Phần I giới thiệu chung về trưỜng đẠi học công nghệ thông tin & truyềN thông đẠi học thái nguyên giới thiệu về Trườngtải về 5.22 Mb.
trang17/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.22 Mb.
#21498
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

Tổng

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông

TT

Mã số

Tên môn

Số
TC


TH

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ghi chú

19

19

19

18

17

18

16

16

12

1

 

Những NLCB của CN Mác Lê nin

5

 

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Anh văn 1

3

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Toán cao cấp 1

4

 

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Vật lý 1

3

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Tin học đại cương

3

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

GDTC 1

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Anh văn 2

3

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Toán cao cấp 2

3

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Vật lý 2

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Hoá đại cương

3

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Cơ sở dữ liệu

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Lập trình cấu trúc

3

1

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

GDTC 2

1

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

3

1

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Anh văn 3

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Toán rời rạc

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Xác suất thống kê

2

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Đường lối CM của Đảng CSVN

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

20

 

GDTC 3

1

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Giáo dục quốc phòng

4

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5 tuần

22

 

Anh CN1

3

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

23

 

PTVP

2

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

24

 

Kỹ thuật điện tử

3

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

25

 

Nguyên lý các hệ điều hành

2

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

26

 

Mạng máy tính

2

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

27

 

Hệ quản trị CSDL

3

1

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

28

 

Lý thuyết thông tin

2

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

29

 

GDTC 4

1

 

4

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

30

 

Anh CN 2

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

31

 

Vi xử lý- Hợp ngữ

3

0.5

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

32

 

Lập trình HĐT

3

1

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

33

 

Nhập môn công nghệ phần mềm

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

34

 

Kiến trúc máy tính

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

35

 

Đồ hoạ máy tính

2

0.5

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

36

 

Phân tích thiết kế HTTT

3

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

37

 

Phát triển phần mềm trên thiết bị DĐ

3

1

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

38

 

Hệ điều hành mạng

2

0.5

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

39

 

Công nghệ và thiết bị mạng

3

1

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

40

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

41

 

Thiết kế web

3

1

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

42

 

Công nghệ mới trong TT& mạng máy tính

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

43

 

Thực tập cơ sở

3

 

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3 tuần

44

 

Lập trình truyền thông

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

45

 

Phát triển ứng dụng trên môi trường mạng

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

46

 

An toàn mạng

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

47

 

Kỹ thuật truyền tin

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

48

 

Truyền thông đa phương tiện

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

49

 

Mạng truyền thông và di động

3

 

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

50

 

Quản trị mạng

3

1

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

51

 

Thiết kế mạng Intranet

3

 

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

52

 

Hệ phân tán

3

 

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

53

 

Đánh giá hiệu năng mạng

3

1

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

54

 

Thực tập chuyên ngành (5 tuần)

4

 

8

 

 

 

 

 

 

 

4

 

02 tuần đi thực tế

55

 

Kỹ năng mềm

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

56

 

Khai phá dữ liệu Web

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

57

 

Tự chọn 1

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

58

 

Tự chọn 2

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

59

 

Thực tập TN

4

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4 tuần

60

 

Đồ án (thi) tốt nghiệp

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 tuần

 

 


tải về 5.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương