UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện sơn hoà Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 114.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích114.61 Kb.
#1489


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN SƠN HOÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 41 /BC-UBND Sơn Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2016


BÁO CÁO

Tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng Quý I và

chương trình công tác Quý II năm 2016


A. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI, AN-QP QUÝ I/2016.
I. KINH TẾ.
1. Sản xuất nông nghiệp.

- Trồng trọt: Từ đầu năm đến nay, thời tiết diễn biến phức tạp và bất thường do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino, nắng nóng kéo dài, gây thiếu nước sản xuất, ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện là 3.635 ha, tăng 919 ha so với cùng kỳ; trong đó: Cây lương thực 1.179 ha, tăng 7 ha; cây thực phẩm 463 ha; cây công nghiệp ngắn ngày 1.993 ha, tăng 912 ha.

+ Tính đến ngày 23/3/2016, sản lượng mía nguyên liệu đã thu hoạch trên địa bàn huyện là: 395.900 tấn (trong đó: bán cho Nhà máy đường KCP là 347.514 tấn, Công ty TNHH Rượu Vạn Phát là 48.386 tấn, không kể lượng mía để giống đã trồng mới và trồng lại); đồng thời, thu hoạch dứt điểm 960 ha lúa cạn, NSBQ đạt 35 tạ/ha; 5.500 ha sắn, NSBQ đạt 225 tạ/ha; 650 ha đậu đỏ, NSBQ đạt 8 tạ/ha và 85/182 ha bắp.- Bảo vệ thực vật: Tình hình sâu bệnh gây hại trên cây trồng vụ Đông Xuân: Sâu đục thân, DTDN 10,5 ha, TLH 1-2% cây, bệnh đóm vòng, DTDN 33,5 ha, TLB 5-7% cây, cấp 1-5 rây hại chủ trên cây mía giống rải rác toàn huyện; bệnh đốm nâu, DTDN 4 ha, TLB 3,5% lá, bệnh rệp sáp bột hồng, DTDN 0,2 ha, TLH 0,5-1% gây hại trên cây sắn 2-3 tháng tuổi rải rác ở xã Krông Pa, Sơn Hội; bệnh phấn trắng, DTDN 3 ha, TLB 2,5% lá, cấp 1-3 gây hại trên cây cao su rải rác ở các xã Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân; đặc biệt, bệnh đạo ôn gây hại trên cây lúa nước rải rác ở các xã Sơn Hội, Sơn Hà, Sơn Xuân, Krông Pa và thị trấn Củng Sơn, DTDN 2,3 ha, TLB 1-2,6% lá. Trạm Bảo vệ Thực vật phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con nông dân cách phòng trừ kịp thời và hiệu quả; hiện nay, cây lúa đang chín sữa rất tốt, các đối tượng sâu bệnh trên cây mía, sắn, cao su ổn định.

- Khuyến nông-khuyến ngư: Triển khai kế hoạch công tác khuyến nông, lâm, ngư năm 2016; đã tổ chức 04 lớp tập huấn khuyến nông về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây lúa tại xã Phước Tân và Cà Lúi.

- Thủy lợi: Các địa phương thực hiện tốt công tác tưới tiêu cây lúa nước vụ Đông Xuân 2015-2016, đảm bảo lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Giải ngân nguồn kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí năm 2015 cho các Hợp tác xã, Tổ khai thác công trình thủy lợi với số tiền 01 tỷ 634 triệu đồng.- Chăn nuôi, thú y: Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm soát chặc chẽ việc vận chuyển, kiểm tra giết mổ, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi. Hoàn thành công tác tiêm phòng bắt buộc đợt I/2016 cho đàn gia súc, tổng số vắc xin đã tiêm là 26.253 liều (trong đó: Vắc xin LMLM 17.806 liều, đạt 92,1% so với tổng đàn; tụ huyết trùng trâu, bò 8.447 liều, đạt 43,7% so với tổng đàn); phun thuốc sát trùng Benkocid tại các địa phương được 600 lít. Đồng thời, 13/14 xã, thị trấn đã nhận và triển khai công tác phun thuốc sát trùng RTD Indine với số lượng 84 lít, riêng xã Suối Bạc đến nay chưa nhận thuốc. Tổ chức cung ứng kịp thời 290 liều vắc xin dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng ở heo và 2.850 liều vắc xin gumboro, newcastle, tụ huyết trùng gia cầm, đậu gà phục vụ người dân tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; ngoài ra, còn đáp ứng nhu cầu thuốc phòng trị bệnh cho gia súc của người dân. Thụ tinh nhân tạo bò được 9 con.
2. Về xây dựng Nông thôn mới: Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và tổng kết 3 năm Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2013-2015; nhìn chung công tác xây dựng nông thôn mới đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với kế hoạch.

- Tiến độ xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn và các công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015: Đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 55/55 tuyến, với số lượng 12,11/12,11 km đường bê tông nông thôn. Hoàn thành 28/32 công trình xây dựng thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tại các xã; các công trình còn lại đang triển khai thi công với khối lượng đạt từ 90% trở lên.


3. Lâm nghiệp: Chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan; các cơ quan, đơn vị chủ rừng; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các xã Suối Trai, Krông Pa, Sơn Phước, Ea Chà Rang và Suối Bạc. Phối hợp với Quỹ cung ứng dịch vụ môi trường rừng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức nghiệm thu, chi trả kinh phí bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2015 tại các xã Sơn Hội, Cà Lúi, Phước Tân. Tổ chức khai thác gỗ rừng trồng được 1.827 m3 gỗ nguyên liệu giấy.

- Lập biên bản 32 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; trong đó: Mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép 24 vụ, vi phạm quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 08 vụ. Xử lý hành chính 36 vụ (có 04 vụ của năm 2015 chuyển sang); lâm sản tịch thu 37,41 m3 gỗ các loại, 03 xe máy, 01 xe ô tô, 16 máy cưa xăng, 01 cộ bò và 12 cá thể rắn, dúi. Thu tiền phạt là 61 triệu đồng. Tổ chức phá hủy 9.000 m2 hoa màu trên đất do phá rừng trái pháp luật tại Tiểu khu 173, thuộc khu vực Suối Tía, xã Sơn Long.


4. Về sản xuất công nghiệp-TTCN, XDCB.

- Công nghiệp-TTCN: Giá trị sản xuất Công nghiệp-TTCN (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện quý I/2016 là 639 tỷ 709 triệu đồng, đạt 28,96% kế hoạch, tăng 15,56% so với cùng kỳ; trong đó: Công nghiệp quốc doanh thực hiện 25 tỷ 766 triệu đồng, đạt 17,06% KH, tăng 9,44%; Công nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện 613 tỷ 943 triệu đồng, đạt 29,83 KH, tăng 15,41%.

- Thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện quý I/2016 là 72 tỷ 150 triệu đồng, đạt 18,55% kế hoạch, tăng 39,63% so với cùng kỳ; trong đó: Thương mại là 47 tỷ 650 triệu đồng; Dịch vụ là 24 tỷ 500 triệu đồng.

+ Công tác kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, niêm yết giá cả được thực hiện thường xuyên đã góp phần ổn định thị trường trên địa bàn huyện. Bố trí 05 điểm bán các mặt hàng bình ổn giá phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Triển khai Kế hoạch Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 trên địa bàn huyện Sơn Hòa. Cấp 01 giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá.- Xây dựng cơ bản: Hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng 06 hạng mục công trình-tổng giá trị giao thầu là 03 tỷ 864 triệu đồng gồm: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông thuộc huyện quản lý năm 2015; Nâng cấp đường vào khu nghĩa địa; Xây mới mương thoát nước trước Trụ sở UBND thị trấn Củng Sơn; Sửa chữa UBND huyện; Sửa chữa nhà làm việc của Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sơn Long; Điện chiếu sáng dọc đường Suối Bạc 3.

+ Triển khai thi công 04 hạng mục công trình: Xây dựng Trường TH Sơn Hà 1; Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước thôn Nguyên Xuân, xã Sơn Nguyên; Hệ thống đèn trang trí đô thị thị trấn Củng Sơn; Mở rộng cấp điện khu dân cư Suối Bạc 4. Đồng thời, lập thủ tục, hồ sơ để thi công 04 HMCT: Nâng cấp, sửa chữa sân bê tông, cổng tường rào UBND xã Sơn Long và xã Sơn Nguyên; Nâng cấp tuyến đường Suối Bạc 1A và 1B; Nâng cấp đường vào Trường THCS xã Suối Trai.- Quy hoạch-trật tự xây dựng, quản lý đô thị: Thẩm định 02 hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng kinh phí đầu tư 01 tỷ 749 triệu đồng. Cấp 12 giấy phép xây dựng (11 nhà ở riêng lẻ và 01 công trình) với tổng diện tích xây dựng 2.874,84 m2, diện tích sàn 680,65 m2.

+ Tổ chức phát quang, nạo vét hệ thống mương rãnh thoát nước tại một số tuyến đường nội thị thị trấn Củng Sơn, tuyến đường ĐH.54 và tuyến đường Suối Bạc 3, Suối Bạc 4. Đối với các tuyến đường liên thôn, liên xóm đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn vận động nhân dân sửa chữa để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Công tác thu gom rác thải đô thị tại các xã Suối Bạc, Sơn Hà, Sơn Nguyên và thị trấn Củng Sơn được đảm bảo.

+ Mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại các xã Sơn Nguyên, Sơn Hà, Suối Bạc, Sơn Hội, Ea Chà Rang, Sơn Xuân, Sơn Định, Sơn Long với tổng kinh phí đầu tư 584 triệu đồng. Đồng thời, từ nguồn vốn sự nghiệp phát triển kinh tế đã đầu tư: Hệ thống đèn trang trí đô thị đường Trần Phú, thị trấn Củng Sơn với tổng kinh phí là 1 tỷ 100 triệu đồng.

- Về giao thông vận tải: Tổ chức duy tu, bảo trì, sửa chữa các tuyến đường thuộc huyện quản lý đảm bảo phục vụ nhu cầu vận chuyển nông sản và việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, với tổng chiều dài là 55,7 km và tổng mức đầu tư là 1 tỷ 266 triệu đồng.


5. Công tác tài nguyên và môi trường: Tổ chức kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời, đình chỉ hoạt động khai thác đá tận thu làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá ở thôn Thống Nhất, xã Suối Trai đối với Công ty Cổ phần Nam Dương (lý do: Công ty tiếp tục khai thác khi Giấy phép đã hết hạn). Nghiệm thu và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải và nhà vệ sinh Chợ Sơn Nguyên. Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện sinh khối của Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam; cấp 01 Dự án kế hoạch bảo vệ môi trường chống quá tải lưới điện và giảm tổn thất điện năng của Công ty Điện lực Phú Yên. Phối hợp cùng Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh, Công ty Cổ phần chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên kiểm tra khảo sát một số vị trí đất trên địa bàn huyện để triển khai Dự án Chăn nuôi bò thịt và bò sữa. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác khoáng sản tại các xã, thị trấn.

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 88 trường hợp, diện tích 18,47 ha; tặng, cho quyền sử dụng đất 20 trường hợp, diện tích 5,55 ha; thừa kế quyền sử dụng đất 07 trường hợp, diện tích 5,35 ha; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 22 trường hợp, diện tích 0,42 ha; đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp bằng QSD đất 112 trường hợp.


6. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng trong những tháng đầu năm có nhiều cố gắng.

- Chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 233 trường hợp với số tiền 03 tỷ 244,4 triệu đồng, với diện tích đất thu hồi 4,43 ha thuộc các Dự án: Hồ chứa nước Suối Vực (bổ sung các vị trí cống thoát nước của hạng mục tuyến kênh mương và hỗ trợ ổn định đời sống); Di dời dân cư vùng sạt lở dọc Sông Ba (hạng mục san nền đất ở và đường giao thông) và Xây dựng trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hòa.

- Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 30 trường hợp, với diện tích đất thu hồi 1,89 ha, tổng số tiền bồi thường 02 tỷ 905 triệu đồng thuộc Dự án: Tuyến đường giao thông liên huyện Xuân Phước-Phú Hải (hạng mục tuyến đường); đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể để có cơ sở áp giá, tính toán giá trị bồi thường về đất đối với Dự án: Tuyến đường giao thông liên huyện Xuân Phước-Phú Hải (hạng mục bãi thải vật liệu).

- Về công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất: Đề nghị Hội đồng định giá đất của tỉnh phê duyệt giá khởi điểm lập phương án đấu giá đất đối với 39 lô đất ở đường Suối Bạc 3, xã Suối Bạc với diện tích 8.310 m2.


7. Về tài chính-ngân sách, tín dụng:

a. Tài chính-ngân sách: Thu ngân sách trên địa bàn huyện 06 tỷ 430 triệu đồng (tính đến ngày 22/3/2016), đạt 16,32 % so với dự toán tỉnh giao và đạt 16,07 % so Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện. Tổng chi ngân sách địa phương 56 tỷ 094 triệu đồng (tính đến ngày 22/3/2016), đạt 23,59 % so với dự toán tỉnh giao và đạt 23,53 % so Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện.

b. Hoạt động tín dụng: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện huy động nguồn vốn 258 tỷ 672 triệu đồng, tăng 47 tỷ 675 triệu đồng so cùng kỳ, đạt 123,77% KH; đã giải quyết cho 9.104 lượt khách hàng vay (giảm 357 lượt khách hàng vay so với cùng kỳ) với số tiền là 105 tỷ 454 triệu đồng (giảm 03 tỷ 707 triệu đồng so cùng kỳ) để phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của các hộ gia đình trên địa bàn huyện; nâng tổng dư nợ cho vay lên 585 tỷ 676 triệu đồng.

- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải quyết cho 576 lượt khách hàng vay với số tiền 12 tỷ 605 triệu đồng; nâng tổng dư nợ lên 226 tỷ 847 triệu đồng.8. Về xây dựng và phát triển miền núi: Triển khai thực hiện các Chương trình, Dự án và chính sách dân tộc, miền núi thuộc kế hoạch năm 2016. Từ nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp đã tiến hành thanh quyết toán cho các công trình, dự án với số tiền 02 tỷ 849 triệu đồng. Hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành họp bình chọn người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số năm 2016; đồng thời, lập danh sách người có uy tín được bình chọn từ các xã, thị trấn đề nghị UBND tỉnh công nhận. Tổ chức rà soát, thống kê số liệu dân số và dân tộc, hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016; cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho các đối tượng thuộc xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số: 204/QĐ-TTg, ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
II. VĂN HÓA-XÃ HỘI.
1. Về chăm sóc sức khỏe nhân dân và dân số-KHHGĐ: Làm việc với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh về việc giám sát Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em tại Trung tâm Y tế huyện và các xã Sơn Hà, Suối Trai, Ea Chà Rang. Tổ chức khám và cấp thuốc cho các bệnh nhân tâm thần, lao, phong-STIs, cao huyết áp, đái tháo đường tại Trung tâm Y tế huyện. Khám phát hiện bệnh nhân đục thủy tinh thể cho 1.563 lượt người; kết quả, chuyển mổ cho 17 bênh nhân. Triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng tại 14 xã, thị trấn; kết quả: Có 290 trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin và 310 phụ nữ có thai tiêm UV2+; chiến dịch tổng vệ sinh diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại tại các xã Sơn Hà, Suối Bạc và thị trấn Củng Sơn. Tham gia tập huấn về quy trình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tiền mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; tập huấn triển khai Lao kháng thuốc Rifampicin tại tỉnh. Tổ chức kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Thực hiện và cung cấp các biện pháp tránh thai cho 4.056 trường hợp, đạt 96,3% KH, trong đó: Có 04 người đặt vòng tránh thai, 594 người sử dụng thuốc tiêm, 1.948 người sử dụng thuốc uống tránh thai, 1.510 sử dụng bao cao su. Xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục tuyên truyền về lĩnh vực Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2016 trên địa bàn huyện.

- Tổ chức Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại 438 cơ sở ăn uống, giải khát và kinh doanh thực phẩm; qua kiểm tra, phạt tiền 3,2 triệu đồng đối với 07 cơ sở kinh doanh hàng đã hết hạn sử dụng, nhắc nhở 37 cơ sở khắc phục sai phạm do giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở đã hết hạn và đề nghị các cơ sở tiêu hủy 357 sản phẩm hết hạn sử dụng.

- Tổ chức khám cho 40.218 lượt người và điều trị nội trú cho 2.634 lượt bệnh nhân. Hội Đông y huyện đã tổ chức khám và điều trị cho bệnh nhân bằng thuốc nam đã mang lại hiệu qủa cao; các cấp Hội đã khám và điều trị cho 40.200 lượt người; trong đó Phòng Chẩn trị huyện khám và điều trị cho 630 lượt người với 12.300 thang và 879 kg thuốc nam; điều trị miễn phí cho 2.750 lượt người, với tổng số tiền điều trị 13,4 triệu đồng.
2. Giáo dục và đào tạo: Sơ kết học kỳ I và triển khai học kỳ II năm học 2015-2016. Tổ chức thành công các Hội thi: Olympic Tiếng Anh trên internet; giải Toán trên internet; giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi; giáo viên dạy giỏi cấp THCS; thí nghiệm, thực hành Hóa học, Vật lý và Sinh học dành cho học sinh lớp 9; đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo ngành học mầm non cấp huyện năm học 2015-2016; đồng thời, tham gia các Hội thi do cấp tỉnh tổ chức. Tiến hành kiểm tra chuyên ngành Trường PTDTBT La Văn Cầu, Trường Mầm non Phước Tân, Trường Tiểu học Sơn Nguyên, Trường Mầm non Sơn Long; kiểm tra chuyên đề Trường Mầm non Cà Lúi, Trường Tiểu học Sơn Hà 1, Trường THCS Vừ A Dính.
3. Văn hóa thông tin-thể thao, truyền thanh-truyền hình: Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp Tết Nguyên đán; nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều hình thức phong phú như biểu diễn văn nghệ; trưng bày sách, tạp chí; tổ chức các giải thể thao như: Hội đua ghe, thuyền rồng, bơi lội, bóng đá, cờ tướng; tổ chức đêm thơ xuân truyền thống…. được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và cổ vũ.

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, buôn, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2016. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ở các xã Sơn Phước, Sơn Hội, Suối Bạc, Sơn Nguyên, với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.

- Tổ chức kiểm tra 43 đại lý internet, karaoke và cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn huyện; qua kiểm tra, đã nhắc nhở các cơ sở vi phạm khắc phục những sai phạm theo quy định của pháp luật. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho 03 đại lý internet tại các xã Sơn Nguyên, Ea Chà Rang và thị trấn Củng Sơn; cấp đổi Giấy phép kinh doanh cho 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở thị trấn Củng Sơn. Tạo điều kiện cho 05 đơn vị nghệ thuật của tỉnh về phục vụ với 11 buổi biểu diễn; hướng dẫn 01 Đoàn trò chơi dân gian phục vụ giải trí trong dịp Tết Nguyên đán tại Nhà hát nhân dân huyện.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh xem xét, xếp hạng Di tích Đền thờ Tiền Hiền (Ngô Thân) ở khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn và Di tích Trận đánh tại Chi khu quận lỵ Củng Sơn đêm 18 rạng sáng ngày 19/6/1961 ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn. Trong quý I, có 2.076 lượt du khách đến viếng, dâng hương, tham quan Nhà thờ Bác Hồ và Hội trường Mùa Xuân.

- Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện tiếp, phát đầy đủ các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình Phú Yên, Đài Truyền hình Việt Nam; đã xây dựng 120 chương trình truyền thanh và bản tin truyền hình địa phương với 1.004 tin, bài, phóng sự. Phân công cán bộ kỹ thuật xuống các xã Ea Chà Rang, Suối Trai, Sơn Nguyên, Suối Bạc, Sơn Hà và Krông Pa sửa chữa 45 bộ đầu thu truyền thanh FM phục vụ cho công tác tuyên truyền ở cơ sở.
4. Công tác lao động, người có công và xã hội: Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016, đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch Nước, Tỉnh, Huyện cho các đối tượng người có công, người nghèo... với tổng số 3.163 suất, trị giá 01 tỷ 900 triệu đồng. Ngoài ra, có 49 đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già làng tiêu biểu trên địa bàn huyện… với trên 3.266 suất quà, trị giá 01 tỷ 142 triệu đồng. Tiếp nhận và cấp phát 41,3 tấn gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ.

- Công tác tặng quà chúc thọ các cụ cao niên, Đoàn lãnh đạo của Tỉnh thăm, tặng quà chúc thọ 04 cụ tròn 100 tuổi; UBND huyện đã chỉ đạo Hội Người cao tuổi huyện, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện phối hợp các địa phương tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ 08 cụ trên 100 tuổi, 43 cụ tròn 90 tuổi; tổng số tiền mừng thọ là 21,6 triệu đồng và 20 mét vải lụa. Cấp tiền trợ cấp ưu đãi tháng 02, 3/2016 cho 597 đối tượng người có công và 1.620 đối tượng bảo trợ xã hội.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, ổn định lao động việc làm trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, dịp Tết Nguyên đán Bính thân năm 2016. Triển khai Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 trên địa bàn huyện. Phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng 01 nhà tình nghĩa (sửa chữa) cho người có công ở xã Krông Pa, với số tiền 20 triệu đồng. Chuyển Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 04 hồ sơ mai táng phí người có công đề nghị giải quyết chế độ. Tổ chức tập huấn và triển khai công tác điều tra thông tin về liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ TBXH, Trưởng, Phó các thôn, buôn, khu phố. Cấp 859 thẻ BHYT năm 2016 cho các đối tượng người có công với cách mạng.

- Quyết định trợ cấp xã hội thường xuyên cho 11 đối tượng và trợ cấp mai táng phí cho 07 đối tượng. Tổ chức nghiệm thu kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; kết quả: Hộ nghèo 3.582 hộ, chiếm tỷ lệ 24,96%, hộ cận nghèo 1.134 hộ, chiếm 7,90%. Cấp 3.056 thẻ BHYT năm 2016 cho cho hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, cao tuổi. Phân bổ 567 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ hỗ trợ Chương trình “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam” và của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh.

- Lập danh sách 21 em bị dị tật cơ xương khớp, dị tật sẹo bỏng, sẹo lồi, mảng hắc tố, khe hở vòm miệng, các bệnh về mắc và 16 em bị tim bẩm sinh chuyển Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để đề nghị khám sàng lọc bệnh. Thông báo cho 03 em đi phẫu thuật chỉnh hình miễn phí tại thành phố Quy Nhơn do Đoàn Bác sỹ Pháp và Thụy Sĩ thuộc Tổ chức Children Action phẫu thuật. Xét chọn 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con chính sách, thuộc hộ nghèo... nhận học bỗng do Chương trình “Cùng em đến trường” từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ (mỗi suất 02 triệu đồng).- Hội Chữ thập đỏ huyện: Chỉ đạo 17 cơ sở Hội xã, thị trấn và Hội trực thuộc về quy trình, quy định trong việc tổ chức Đại hội; Xây dựng Kế hoạch Đại hội Đại biểu điểm và tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục củng cố, kiện toàn Đội tình nguyện viên cấp sơ sở năm 2016. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 2 chu kỳ 2015-2016, được 304 đơn vị máu, đạt 116,9% so với chỉ tiêu Tỉnh giao.

+ Tổ chức bàn giao 08 con bò giống, trị giá 80 triệu đồng cho 08 hộ nghèo tại các xã Sơn Hà, Sơn Nguyên, Sơn Định, Sơn Long, Sơn Phước, Sơn Hội, Krông Pa và thị trấn Củng Sơn. Khảo sát và lập danh sách 90 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nghèo vượt khó, khuyết tật, mồ côi của Trường TH Suối Trai để tặng dụng cụ học tập theo Công văn số: 30/CTĐPY-NV, ngày 03/3/2016 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội đã vận động trợ giúp cho 01 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo tại thị trấn Củng Sơn với số tiền 2,5 triệu đồng và thăm viếng, mai táng, xây mộ cho 01 Hội viên qua đời với số tiền 15,5 triệu đồng.- Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; tổ chức thành công Đại hội Hội Người cao tuổi 14 xã, thị trấn. Chỉ đạo 14 cơ sở Hội các xã, thị trấn triển khai, thực hiện Kế hoạch số: 60/KH-NCT, ngày 05/11/2015 của Ban Đại diện Hội NCT huyện về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Kế hoạch thống kê, điều tra người cao tuổi trong các độ tuổi để chuẩn bị cho công tác chúc, mừng thọ vào dịp Ngày truyền thống người cao tuổi 06/6. Hướng dẫn, phối hợp các địa phương tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ tròn 90, trên 100 tuổi theo quy định. Hội Người cao tuổi thị trấn Củng Sơn phối hợp với các ban, đoàn thể tổ chức biểu diễn 03 đêm văn nghệ quần chúng để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

+ Hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng xét, giải quyết chế độ theo Nghị định số: 136/NĐ-CP, của Chính phủ cho 06 người cao tuổi trên địa bàn huyện đủ 80 tuổi. Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức thực hiện tốt việc thăm hỏi cho 119 hội viên bị ốm đau, qua đời, với số tiền 6,3 triệu đồng.


5. Công tác Bảo hiểm xã hội: Đảm bảo chế độ thu-chi trả bảo hiểm đúng đối tượng và chế độ quy định; triển khai thu BHXH bắt buộc đối với 2.876 người được 07 tỷ 877 triệu đồng; thu BHXH tự nguyện của 238 người được 162 triệu đồng; thu BH thất nghiệp 2.315 người với số tiền 500,7 triệu đồng; thu BHYT 47.101 người với số tiền 01 tỷ 724 triệu đồng. Chi trả các chế độ cho 35 đối tượng với số tiền 370,4 triệu đồng và chi phí giám định bảo hiểm y tế cho 22.760 lượt người với số tiền 04 tỷ 350 triệu đồng.
III. AN NINH-QUỐC PHÒNG.
1. An ninh trật tự-An toàn giao thông: Triển khai lực lượng, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị trước, trong, sau Tết Nguyên đán và cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Phạm pháp hình sự xảy ra 09 vụ, 13 đối tượng (trong đó: Trộm cắp tài sản 06 vụ, 02 vụ cố ý gây thương tích và 01 vụ đánh bạc) và 01 vụ vi phạm pháp luật, thiệt hại: 02 xe mô tô, 17,59 triệu đồng, bị thương 02 người; đã làm rõ 07/9 vụ, tài sản thu hồi: 01 xe mô tô và 17, 59 triệu đồng.

- Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 04 vụ, làm chết 03 người, bị thương 03 người (giảm 03 vụ, giảm 02 người chết, giảm 01 người bị thương so với cùng kỳ), thiệt hại tài sản khoảng 5,5 triệu đồng; va chạm giao thông xảy ra 03 vụ, làm 04 người bị thương (tăng 03 vụ, tăng 04 người bị thương so với cùng kỳ), thiệt hại tài sản 07 triệu đồng; kiểm tra, phát hiện 428 trường hợp (233 ô tô, 195 mô tô) vi phạm, lập biên bản tạm giữ 147 xe (02 ô tô, 145 mô tô), 254 giấy tờ xe, xử phạt 269,85 triệu đồng. Đăng ký mới và cấp biển số cho 689 xe mô tô và 34 xe máy; sang tên 45 xe mô tô, 10 xe máy; cấp đổi, chuyển đến, chuyển đi 23 trường hợp.
2. Công tác quân sự địa phương: Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, nắm chắc cơ sở đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm và giáp ranh huyện bạn. Tổ chức Lễ giao quân năm 2016, tổng số 125 thanh niên, đạt 100% KH; trong đó, giao cho EBB142/FBB315: 65 thanh niên, EBB888/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 10 thanh niên, EBB95/FBB2: 50 thanh niên; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân và triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2016; Lễ ra quân huấn luyện năm 2016; huấn luyện Dân quân Quân báo, Trinh sát; tập huấn quân sự đợt 1/2016; đón tiếp 15 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ về địa phương.
IV. CÔNG TÁC NỘI VỤ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.

- Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; triển khai đồng bộ việc cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát thủ tục hành chính.

- Công tác điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng được thực hiện theo quy định; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Sơn Xuân khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hội khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. Quyết định phân công giữ chức vụ Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn; miễn nhiệm 01 Chính trị viên phó Ban CHQS xã Sơn Phước; xếp ngạch, chuyển xếp, nâng ngạch lương và nâng bậc lương thường xuyêt đợt 2/2015 đối với 67 cán bộ, công chức cấp xã; cấp mức phụ cấp, thôi hưởng mức phụ cấp và hưởng trợ cấp thôi việc một lần cho 90 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

- Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nghề đợt 2/2015 cho 479 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký QSD đất và điều động 02 công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị. Duyệt danh sách hợp đồng không xác định thời hạn đối với 19 giáo viên, nhân viên của các đơn vị trường học, 01 nhân viên Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện.

- Công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp: UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử, Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện và Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 ở 10 đơn vị bầu cử tại các xã, thị trấn; Công văn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử đại biểu HĐND và cử cán bộ, công chức tham gia thành viên các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai...

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2016. Ban hành Chỉ thị về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 với chủ đề năm doanh nghiệp Phú Yên 2016; phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2016-2020 với chủ đề Sơn Hòa đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Kế hoạch về xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học xã Sơn Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020. Thống nhất nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện. Cấp chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội Đông y xã Sơn Long, Sơn Hà, Hội Khuyến học xã Sơn Hội, thị trấn Củng Sơn, Sơn Nguyên. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nhất là quản lý chặt chẽ việc tổ chức sinh hoạt của các điểm nhóm tin lành.
V. Về tiếp dân-giải quyết đơn thư, thanh tra, tư pháp:

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại-tố cáo: Ban Tiếp công dân đã tổ chức tiếp 15 lượt/13 vụ việc, nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, chế độ chính sách, tư pháp. Tiếp nhận 20 đơn khiếu nại, kiến nghị và 01 đơn tố cáo; đã giải quyết 02/06 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (còn lại 04 đơn đang thụ lý giải quyết) và 01 đơn tố cáo; chuyển 14 đơn không thuộc thẩm quyền đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

- Thanh tra: Ban hành 03 Kết luận thanh tra: Việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 03 hộ gia đình tại Tiểu khu 192, khu vực Hòn Đác, xã Sơn Nguyên; Trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với UBND các xã Sơn Long và Sơn Xuân.

+ Tiến hành thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng hai công trình: Trường Mẫu giáo xã Phước Tân và Trường Mẫu giáo xã Sơn Hội tại Ban Quản lý Dự án Chương trình 134-135 huyện; đồng thời, lập thủ tục, hồ sơ chuẩn bị thanh tra việc quản lý ngân sách và trích nộp BHXH, BHYT tại xã Phước Tân.- Tư pháp: Kiểm tra, chứng thực giấy tờ; cải chính, bổ sung hộ tịch; cấp lại bản chính giấy khai sinh cho các trường hợp đúng quy định. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các quy định mới về công tác chứng thực. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra văn bản quy pham pháp luật; rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2016. Tổ chức tuyên truyền Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, nghiệp vụ chứng thực cho công chức tư pháp hộ tịch cấp xã. Tiếp nhận, cấp sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch cho các xã, thị trấn.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Mặc dù trong sản xuất và đời sống của nhân dân còn gặp khó khăn, nhưng nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nên tình hình kinh tế-xã hội quý I của huyện vẫn phát triển ổn định. Các lĩnh vực nông-lâm nghiệp, xây dựng cơ bản... đều phát triển khá so với cùng kỳ; hoạt động văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm và chú trọng; công tác chăm lo chính sách, chế độ đối với người có công và đồng bào dân tộc được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội được ổn định, quốc phòng được củng cố tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế-xã hội đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như thời tiết nắng nóng kéo dài, giá cả một số mặt hàng tiêu dùng, vật tư sản xuất tăng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân; tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng còn diễn biến phức tạp; tiến độ xây dựng Nông thôn mới chậm; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản chưa chặt chẽ; công tác đào tạo nghề nông thôn, giải quyết việc làm còn hạn chế; một số vụ khiếu nại còn kéo dài, phức tạp.
B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II/2016.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong thời gian đến, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số: 02-NQ/HU, ngày 30/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2016; Quyết định số: 4900/QĐ-UBND, ngày 30/12/2015 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Chương trình hành động số: 01/CTr-UBND, ngày 21/01/2016 của UBND huyện về thực hiện Chương trình hành động số: 01/CTr-UBND, ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên. Trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. KINH TẾ
1. Nông-lâm nghiệp: Tiếp tục thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông-Xuân; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Hè-Thu. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường công tác bảo vệ thực vật, khuyến nông-khuyến lâm và chuyển giao khoa học-kỹ thuật đến hộ nông dân. Kiểm tra và chủ động công tác phòng chống hạn đối với các loại cây trồng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Duy trì tốt công tác kiểm dịch động vật vận chuyển và kiểm soát giết mổ tại các chợ và cơ sở. Đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác phun thuốc RTD Iodine; triển khai công tác tiêm vắc xin dại chó năm 2016.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức quản lý bảo vệ rừng của nhân dân, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống cháy rừng trong mùa khô.2. Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và tuyên truyền các nội dung xây dựng nông thôn mới cho cán bộ và nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và tổng kết 3 năm Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2013-2015.
3. Công nghiệp-TTCN, thương mại-dịch vụ, xây dựng cơ bản và quy hoạch: Hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đề nghị Cục Công nghiệp địa phương hỗ trợ nguồn kinh phí Trung ương đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp Ba Bản mở rộng theo lộ trình. Củng cố, phát triển các cơ sở sản xuất TTCN và ngành nghề truyền thống ở địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn các hành vi thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

- Chỉ đạo các ngành, đơn vị triển khai kịp thời các thủ tục về đầu tư XDCB năm 2016 và đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình; tổ chức nghiện thu, bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình, hạn mục công trình đã hoàn thành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng công trình. Chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà ở trái phép, sai quy hoạch ở các địa phương.


4. Công tác tài nguyên-môi trường: Thực hiện tốt việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về tài nguyên khoáng sản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện.


5. Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng: Tiếp tục giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Tuyến đường giao thông liên huyện Xuân Phước-Phú Hải (giai đoạn 2); tiếp tục chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Dự án: Di dời dân cư vùng sạt lở dọc Sông Ba-hạng mục san nền đất ở và sân bê tông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng.

- Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại đường Suối Bạc 3, xã Suối Bạc sau khi UBND tỉnh có Quyết định xác định giá khởi điểm.


6. Về thu, chi ngân sách: Tăng cường các biện pháp để nuôi dưỡng nguồn thu; chủ động tìm các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt Luật Ngân sách, chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm soát việc chi tiêu ngân sách và các nguồn vốn theo đúng quy trình, quy định.
7. Công tác xây dựng và phát triển miền núi: Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai lồng ghép có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; hoàn tất các thủ tục hồ sơ để tiến hành thi công các công trình phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại các địa phương.
II. VĂN HÓA-XÃ HỘI.
1. Y tế: Chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình y tế quốc gia; nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho nhân dân. Phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số, KHHGĐ chú trọng các xã vùng sâu, vùng xa. Triển khai và hoàn thành chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt I/2016.


2. Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; củng cố mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục; tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học các bậc học; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia, tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai công tác vrrg hoạt động hè cho học sinh.

- Tiếp tục tổ chức các cuộc thi cấp huyện và tham gia các cuộc thi cấp tỉnh năm học 2015-2016 đạt kết quả.


3. Văn hóa thông tin và thể thao: Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Củng cố, phát triển và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho nhân dân; tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng gia đình, thôn, buôn, khu phố và cơ quan, đơn vị văn hóa.

- Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa. Quan tâm đổi mới chất lượng hoạt động của Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện và hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở; quản lý, chấn chỉnh hoạt động các điểm kinh doanh dịch vụ internet và karaoke.


4. Lao động-người có công và xã hội: Thực hiện tốt các biện pháp để bảo đảm an sinh xã hội, tập trung chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ đối với người có công với nước và các đối tượng chính sách. Triển khai có hiệu quả các chương trình về xoá đói giảm nghèo, xoá nhà ở tạm cho hộ nghèo. Theo dõi, nắm tình hình đời sống nhân dân để hỗ trợ kịp thời. Xây dựng kế hoạch về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và năm 2016 trên địa bàn huyện.
III. AN NINH-QUỐC PHÒNG.
1. An ninh, trật tự: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; bảo vệ tuyệt đối an toàn kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.


2. Quốc phòng: Tiếp tục huấn luyện cho các lực lượng, củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không đúng quy định, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, địa bàn trọng điểm trên địa bàn huyện.
IV. VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI-TỐ CÁO.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp xã.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết có kết quả các khiếu nại, tố cáo của công dân; có giải pháp hợp lý và hiệu quả nhằm giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại mới phát sinh.
V. CÔNG TÁC NỘI VỤ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các ngành, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa; cải cách lề lối làm việc, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị. Tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, từng bước hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước; duy trì, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn; duy trì hoạt động Website UBND huyện Sơn Hòa.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động và phong trào thi đua năm 2016; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện./.


Nơi nhận: TM. UBND HUYỆN

- UBND tỉnh; KT. CHỦ TỊCH

- Ban CĐ Tây Nguyên; PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện ủy;

- Mặt trận và các đoàn thể;

- Các cơ quan, ban ngành; (đã ký)

- UBND các xã, thị trấn;

- Chủ tịch, Phó CT và UV UBND huyện;- Lưu: VT, TH. Tô Phương Bắc


Каталог: userfiles -> Nam 2016 -> File -> bao cao
userfiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
userfiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
userfiles -> BỘ XÂy dựNG
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
userfiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
userfiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
bao cao -> BÁo cáo kết quả thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/tw và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013
bao cao -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện sơn hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 114.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương