Tuyên truyền tiết kiệM ĐIỆN 2011tải về 59.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích59.99 Kb.

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CUỘC THI "TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN 2011"
(Kèm theo Quyết định số 989/QĐ-EVN ký ngày 13/10/2011)

 

 
Stt

Tác phẩm dự thi

Đăng tải trên báo, tạp chí

Tác giả

Đơn vị

Giải

Tiền thưởng (đồng)

1

Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông: 'Ngôi sao năng lượng"

Thời báo Doanh nhân

Thu Hiền

Báo Thời báo Doanh nhân

Nhì

5,000,000

2

Đầu tư tiết kiệm điện, lời bạc tỷ

Báo Tiền phong

Phạm Tuyên

PV Báo Tiền Phong

Nhì

5,000,000

3

Câu chuyện truyền thanh: "Ích nước lợi nhà"

Đài Tiếng nói ND TP HCM

Diệu Tiên

PV Đài Tiếng nói ND TP HCM

Nhì

5,000,000

4

Khi chủ trương tiết kiệm điện đi vào cuộc sống (PS phát thanh)

Đài PT&TH Quảng Ngãi

Anh Vinh

PV Đài PTTH Quảng Ngãi

Nhì

5,000,000

5

Tiết kiệm điện, lợi tiền tỷ

Báo Sài gòn Giải phóng

Lạc Phong

PV Báo SGGP

Ba

3,000,000

6

Phóng sự ảnh: Đèn điện rực sáng giữa.. ban ngày

Tạp chí Điện lực

Ngọc Thọ

PV Tạp chí ĐL

Ba

3,000,000

7

Doanh nghiệp - điểm sáng về tiết kiệm năng lượng

Tạp chí Điện lực

Nguyễn Thị Long

PV Tạp chí ĐL

Ba

3,000,000

8

Doanh nghiệp chung tay tiết kiệm điện

Báo Nhân dân

Đức Nghĩa

PV Báo Nhân dân

Ba

3,000,000

9

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thực hiện tiết kiệm điện đồng bộ và thiết thực (PS Truyền hình)

Đài TH Đà Nẵng

Dương Ngọc Anh Minh

Ban QHCĐ - EVN CPC

Ba

3,000,000

10

Băng phỏng vấn ông Vũ - TB QHCĐ - EVN HCM

Đài Tiếng nói ND TP HCM

Thanh Xuân

PV Đài Tiếng nói ND TP HCM

Ba

3,000,000

11

Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong các doanh nghiệp (PS Phát thanh)

Đài PT&TH Hải Dương

Trần Lưu Loát

Hội viên Hội Nhà báo Hải Dương

Ba

3,000,000

12

Học cách sử dụng tiết kiệm! Bài 2: Tiết kiệm điện giải pháp cho cả cộng đồng

Báo Kinh tế Nông thôn

Nguyễn Tuấn (Thành Vinh)

PV Báo Kinh tế Nông thôn

KK

1,000,000

13

Toà nhà "thông minh" & chàng kỹ sư sáng tạo

Thời báo Doanh nhân

Thu Hiền

Báo Thời báo Doanh nhân

KK

1,000,000

14

Tiết kiệm điện ở Công ty cấp nước Đà Nẵng

Báo Nhân dân

Nguyễn Xuân Tư

Tổng Công ty Điện lực MT

KK

1,000,000

15

Nâng cao hiệu quả sử dụng điện: Doanh nghiệp đồng hành cùng ngành điện

Tạp chí Điện lực

Ngọc Tuấn và Ngọc Thọ

PV Tạp chí ĐL

KK

1,000,000

16

Tiết kiệm trong hệ thống điện chiếu sáng

Báo Gia Lai

Võ Công Hiền

Điện lực Gia Lai

KK

1,000,000

17

Tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2006 -2010: Chi 170 tỷ đồng, tiết kiệm 65 ngàn tỷ đồng.

Tạp chí Điện lực

Nguyễn Văn Lương

PV Tạp chí ĐL

KK

1,000,000

18

Tiết kiệm điện dưới góc độ giáo dục

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Hà Trọng Dũng

DN tư nhân về tbị đồ chơi, đồ dùng…

KK

1,000,000

19

Tiết kiệm điện trên quê hương Đồng Khởi

Trang Thông tin Điện tử EVN

Tướng Văn Thuận

Điện lực Bình Định

KK

1,000,000

20

Công ty CP may 19: Không chỉ tiết kiệm điện

Thời báo Doanh nhân

Song An

Báo Thời báo Doanh nhân

KK

1,000,000

21

Thay đổi nhỏ tiết kiệm lớn (PS phát thanh)

Đài Tiếng nói ND TP HCM

Nhật Nam

PV Đài Tiếng nói ND TP HCM

KK

1,000,000

22

Những con số biết nói (PS phát thanh)

Đài Tiếng nói ND TP HCM

Thanh Xuân

PV Đài Tiếng nói ND TP HCM

KK

1,000,000

23

Các doanh nghiệp Quảng Ngãi tiết kiệm điện bằng cách bố trí lại giờ làm việc (PS phát thanh)

Đài PT&TH Quảng Ngãi

Trần Thiện Hoà

PV Đài PTTH Quảng Ngãi

KK

1,000,000

 

 

 

Tổng cộng:

53,000,000

: UserFile -> User -> ngocthotcdl
User -> BBỘ NỘi vụ Số: 04/2005/tt-bnv ccộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
User -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
User -> CHÍnh phủ Số: 127/2015/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
User -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
User -> Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006
User -> BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
User -> BỘ TÀi chính số: 141 /2011 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
User -> §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
User -> Phụ lục I (Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/ttlt-bgdđt-btc-blđtbxh ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương