Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiệntải về 9.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích9.78 Kb.
KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 02 NĂM 2016Thứ ngàyNội dung công việc


Người thực hiện


Kết quả

Thứ hai: 15/02

- Gặp mặt đầu năm

- Báo cáo số lượng trẻ sau tết.- Huệ

- Đã báo cáoThứ ba: 16/02

- Đón đoàn kiểm tra của phòng

- Phát động tết trồng cây- Huệ, Phương.

- Đã đón đoàn kt

- Đã trồng cây.Thứ tư: 17/02

- Kiểm tra vệ sinh khu vực Hiền Sỹ

- Làm việc tại trường- Huệ

- Đã kiểm tra

Thứ năm: 18/02

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn cụm cổ Bi

- Làm việc tại trường- Huệ

- Đã kiểm tra

Thứ sáu: 19/02

- Tổng hợp kết quả thi GVDG cấp trường

- Huệ, Phương,

- Đã tổng hợp

: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 03
Thang 03 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> MÔN: Hoạt động ngoài giờ lên lớp DẠy hát bàI: “ Bông hoa bé ngoan ” sinh hoạt sao nhi đỒng I- yêu cầu giáo dục
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> 18 vị vua Hùng là ai?
Thang 03 -> I. Mục tiêu : Kiến thức : hs biết cách viết chữ và làm tính trong Logo; Kỹ năng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương