Nguồn tài liệu phong phú và đa dạng bao gồm sách, tạp chí, cd, vcd, dvdtải về 5.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích5.5 Kb.
#17874
Ngày 29 tháng 9 năm 2009, tờ Công báo của Tây Ban Nha đã đăng quyết định của Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha (AECID) về việc chấp thuận đơn xin tài trợ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Tây Ban Nha rất cảm ơn những nỗ lực của Nhà trường trong việc ủng hộ quảng bá tiếng Tây Ban Nha. Đại sứ quán cũng biết rằng việc tài trợ để thành lập Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha sẽ mở cánh cửa cho các sinh viên của trường có được những cơ hội mới trong tương lai.

Số tiền tài trợ đã được dùng để xây dựng Trung tâm tư liệu Tây Ban Nha theo dự án được trình bởi ThS. Trần Cao Bội Ngọc, Trưởng Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha và phụ trách dự án.

Dự án được thực hiện dưới sự giám sát của các giảng viên thiện nguyện từ Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha.

Trung tâm tư liệu Tây Ban Nha được trang bị hệ thống vi tính, thiết bị visual, audio hiện đại phục vụ cho việc truy cập nguồn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tâp, xem các phim ảnh về đất nước, văn hoá, giáo dục Tây Ban Nha.

Nguồn tài liệu phong phú và đa dạng bao gồm sách, tạp chí, CD, VCD, DVD.Trung tâm tư liệu Tây Ban Nha đã đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên từ tháng 7 năm 2011.
Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain
SubDomain -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
SubDomain -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
SubDomain -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH

tải về 5.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương