5 Có mấy nguyên tắt phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng hcmtải về 301.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.05.2023
Kích301.19 Kb.
#54752
tư tưởng HCM5) Có mấy nguyên tắt phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng HCM:
Có 6 nguyên tắt
6) vấn đề nào mà giáo trình Tư tưởng HCM chưa nêu khi nói về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh viên?
Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường
7) trong những tiền đề lý luận hình thành Tư tưởng HCM, tiền đề nào quyết định bản chất các mạng và khoa học của Tư tưởng HCM?
Chủ Nghĩ Mac-Lênin
8) Tư tưởng nào của
tải về 301.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương