Phần I: giới thiệu chung về chưƠng trình đÀo tạo một số thông tin về chương trình đào tạotải về 123.16 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu12.05.2022
Kích123.16 Kb.
#51853
  1   2   3   4   5   6   7   8
Khung-CTDT-TCNH-CLC
Quản-trị-ngân-hàng-tmai

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 7340201
(Ban hành theo Quyết định số 2336/QĐ-ĐHKT ngày 16 tháng 08 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế)

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo


- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng
+ Tiếng Anh: Finance and Banking
- Mã số ngành đào tạo: 7340201
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Finance and Banking (Honors Program)
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

2. Mục tiêu đào tạo


Đào tạo cử nhân chất lượng cao trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng ở cấp độ nâng cao và chuyên sâu hơn so với CTĐT chuẩn, bao gồm năng lực tác nghiệp, phân tích và hoạch định, ra quyết định cũng như tổ chức thực hiện các dự án, nghiên cứu chính sách về tài chính, ngân hàng tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan đến hoạt động tài chính- ngân hàng; có khả năng nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn tại nước ngoài và các cơ sở đào tạo chất lượng cao ở trong nước trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng và các lĩnh vực liên quan khác.

3. Thông tin tuyển sinh


3.1. Hình thức tuyển sinh
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
- Tổ hợp môn thi và phương thức tuyển sinh chính thức sẽ được thực hiện theo văn bản hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của ĐHQGHN.
3.2. Dự kiến quy mô tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế đào tạo của Trường và chỉ tiêu do ĐHQGHN phê duyệt.tải về 123.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương