ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang8/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   51
Hình 1. 8. (a) Xây dựng khung của MIL-101, 3D-[Cr3(O)(BDC)3(F)(H2O)2] 25H2O, (b) Đơn vị xây dựng thứ cấp của MIL-101{Cr3(O)(F)(H2O)2} gồm các nhóm cacboxylat liên kết với 6 nguyên tử Cr, (c) các cửa sổ đang mở rộng lớn nhất xung quanh các lồng mao quản, (d) kết nối của cửa ngũ giác và lục giác, (e) lồng mao quản trong khung 3D [32]

Đơn vị cấu trúc tế bào mạng của vật liệu là các hình lập phương (a < 89 Å) với những đặc trưng mà các vật liệu trước đây chưa từng có: kiến trúc zeotype, lỗ xốp trung bình (theo phân loại của IUPAC), diện tích bề mặt BET và Langmuir lớn (4100200 m2/g; 5900300 m2/g) và một lượng lớn các nguyên tử crom chưa bão hòa số phối trí (CUS) theo lý thuyết nồng độ CUS xấp xỉ 3,0 mmol/ g [28].

  1. Cấu trúc của vật liệu MIL-53(Fe)

Cấu trúc đơn tà MIL-53(Fe) có công thức là Fe(OH)(BDC)(py)0.85, bao gồm các chuỗi bát diện FeO6 được kết nối với các anion benzen dicacboxylat. Các chuỗi hình thoi một chiều được hình thành chạy dọc theo một trục của cấu trúc như đã trình bày trong Hình 1.9. Vật liệu MIL-53 chứa ion kim loại crôm và nhôm đã được Férey và các cộng sự tổng hợp đầu tiên vào năm 2003 [40]. Vật liệu MIL-53-Fe được Whitfield và cộng sự tổng hợp từ nitrat sắt và BDC, có mặt của pyridin trong dimethylformamide (DMF).
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương