Viện quản trị kinh doanh – Trường Đại Học fpt tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm giám sát trong kỳ thi osMonitor Clienttải về 0.57 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6
Computer Description là Mã số sinh viên chẳng hạn DungNDFB00986 sau đó nhấn nút Change
  • Màn hình sau xuất hiện Nhập vào Computer Name là mã số sinh viên sau đó nhấn nút OK

  • Khởi động lại máy tính1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương