TrưỜng đẠi học kinh tế quốc dân khoa quản trị kinh doanh báo cáo chuyêN ĐỀ thực tế 1 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanhtải về 314.79 Kb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích314.79 Kb.
#57005
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
BAI TAP NHOM 3 CDTT


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
***BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẾ 1
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Lớp: Cao học QT7 – Khóa 31
Giáo viên hướng dẫn: TS. Phan Thanh Hoa
Danh sách nhóm:

  1. CH310947 Dương Thu Hương

  2. CH310960 Phùng Lan Hương

  3. CH310914 Nguyễn Đức Huy

  4. CH310919 Cao Thị Huyền

  5. CH310923 Đoàn Thị Thu Huyền

  6. CH311012 Nguyễn Khánh Linh

  7. CH311025 Trần Thị Lương Linh

  8. CH311033 Nguyễn Thị Loan

  9. CH311043 Nguyễn Phúc Lộc

  10. CH311049 Phạm Ngọc Ly


Hà Nội - 2024MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
LỜI MỞ ĐẦU 1
I. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả 2
I. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả 2
1.1. Lịch sử hình thành 2
1.1. Lịch sử hình thành 2
1.2. Quá trình phát triển 2
1.2. Quá trình phát triển 2
1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 5
1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 5
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ 11
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ 11
2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2020 – 2023 11
2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2020 – 2023 11
2.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 12
2.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 12
2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 13
2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 13
2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 14
2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 14
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 15
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 15
2.2. Kết quả đạt được trong các hoạt động khác 16
2.2. Kết quả đạt được trong các hoạt động khác 16

tải về 314.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương