Đề tài: Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Namtải về 467.41 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích467.41 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Hợp Đồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

-------------------------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam.

Sinh viên : Bùi Thị Thanh Mai

Lớp : A1 – Chuyên ngành 9

Khoá : 38

Giáo viên hướng dẫn: PGS,NGƯT-Vũ Hữu Tửu


Hà Nội- 2003
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

3


CHƯƠNG I:

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG MẪU

5


1

Định nghĩa về hợp đồng mẫu & sự ra đời và phát triển của hợp đồng mẫu

5

2

Lĩnh vực áp dụng hợp đồng mẫu

6

3

Ngôn từ trong hợp đồng mẫu

7

CHƯƠNG II

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG MẪU & CÁC HỢP ĐỒNG MẪU TRONG BUÔN BÁN QUỐC TẾ

12

I.

Điều khoản tên hàng.

12

II.

Điều khoản số lượng.

13

1.

Chỉ tiêu số lượng và cách biểu thị của nó
2.

Phương pháp xác định trọng lượng
III.

Điều khoản bao bì

17

1.

Phương pháp quy định chất lượng của bao bì
2.

Phương thức cung cấp bao bì
3.

Phương thức xác định gía cả của bao bì
IV.

Điều khoản về phẩm chất

19

1.

Tên điều khoản và các phương pháp xác định phẩm chất
2.

Phạm vi chênh lệch cho phép về phẩm chất
3.

Trạng thái hàng hoá
V.

Điều khoản giao hàng

26

1.

Điều kiện cơ sở giao hàng
2.

Thời gian giao hàng
3.

Địa điểm giao hàng
4.

Phương thức giao hàng
5.

Thông báo giao hàng
6.

Những qui định khác về việc giao hàng
VI.

Điều khoản vận tải

34

VII.

Điều khoản giá cả và thanh toán

35

1.

Đồng tiền của hợp đồng
2.

Giá cả của hợp đồng
3.

Một số vấn đề về việc thanh toán
VIII.

Điều khoản pháp lý

42

1.

Luật điều chỉnh hợp đồng
2.

Trường hợp bất khả kháng
3.

Chế tài
4.

Giải quyết tranh chấpMỘT SỐ HỢP ĐỒNG MẪU TRONG BUÔN BÁN QUỐC TẾ

47

1.

Hợp đồng về ngũ cốc

47

2.

Hợp đồng ngũ cốc London

54

CHƯƠNG III

VIỆC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG MẪU Ở VIỆT NAM

59

I

Việc sử dụng hợp đồng mẫu ở Việt Nam

59

1.

Các doanh nghiệp Việt Nam với việc soạn thảo hợp đồng mẫu.

59

2.

Yêu cầu của việc thống nhất soạn thảo hợp đồng mẫu

63
Lời kết.Phụ lụcTài liệu tham khảo
Lời nói đầu

Hoạt động ngoại thương có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế ở các nước cũng như ở Việt Nam. Sự chuyển hướng kinh tế đối ngoại giữa các tổ chức kinh doanh trong nước và các tổ chức và cá nhân nước ngoài đã tạo cho ngành ngọai thương Việt Nam gặt hái được những kết qủa đáng mừng. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế thế giới có nhiều biến chuyển tích cực, hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động ngọai thương nói riêng ngày nay rất đa dạng và phong phú cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Do vậy việc ra đời của hợp đồng mẫu là hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp có hoạt động buôn bán ngọai thương vì nó là công cụ đắc lực cho hoạt động này.

Trong buôn bán ngoại thương phần lớn các giao dịch đàm phán kết thúc bằng việc các bên đương sự ký vào một hợp đồng đã in sẵn, họ chỉ bổ sung thêm một vài điều khoản riêng biệt. Hợp đồng như thế gọi là hợp đồng mẫu (standard contract).

Hợp đồng mẫu thường được làm dưới dạng như:

- Bản hợp đồng in sẵn, có để trống cho ngững điều khoản cần điền thêm.

- Điều kiện chung bán (hoặc mua) hàng do người bán (hoặc người mua) thảo sẵn

- Điều kiện chung giao hàng đã được hai bên ký kết từ trước về những nguyên tắc cơ bản làm khung cho việc ký kết những hợp đồng cụ thể.

- Điều kiện chung do các tổ chức Quốc tế dự thảo.

Hợp đồng mẫu thường được soạn thảo trên cơ sở tập quán buôn bán của ngành hàng có liên quan và / hoặc tập quán buôn bán của địa phương có liên quan cho nên việc tìm hiểu các hợp đồng mẫu giúp cho chúng ta càng hiểu sâu hơn về tập quán buôn bán để vận dụng chúng vào những giao dịch của chúng ta.

Các hợp đồng mẫu nói lên kỹ thuật buôn bán về từng ngàng hàng. Hợp đồng mẫu về lương thực thực phẩm có rất nhiều chi tiết khác với hợp đồng mẫu về ngành hàng thủ công mỹ nghệ. Thậm chí cũng cùng một thuật ngữ mà sự giải thích ở từng ngành hàng có thể mỗi khác. Ví dụ: thuật ngữ “giao nguyên lành” – Sound delivery được giải thích ở mỗi ngành hàng một khác.

Đó cũng chính là lý do tôi thực hiện đề tài này. Trên cơ sở tham khảo sách báo, tạp chí trong và ngoài nước, thực tiễn ở một số công ty có hoạt động buôn bán ngoaị thương.

Trong luận văn này tôi xin đề cập đến những điểm cơ bản nhất trong hợp đồng mẫu, bao gồm 3 phần chính như sau:  • Chương I: Khái quát chung về hợp đồng mẫu

  • Chương II: Một số điều khoản chung của hợp đồng mẫu & một số hợp đồng mẫu trong buôn bán Quốc tế

  • Chương III: Thực trạng sử dụng hợp đồng mẫu ở Việt Nam

Với năng lực tổng hợp của người viết có hạn cho nên có thể sẽ có nhiều thiếu sót trong đề tài này. Vì vậy người viết rất mong được sự đóng góp ý kiến và sự chỉ bảo của người đọc để có thể hoàn thiện hơn nữa chuyên đề này.

: books -> luan-van-de-tai -> luan-van-de-tai-cd-dh
luan-van-de-tai-cd-dh -> Thế kỷ 21, cùng với sự phát triển nh­ vũ bão của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin. Sự phát triển kinh tế tác động đến tất cả mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
luan-van-de-tai-cd-dh -> VIỆN ĐẠi học mở HÀ NỘi khoa công nghệ thông tin đỒ Án tốt nghiệP ĐẠi họC
luan-van-de-tai-cd-dh -> Phần một : Tình hình thu hút vốn đầu tư trên thị trường vốn việt nam hiện nay
luan-van-de-tai-cd-dh -> TRƯỜng đẠi học cần thơ khoa công nghệ BỘ MÔN ĐIỆn tử viễn thôNG
luan-van-de-tai-cd-dh -> Em xin chân thành cảm ơn! Vị Xuyên, ngày 19 tháng 5 năm 2012 sinh viêN
luan-van-de-tai-cd-dh -> PHẦn I mở ĐẦu tầm quan trọng và SỰ ra đỜi của giấY
luan-van-de-tai-cd-dh -> Đề tài phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệP
luan-van-de-tai-cd-dh -> Giao tiếp máy tính và thu nhận dữ liệU ĐỀ TÀI: TÌm hiểu công nghệ 4g lte
luan-van-de-tai-cd-dh -> TRƯỜng đẠi học văn hóa hà NỘi khóa luận tốt nghiệP


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương