TRƯỜng đẠi học quốc tế HỒng bàng khoa quản trị kinh doanh báo cáo thực tập tốt nghiệPtải về 0.54 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích0.54 Mb.
#39286
  1   2   3   4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CỦA CÔNG TY ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG


SVTH: NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG

MSSV: 08364201

LỚP: 08C – QT1

KHÓA: 08

TP.HCM, THÁNG 05 NĂM 2011

MỤC LỤC




Lời Nói Đầu 1

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM

SẮC MÀU MỚI

1.1 Tổng quan về Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới 3

1.1.1 Thông tin chung về Công ty Sắc Màu Mới 3

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.2 Lĩnh vực hoạt động 5

1.3 Cơ cấu tổ chức và điều hành tại Công ty Sắc Màu Mới 5

1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 5

1.3.2 Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban 6

1.4 Các sản phẩm, dịch vụ của Công ty Sắc Màu Mới 7

1.4.1 Sản phẩm 7

1.4.2 Hoạt động dịch vụ 9

1.5 Tình hình nhân sự 9

1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2008-2010 13

1.6.1 Tình hình tài chính 13

1.6.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật 13

1.6.3 Tình hình kinh doanh 14CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ CÔNG

TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM

SẮC MÀU MỚI

2.1 Thực trạng hoạt động hoạt động marketing 16

2.1.1 Chính sách sản phẩm của Công ty Sắc Màu Mới 16

2.1.1.1 Chính sách đảm bảo chất lượng sản phẩm 16

2.1.1.2 Chính sách giá 18

2.1.1.3 Chính sách phân phối 19

2.1.1.4 Chiến lược xúc tiến 22

2.1.2 Phân tích SWOT 23

2.2 Thực trạng nghiên cứu thị trường của Công ty Sắc Màu Mới 26

2.2.1 Nhận định về biến động thị trường của Công ty Sắc Màu Mới 26

2.2.2 Thực trạng về công tác nghiên cứu khách hàng 27
CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG HÌNH ẢNH SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU OLIO CỦA CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SẮC MÀU MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG

3.1 Phương hướng phát triển của Công ty trong những năm tới 33

3.2Nhóm giải pháp về phía Công ty 34

3.2.1 Xây dựng một nề nếp làm việc mới 34

3.2.2 Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ trong Công ty 37

3. Nhóm giải pháp Marketing giúp tăng cường hình ảnh sản phẩm trên thị trường 38

3.3.1 Xây dựng thương hiệu OLIO trên thị trường 38

3.3.2 Thỏa mãn sự hài lòng của người tiêu dùng thông qua 4P 40

3.3.2.1 Sản phẩm 40

3.3.2.2 Giá cả 41

3.3.2.3 Phân phối 43

3.3.2.4 Xúc tiến hỗn hợp (Truyền Thông Marketing) 45

Kết Luận 47LỜI NÓI ĐẦU


1. Lý do lựa chọn đề tài:

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới và những kiến thức đã được học ở nhà trường, cùng với kinh nghiệm thực tế em thấy tầm quan trọng của Marketing đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại nói chung, Công ty Sắc Màu Mới nói riêng. Triết lý Marketing đã phản ánh những tư tưởng cốt lõi, cơ bản nhất của kinh tế thị trường. Bắt đầu nắm bắt nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp đưa ra các sản phẩm dịch vụ để thoả mãn nhu cầu đó. Triết lý Marketing hiện đại đòi hỏi tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp phải theo đuổi mục tiêu rõ ràng làm sao đáp ứng được nhu cầu của khách hàng tốt nhất, qua đó doanh nghiệp thu được lợi nhuận. Mà nguyên nhân góp phần tạo nên thành công cho các chiến lược Marketing là nghiên cứu thị trường. Chính bởi lẽ đó em quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với sản phẩm dầu gội đầu của Công ty để đưa ra giải pháp tăng cường khả năng cạnh trang trên thị trường” để nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu:

Qua việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng trên thị trường hiện nay từ đó đưa ra một số giải pháp Marketing nhằm tăng cưởng hình ảnh sản phẩm dầu gội đầu của Công ty giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  • Đối tượng nghiên cứu Marketing: thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới.

  • Phạm vi nghiên cứu Marketing: Tăng cường khả năng cạnh tranh cho sản phẩm dầu gội đầu OLIO của Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới qua việc nghiên cứu các năm 2008, 2009 và 2010 từ đó đưa ra các giải pháp cho giai đoạn 2011 -2013.

4. Kết cấu đề tài:

Đề tài gồm 3 chương:Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới.

Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing và công tác nghiên cứu thị trường tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới.

Chương 3: Các giải pháp Marketing nhằm tăng cường hình ảnh sản phẩm dầu gội đầu OLIO của Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới trên thị trường.

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SẮC MÀU MỚI

Chương 1 Tác giả nêu lên tổng quan về Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới, lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Sắc Màu Mới. Cơ cấu tổ chức, chức năng các phòng ban liên quan, các sản phẩm dịch vụ của Công ty Sắc Màu Mới, đồng thời cho thấy thực trang hiện nay về mạng lưới hoạt động, tình hình nhân sự và Marketing, các kết quả đạt được của Sắc Màu Mới trong thị trường mỹ phẩm Việt Nam trong các năm gần đây.1.1 Tổng quan về Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới

1
.1.1 Thông tin chung về Công ty Sắc Màu Mới

Tên đầy đủ: Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới

Tên giao dịch quốc tế: New Color Cosmetic Company Limited

Tên gọi tắt: NCC

Hội sở: 21-23 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thọai: (84-8) 3977 1532 – 3977 1533

Fax: (84-8) 3977 1539

Mã số doanh nghiệp: 0310227515

Ngày cấp GPKD : 01/09/2010

Người đại diện pháp luật: Ông Lê Duy Long

Website: www.sacmaumoi.com.vn

Vốn kinh doanh: 6.000.000.000 đ (sáu tỷ đồng)


Каталог: books -> luan-van-de-tai -> luan-van-de-tai-cd-dh
luan-van-de-tai-cd-dh -> Thế kỷ 21, cùng với sự phát triển nh­ vũ bão của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin. Sự phát triển kinh tế tác động đến tất cả mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
luan-van-de-tai-cd-dh -> VIỆN ĐẠi học mở HÀ NỘi khoa công nghệ thông tin đỒ Án tốt nghiệP ĐẠi họC
luan-van-de-tai-cd-dh -> Phần một : Tình hình thu hút vốn đầu tư trên thị trường vốn việt nam hiện nay
luan-van-de-tai-cd-dh -> TRƯỜng đẠi học cần thơ khoa công nghệ BỘ MÔN ĐIỆn tử viễn thôNG
luan-van-de-tai-cd-dh -> Em xin chân thành cảm ơn! Vị Xuyên, ngày 19 tháng 5 năm 2012 sinh viêN
luan-van-de-tai-cd-dh -> PHẦn I mở ĐẦu tầm quan trọng và SỰ ra đỜi của giấY
luan-van-de-tai-cd-dh -> Đề tài: Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam
luan-van-de-tai-cd-dh -> Đề tài phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệP
luan-van-de-tai-cd-dh -> Giao tiếp máy tính và thu nhận dữ liệU ĐỀ TÀI: TÌm hiểu công nghệ 4g lte

tải về 0.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương