Project Name Hệ thống kiểm soát ra/vào (Access Control) dựa trên công nghệ rfid 13. 56MHz và Web Server Datetải về 50.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2016
Kích50.4 Kb.
#31710

Embedded Systems Course 2013SW Project Proposal (RLC)

CSE-HCMUT
Project Name

Hệ thống kiểm soát ra/vào (Access Control) dựa trên công nghệ RFID 13.56MHz và Web Server

Date

04 – 3 – 2013

Version

0.1

Author

Vũ Thành Long 50901442

Bùi Đức Lợi 50901470

Hồ Ngọc Quang 50902093

Nguyễn Thuận 50902673

Approver

Thạc sĩ Vũ Tuấn Thanh

Organization

Môn Ứng dụng hệ thống nhúng – Khoa Khoa học & Kĩ thuật Máy tính – Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Revision History


Version

Date

Change Contents

Author

Approver

0.1

27-02-2013

Tạo tài liệu.

Cả nhóm
0.2

01-03-2013

Sửa tài liệu

Cả nhóm
0.3

03-03-2013

Hoàn thành tài liệu

Cả nhóm


Contents


1 Development Project Summary 4

2 Advanced R&D Technology and Part (Module) Acquisition Plan 53 Development Schedule and Human Resource Plan 6

1Development Project Summary

1.1Development Project Summary


Để phục vụ nhu cầu kiểm soát thông tin và sự ra/vào phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm… của bất kì công ty, xí nghiệp, trường học… Nhóm sẽ thiết kế một hệ thống để làm được công việc đó.

1.2Major Development Features.


  • Có thể lưu lại thông tin của người ra/vào.

  • Có hai chế độ hoạt động: dùng thẻ RFID hoặc Web Server để mở cửa.

  • Cấp phát, thu hồi quyền ra/vào của người nào đó.

2Advanced R&D Technology and Part (Module) Acquisition Plan

Advanced R&D Technology /Part (Module) Name

Category

Overview

Acquisition Method

Acquisition Subject

Acquisition Time

Đầu đọc thẻ RFID 13.56MHz

Module

Đọc thông tin từ thẻ RFID.

Đã có

HW Platform
Hệ thống Web Server

Module

Lưu trữ thông tin và điều khiển truy cập bằng tay.

Phát triển

SW Platform

~ 05-03-2013

STELLARIS EKI-LM3S6965

Module

Board điều khiển chính.

Đã có

HW Platform3Development Schedule and Human Resource Plan

3.1Development Schedule Plan


Milestone

PA

EA

ER1

ER2

CA

Planned Schedule

11-3-2013

18-3-2013

01-4-2013

15-4-2013

22-4-2013

3.2Development Human Resource Plan


Category

SW Development PL

SW Developer

SW Test Management Staff

SW System Test Staff

SW

Xây dựng hệ thống Web Server

Quang

Nhóm

Nhóm

FW

Giao tiếp giữa đầu đọc RFID và board mạch chính

Long, Lợi, Thuận

Nhóm

Nhóm

Terminology / Abbreviations

Description
  • ReferencesКаталог: ~thanhvt

tải về 50.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương