Xí nghiệp chế biến gỗ Lê Thế Hiếu năm 1962-1971

26

38

265

Báo cáo tháng, quý của Xí nghiệp chế biến gỗ Lê Thế Hiếu Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1973

33

266

Tập văn bản về việc xây dựng cơ sở sản xuất vôi và thực hiện kế hoạch nhà nước của Xí nghiệp đối với Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1975

123

267

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của Xí nghiệp in Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1976

29

268

Báo cáo kê khai nguyên liệu da và cơ sở sản xuất đồ da của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1961

02

II. GIAO THÔNG VẬN TẢI
269

Tập văn bản chỉ đạo về công tác giao thông vận tải ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1973

49

39

270

Tập văn bản chỉ đạo về công tác hàng hóa ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1972

128

271

Kế hoạch giao thông vận tải hàng hóa ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1973

120

272

Kế hoạch lưu thông hàng hóa của các Bộ giao cho Khu vực Vĩnh Linh năm 1970-1975

16

273

Kế hoạch vận chuyển hàng hóa tháng, quý, 6 tháng của Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1974

41

274

Tập văn bản của Phó Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo về việc cung cấp phương tiện phục vụ giao thông vận tải năm 1959-1972

07

275

Tập văn bản về công tác bảo đảm giao thông vận tải năm 1970-1972

08

276

Quyết định về việc điều động xe, thuyền, thủy thủ phục vụ giao thông vận tải của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1972

66

40

277

Tập văn bản về việc huy động nhân lực, phương tiện phục vụ giao thông vận tải năm 1959-1974

56

278

Tập văn bản về công tác mở đường, tu bổ, khôi phục các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1975

97

40

279

Tập văn bản về sản xuất, sửa chữa, sử dụng và bảo quản phương tiện giao thông vận tải ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1974

69

280

Tập văn bản về việc bảo đảm an toàn giao thông vận tải ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1975

107

281

Báo cáo năm, 9 tháng, 6 tháng về tình hình vận tải hàng ở Vĩnh Linh năm 1964-1972

73

41

282

Báo cáo năm về việc thực hiện kế hoạch nhà nước ở Ty giao thông năm 1959-1973

156

283

Báo cáo về tình hình vận tải hàng hóa quý, tháng và từng đợt năm 1962-1973

124

284

Tập văn bản về việc thực hiện chiến dịch vận tải VT5 và phương hướng công tác giao thông vận tải sau chiến dịch năm 1968-1969

31

285

Tập văn bản về tổ chức vận tải hành khách các luồng nội, ngoại tỉnh ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1975

77

286

Biên bản các cuộc họp bàn về công tác giao thông vận tải ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1965-1973

69

287

Tập văn bản về chế độ chính sách đối với người làm công tác giao thông vận tải năm 1966-1972

45

42

III. BƯU ĐIỆN
288

Tập văn bản chỉ đạo về công tác bưu điện ở Vĩnh Linh năm 1957-1973

49

289

Tập văn bản về việc truyền đạt và giao chỉ tiêu kế hoạch công tác của Tổng cục bưu điện năm 1962-1974

10

290

Tập văn bản về kế hoạch của Tổng cục bưu điện truyền thanh giao cho Khu vực Vĩnh Linh năm 1965-1972

72

291

Tập văn bản về phương hướng, chương trình công tác của Ty bưu điện Vĩnh Linh năm 1967-1971

27

292

Báo cáo công tác quý, tháng của Ty bưu điện Vĩnh Linh năm 1955-1974

196

293

Báo cáo công tác 6 tháng của Ty bưu điện Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1974

131

43

294

Báo cáo tổng kết công tác năm của Ty bưu điện Vĩnh Linh năm 1958-1973

188

295

Tập văn bản về việc quản lý sử dụng máy móc phụ tùng thu phát vô tuyến điện năm 1959-1970

14

296

Tập văn bản về việc chấn chỉnh tổ chức liên lạc thư tín ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1972

23

297

Tập văn bản về công tác tổ chức xây dựng ngành bưu điện năm 1959-1976

36

IV. KIẾN THIẾT CƠ BẢN
298

Tập văn bản về việc phân cấp quản lý ngành xây dựng cơ bản năm 1963-1970

31

299

Tập văn bản về chỉ đạo việc tăng cường đẩy mạnh công tác kiến thiết cơ bản năm 1955-1974

45

300

Tập văn bản về chỉ đạo trong việc lập kế hoạch xây dựng cơ bản năm 1968-1971

35

301

Kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch thiết kế cơ bản hàng năm ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1976

117

44

302

Nhiệm vụ kế hoạch và thiết kế cơ bản quý, 6 tháng ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1974

24

303

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kiến thiết cơ bản hàng năm ở Vĩnh Linh năm 1958-1971

27

304

Báo cáo công tác về kiến thiết cơ bản quý, 6 tháng năm 1960-1970

35

305

Báo cáo về quy hoạch hạn ngạch công trình xây dựng cơ bản năm 1963-1969

07

306

Tập văn bản về lựa chọn địa điểm các công trình xây dựng ở Vĩnh Linh năm 1961-1974

18

307

Tập văn bản về quy hoạch xây dựng các đô thị năm 1968-1969

41

308

Tập văn bản về xây dựng thị trấn Hồ Xá ở Vĩnh Linh năm 1959-1976

41

44

309

Tập văn bản về việc thành lập thị trấn Bến Quan ở Vĩnh Linh năm 1963-1965

11

310

Tập văn bản về xây dựng các công trình dân dụng như bệnh viện, trường học, nhà ở, cửa hàng, nhà văn hóa ở Vĩnh Linh năm 1957-1975

61

311

Tập văn bản về xây dựng các công trình công nghiệp ở Vĩnh Linh năm 1959-1975

19

312

Tập văn bản về xây dựng nhà máy nước ở Vĩnh Linh năm 1959-1975

23

45

313

Tập văn bản về xây dựng nhà máy điện ở Vĩnh Linh năm 1963-1975

22

314

Tập văn bản về xây dựng công trình Hồ chứa nước La Ngà ở Vĩnh Linh năm 1963-1975

324

315

Tập văn bản về xây dựng các công trình thủy lợi ở Vĩnh Linh năm 1957-1975

66

316

Tập văn bản về xây dựng cầu đường sắt thống nhất Sa Lung ở Vĩnh Linh năm 1975

04

317

Tập văn bản về xây dựng đèn báo hiệu Cửa Tùng ở Vĩnh Linh năm 1958-1974

18

46

318

Tập văn bản về công tác quản lý nhà đất ở Vĩnh Linh năm 1961-1975

45

319

Tập quyết định về trưng dụng đất đai để xây dựng các công trình kiến thiết cơ bản năm 1973-1976

13

320

Tập văn bản về chế độ chính sách đối với việc cho thuê nhà tư nhân ở thành phố và thị xã năm 1960-1962

18

V. VẬT TƯ KỸ THUẬT
321

Tập văn bản về chỉ đạo về việc quản lý cung ứng vật tư và vật tư kỷ thuật năm 1961-1970

77

322

Tập văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra hàng hóa và vật tư thiết bị năm 1960-1972

77

46

323

Chỉ tiêu kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị năm 1956-1974

52

324

Kế hoạch về vật tư thiết bị các loại trong 6 tháng, quý năm 1965-1974

11

325

Tập văn bản về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc hàng hóa vật tư và giải quyết vật liệu xây dựng ở Vĩnh Linh năm 1961-1976

15

326

Báo cáo công tác của trạm vật liệu thiết kế Vĩnh Linh năm 1964-1971

27

47

327

Báo cáo tình hình cung cấp vật tư và vật tư hàng hóa tồn kho năm 1961-1971

65

328

Tập văn bản về tiết kiệm vật tư hàng hóa thiết bị năm 1964-1975

18

329

Tập văn bản về tiếp nhận dự trữ và cân đối vật tư thiết bị năm 1962-1974

10

330

Tập văn bản về phân phối vật tư thiết bị năm 1961-1976

57

331

Quyết định về việc điều động vật tư thiết bị trong Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1976

43

332

Quyết định của UBHC Khu vực Vĩnh Linh về giao và chuyển giao vật tư thiết bị năm 1969-1976

28

333

Tập văn bản về việc xin vật tư thiết bị của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1976

70

334

Báo cáo công tác kiểm kê hàng hóa vật tư thiết bị ở Vĩnh Linh năm 1968-1975

75

335

Tập văn bản về bảo vệ và sử dụng vật tư thiết bị ở Vĩnh Linh năm 1961-1970

16

Каталог: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Hộp số Hồ sơ số

tải về 1.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương