Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiệntải về 10.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.02 Kb.
#22132
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 03 NĂM 2016Thứ ngàyNội dung công việc


Người thực hiện


Kết quả

Thứ hai:21/03

- Hội ý BGH đầu tuần.

- Cập nhật hồ sơ phổ cập.- Huệ, Phương

- Huệ, Phương- Đã thực hiện theo kế hoạch

Thứ ba: 22/03

- Phòng kiểm tra phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.

- Làm việc tại trường.- Phương.

- Đã Kiểm tra

Thứ tư: 23/03

- Dự giờ báo đột xuất Nhỡ Hiền Sỹ.

- Làm việc tại trường.- Huệ.

- Đã dự giờ

Thứ năm:24/03

- Thao giảng 3 hoạt động

- Chỉ đạo giáo viên cập nhật phiếu điều tra.- Thiềm, Thu Hà, Thảo.

- Đã thao giảng

Thứ sáu: 25/03

- Kiểm tra toàn diện lớp Nhỡ cổ Bi.

- Họp chi bộ định kỳ.- Huệ

- Đã kiểm tra: xếp loại tốt.

Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 03
Thang 03 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> MÔN: Hoạt động ngoài giờ lên lớp DẠy hát bàI: “ Bông hoa bé ngoan ” sinh hoạt sao nhi đỒng I- yêu cầu giáo dục
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> 18 vị vua Hùng là ai?
Thang 03 -> I. Mục tiêu : Kiến thức : hs biết cách viết chữ và làm tính trong Logo; Kỹ năng

tải về 10.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương