TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5251: 1990tải về 13.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích13.01 Kb.


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5251:1990

CÀ PHÊ BỘT - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Hà Nội

Cơ quan biên soạn: Liên hiệp các xí nghiệp Cà phê Việt nam


Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

Cơ quan đề nghị ban hành: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Cơ quan xét duyệt và ban hành: Uỷ ban Khoa học Nhà nước

Quyết định ban hành số 733/QĐ ngày 31 tháng 12 năm 1990.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM NHÓM M1. Yêu cầu kỹ thuật của cà phê bột được qui định trong bảng sau :

Tên chỉ tiêu

Mẫu chất lượng (% khối lượng)

Hạng I

Hạng II

1. Cảm quan

- Màu sắc

- Trạng thái

- Mùi


- Vị

- Nước pha

2. Hoá lý

2.1. Độ mịn

- Dưới rây ứ 0,56 mm không ít hơn

- Trên rây ứ 0,25 mm không nhiều hơn

2.2. Độ ẩm không nhiều hơn


Bột màu cánh gián đậm

Không cháy, không vón cục

Thơm đặc trưng, không có mùi lạ

Vị đậm đà, thể chất phong phú, hấp dẫn

Màu cánh gián đậm, sánh, hấp dẫn

30

155

Bột màu cánh gián không đều

Không vón cục

Thơm đặc trưng, không có mùi lạ

Vị đậm, thể chất trung bình. Không có mùi lạ

Màu cánh gián đậm, trong, đạt yêu cầu

30

155

2.3. Hàm lượng cafein không ít hơn

2.4. Hàm lượng tro

- Tro tổng số không nhiều hơn

- Tro không tan không nhiều hơn

2.5. Tỷ lệ chất tan trong nước

không ít hơn

2.6. Tạp chất không nhiều hơn


0,5

5

0,125

0,30,5

5

0,125

0,32. Phương pháp thử theo TCVN 5252-90.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương