Viện quản trị kinh doanh – Trường Đại Học fpt tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm giám sát trong kỳ thi osMonitor Clienttải về 0.57 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Phòng khảo thí -FSBViện quản trị kinh doanh – Trường Đại Học FPT

Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm giám sát trong kỳ thi osMonitor Client

Version 1.0

MỤC LỤC


1. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ ĐỔI TÊN MÁY TÍNH 1

2. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GIÁM SÁT osMonitor 4

3. GỠ PHẦN MỀM GIÁM SÁT THI osMONITOR 6

  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương