Phụ lục danh mụC ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia đẶt hàNGtải về 12.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích12.93 Kb.
#21892
Phụ lục

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG

ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 491 /QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm

Phương thức

tổ chức

thực hiện

1

2

3

4

5

1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp đới bờ phục vụ phát triển bền vững vùng duyên hải Bắc bộ  - thí điểm tại tỉnh Thái Bình.


1. Đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế xã hội và quản lý tổng hợp đới bờ vùng nghiên cứu.

2. Đề xuất được các giải pháp về khoa học và công nghệ; thể chế, chính sách cho quản lý tổng hợp đới bờ phục vụ phát triển bền vững khu vực nghiên cứu.

3. Xây dựng được mô hình tích hợp trong khai thác, sử dụng hợp lý và quản lý tài nguyên khu vực nghiên cứu./.


1. Báo cáo đánh giá đặc điểm và xu thế biến đổi điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, điều kiện kinh tế xã hội và thực trạng quản lý đới bờ tỉnh Thái Bình.

2. Báo cáo xác định nguyên nhân và mức độ suy thoái tài nguyên, môi trường và cảnh báo thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu; phân tích các mâu thuẫn, xung đột trong khai thác, sử dụng và quản lý đới bờ khu vực nghiên cứu.

3. Báo cáo phân vùng chức năng, quy hoạch tổng thể quản lý đới bờ; giải pháp khoa học công nghệ và thể chế quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thái Bình.

4. Mô hình tích hợp trong khai thác, sử dụng hợp lý và quản lý tài nguyên khu vực nghiên cứu.5. Cơ sở dữ liệu và các phần mềm hỗ trợ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thái Bình (Bản đồ tỷ lệ 1: 50.000 hoặc 1:25.000)./.


Giao trực tiếp cho Trường Đại học Thái Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.


tải về 12.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương