Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiệntải về 9.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.5 Kb.
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 01 NĂM 2016Thứ ngàyNội dung công việc


Người thực hiện


Kết quả

Thứ hai: 25/01

Hội ý BGH đầu tuần

Tổ chức lễ kết nạp ĐV mới


Toàn thể ĐV


- Đã làm xongThứ ba: 26/01

Làm BC thống kê tình hình thực hiện PCGDMNT5T 2015

Huệ, Phương

- Đã thực hiện

Thứ tư: 27/01

Chấm thi lý thuyết GV dạy giỏi cấp trường

Huệ, Phương

- Đã chấm xong

Thứ năm: 28/01

Tham gia hiến máu tình nguyện

Huệ, Đào

- Đã hiến máu

Thứ sáu: 29/01

Dự hội nghị sơ kết tại phòng

Làm việc tại trườngHuệ

- Đã dự hội nghị theo KH

: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 03
Thang 03 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> MÔN: Hoạt động ngoài giờ lên lớp DẠy hát bàI: “ Bông hoa bé ngoan ” sinh hoạt sao nhi đỒng I- yêu cầu giáo dục
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thang 03 -> 18 vị vua Hùng là ai?
Thang 03 -> I. Mục tiêu : Kiến thức : hs biết cách viết chữ và làm tính trong Logo; Kỹ năng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương