TIÊu chuẩn ngành 24 tcn 76: 1999 BÌa mầUtải về 40.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích40.28 Kb.
TIÊU CHUẨN NGÀNH

24 TCN 76:1999

BÌA MẦU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ CÔNG NGHIỆP

BÌA MẦU

(Colored board)

24 TCN 76 - 99

Có hiệu lực từ 01-10-1999

1. Phạm vi áp dụng và mô tả sản phẩm

1.1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại bìa mầu sản xuất trong nước.

2.2 Mô tả sản phẩm

Bìa mầu được làm từ bột hoá học, bột tái chế hoặc hỗn hợp của hai loại bột đó.

2. Phân loại

Bìa mầu được sản xuất theo hai dạng sản phẩm: dạng cuộn và dạng tờ (ram, kiện).

Căn cứ vào các chỉ tiêu chất lượng, bìa mầu được chia ra làm hai cấp với ký hiệu : A và B.

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1 Kích thước:

3.1.1 Dạng cuộn

Chiều rộng cuộn giấy và sai số theo thoả thuận giữa cơ sở sản xuất và khách hàng.

Đường kính cuộn từ 0,8 m đến 1,0 m.

3.1.2 Dạng tờ (ram, kiện)

Kích thước và sai số của tờ giấy theo thoả thuận của khách hàng và cơ sở sản xuất. Số lượng tờ trong một ram, số lượng ram trong một kiện theo yêu cầu của khách hàng.

3.2 Các chỉ tiêu chất lượng:

Các chỉ tiêu chất lượng của bìa mầu theo đúng quy định trong bảng 1A và 1B

3.3 Các chỉ tiêu ngoại quan:

- Giấy phải đồng đều về độ dầy, không bị nhăn, gấp, thủng rách.

- Giấy phải có mầu sắc đồng đều trong cùng một lô hàng.

- Màu sắc của giấy theo yêu cầu của khách hàng.

- Số mối nối trong mỗi cuộn không được lớn hơn 1 đối với cấp A, không được lớn hơn 2 đối với cấp B. Chỗ nối phải được đánh dấu rõ và được nối chắc bằng băng keo theo suốt chiều rộng cuộn.

- Lõi cuộn giấy phải cứng không được móp méo, lồi hoặc hụt so với mặt cắt của cuộn giấy, hai đầu có nút côn gỗ. Đường kính lõi là 76 mm.

- Các mép giấy và hai mặt cắt bên phải thẳng, phẳng, không bị xơ xước.

 

 

Bảng 1ACác chỉ tiêu và đơn vị đo

Mức chất lượng cấp A

Phương pháp thử

1. Định lượng, g/m2

 sai số cho phép :  4%

 Basis weight


100

120

140

200

220

ISO 536:1995

TCVN 1270-72 

2. Độ chịu gấp trung bình, đôi lần không nhỏ hơn:

 Folding endurance

 (ave. MD + CD)


50

ISO 5626:1993

TCVN 1866-763. Độ dài đứt trung bình, m không nhỏ hơn:

 Breaking length

 (ave. MD+CD)


3000

ISO 1924:1994

TCVN 1862-764. Độ cứng trung bình, mN.m (g.cm) không nhỏ hơn:

 Stiffness (ave. MD + CD)14,7

(150)


15,2

(155)


15,7

(160)


17,6

(180)


18,1

(185)


ISO 2493:1992

 

5. Độ hút nước Cobb60, g/m2 không lớn hơn:

 Water absorptiveness Cobb6035,0

ISO 535:1991

6. Độ nhẵn, giây không nhỏ hơn:

 Smoothness50

ISO 5627:1995

TCVN 3226-767. Độ ẩm, %

 Moisture content7  2

ISO 287:1985

TCVN 1867-76 

Bảng 1B


Các chỉ tiêu và đơn vị đo

Mức chất lượng cấp B

Phương pháp thử

1. Định lượng, g/m2

 sai số cho phép :  4%

 Basis weight


100

120

140

200

220

ISO 536:1995

TCVN 1270-72 

2. Độ chịu gấp trung bình, đôi lần không nhỏ hơn:

 Folding endurance

 (ave. MD + CD)


25

ISO 5626:1993

TCVN 1866-763. Độ dài đứt trung bình, m không nhỏ hơn:

 Breaking length

 (ave. MD+CD)


2000

ISO 1924:1994

TCVN 1862-764. Độ cứng trung bình, mN.m (g.cm) không nhỏ hơn:

 Stiffness (ave MD + CD).13,7

(140)


14,2

(145)


14,7

(150)


15,7

(160)


16,1

(165)


ISO 2493:1992

 

5. Độ hút nước Cobb60, g/m2 không lớn hơn:

 Water absorptiveness Cobb6035,0

ISO 535:1991

6. Độ nhẵn, giây không nhỏ hơn:

 Smoothness25

ISO 5627:1995

TCVN 3226-767. Độ ẩm, %

 Moisture content7  2

ISO 287:1985

TCVN 1867-76 

4. Phương pháp thử

4.1 Lấy mẫu: Theo ISO 186 (TCVN 3649 - 81).

4.2 Điều kiện môi trường để điều hoà và thử nghiệm mẫu: Theo ISO 187.

4.3 Các chỉ tiêu chất lượng được xác định theo các phương pháp thử ghi trong bảng 1A và 1B. Riêng độ ẩm phải được xác định ngay sau khi lấy mẫu.5. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

5.1 Bao gói

5.1.1 Giấy dạng tờ được gói thành ram bằng giấy bao gói, các ram giấy có thể được         đóng thành kiện.

5.1.2 Cuộn giấy được xiết đai ở hai đầu, bên ngoài được gói kín bằng 3 đến 5 lớp giấy bao gói, nếp gấp phải gọn, được dán keo và ép chặt.

5.2 Ghi nhãn

Trên mỗi ram, kiện, cuộn giấy phải có nhãn, trên nhãn ghi:

- Tên sản phẩm.

- Định lượng.

- Khối lượng.

- Loại sản phẩm, mã vạch nếu có.

- Ngày sản xuất.

- Tên cơ sở sản xuất.

Đối với sản phẩm ram, kiện phải ghi: số lượng tờ trong một ram, số lượng ram trong một kiện.

Nhãn ghi ở vị trí thống nhất trên tất cả các ram, kiện, cuộn giấy.

5.3 Bảo quản

- Kho chứa giấy phải có nền cách ẩm, khô ráo, thoáng khí và có mái che.

- Các cuộn giấy phải được sắp xếp theo quy định để dễ vận chuyển, bốc xếp bằng xe cơ giới và xuất kho.

- Kho phải có hệ thống phòng chống cháy và thường xuyên được kiểm tra theo quy định của nhà nước.

5.4 Vận chuyển, bốc xếp

- Phương tiện vận chuyển phải sạch, có mui hoặc bạt che mưa và có đủ tấm kê chuyên dùng để chèn cuộn giấy.- Bốc xếp phải nhẹ nhàng, không được để cuộn giấy rơi, va đập mạnh làm ảnh hưởng đến chất lượng giấy, bảo vệ được bao bì, nhãn hiệu.

 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương