Viện quản trị kinh doanh – Trường Đại Học fpt tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm giám sát trong kỳ thi osMonitor Client


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GIÁM SÁT osMonitortải về 0.57 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GIÁM SÁT osMonitor


  • Bật Wifi lên đảm bảo máy tính kết nối vào được hệ thống mạng của Trường.

  • Vào Server \\192.168.20.7\Khao_Thi_Exam_Online để copy bản osMonitorClient.zip về máy sau đó giải nén.  • Copy về máy tính sau đó giải nén.

  • Nhấp đúp chuột vào file Setup.exe
  • Nhập địa chỉ IP do giám thị cung cấp


  • Cửa sổ tiếp theo xuất hiện nhấp vào nút OK.
  • Cửa sổ tiếp theo xuất hiện nhấn nút OK:

1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương