ĐẢng cộng sản việt nam đẢng ủy khối doanh nghiệPtải về 89.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích89.96 Kb.

ĐẢNG BỘ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

*

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 02 năm 2014


Số 342-CV/ĐUK

V/v vận động hiến máu tình nguyện năm 2014

Kính gửi: - Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc;


- Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp.
Thực hiện Quyết định 2826/QĐ-UBND, ngày 25/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao chỉ tiêu vận động Hiến máu tình nguyện năm 2014 cho các đơn vị kinh tế trong và ngoài quốc doanh thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề nghị các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp vận động cán bộ, công nhân viên và người lao động đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện năm 2014, cụ thể như sau:

* Đợt 1:

- Thời gian: Từ 7h00 đến 11h00 ngày 16/3/2014 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế (07 Ngô Quyền - Thành phố Huế).

* Đợt 2:

- Thời gian: Từ 7h00 đến 11h00 ngày 14/9/2014 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế (07 Ngô Quyền - Thành phố Huế).

* Số lượng: Có bảng phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2014 kèm theo.

Đề nghị các đơn vị lập danh sách tham gia hiến máu tình nguyện gửi về Văn phòng Đảng ủy Khối: đợt 1 gửi trước ngày 08/3/2014, đợt 2 gửi trước ngày 05/9/2014 (riêng danh sách cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện từ 05 lần trở lên xin gửi về trước ngày 18/02/2014 qua số điện thoại 054 .3621666 hoặc email: doandoanhnghieptthue@yahoo.com.vn).

Đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân đạo cao cả, được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phân bổ chỉ tiêu hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tham mưu, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả sau từng đợt triển khai.


Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Ủy ban Nhân dân tỉnh;

- Thường trực BCĐ vận động HMTN;

- Trung tâm Huyết học và truyền máu Bệnh viện TW Huế;

- Đ/c Bí thư và các Phó Bí thư ĐUK;

- Các ban, UBKT và Văn phòng ĐUK;

- Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối;

- Lưu VPĐU.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ
(đã ký)


Nguyễn Văn HùngBẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Công văn số 342-CV/ĐUK, ngày 10/02/2014

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế)

---STT

TÊN TCCS ĐẢNG

Đợt 1

(3/2014)

Đợt 2

(9/2014)

Tổng số

01

CB Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

1

1

2

02

CB Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp TT-Huế

2

2

4

03

CB Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thuận Phú

2

1

3

04

CB Cty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex TT-Huế

1

2

3

05

CB Cty TNHHNN MTV Xổ số kiến thiết TT-Huế

2

1

3

06

CB NH Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long CN Huế

2

1

3

07

CB Cty CP Phần mềm và Thương mại Điện tử Huế

1

2

3

08

CB Ngân hàng Chính sách xã hội Thừa Thiên Huế

1

1

2

09

CB NH Phát triển VN chi nhánh Thừa Thiên Huế

1

2

3

10

CB Công ty Cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Á Châu

2

1

3

11

CB Công ty Bảo Việt Thừa Thiên Huế

1

2

3

12

CB Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thừa Thiên Huế

2

1

3

13

CB Công ty Cổ phần Hoài Nam

3

3

6

14

CB NH TMCP Quốc tế VIBANK chi nhánh TT-Huế

2

1

3

15

CB Công ty Cổ phần Thuận An

1

2

3

16

CB Cty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư TT-Huế

2

1

3

17

CB Cty TNHHMTV Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng

2

2

4

18

CB Cty TNHH MTV Lương thực Thừa Thiên Huế

2

1

3

19

CB Cty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển chuỗi giá trị

1

0

1

20

ĐB NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN CN TT-Huế

4

4

8

21

ĐB Cty CP Cơ khí Xây dựng công trình TT-Huế

3

3

6

22

ĐB NH TMCP Ngoại thương VN chi nhánh Huế

4

4

8

23

ĐB Viễn thông Thừa Thiên Huế

4

4

8

24

ĐB Bưu điện Thừa Thiên Huế

3

3

6

25

ĐB Công ty TNHHNN MTV Khoáng Sản TT-Huế

6

6

12

26

ĐB Cty TNHHNN MTV Xây dựng và cấp nước TT-Huế

8

8

16

27

ĐB Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế

3

3

6

28

ĐB Cty TNHHNNMTV QLKT công trình Thủy lợi TT-Huế

2

1

3

29

ĐB Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh Thừa Thiên Huế

1

2

3

30

ĐB NH TMCP Công thương VN chi nhánh TT-Huế

4

4

8

31

ĐB NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn TT-Huế

4

4

8

32

ĐB Công ty TNHHNN MTV Đầu tư và Du lịch Huế

8

7

15

33

ĐB Công ty TNHH Bia Huế

8

8

16

34

ĐB Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

8

8

16

35

ĐB Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

5

4

9

36

ĐB Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang TT-Huế

7

7

14

37

ĐB Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

3

3

6

38

ĐB Công ty Cổ phần Long thọ Thừa Thiên Huế

5

4

9

39

ĐB Cty Cổ phần Vicem Thạch cao Ximăng TT-Huế

1

2

3

40

ĐB Cty CP Quản lý và xây dựng đường bộ TT-Huế

4

4

8

41

ĐB Công ty Cổ phần Xây dựng 26

2

2

4

42

ĐB Cty CP Dược Trung ương Medipharco-Tenamyd

4

4

8

43

ĐB Cty TNHH MTV Du lịch Đống Đa

3

2

5

44

ĐB Công ty Cổ phần Dệt - May Huế

10

10

20

45

ĐB Cty Cổ phần Xây dựng giao thông TT-Huế

4

4

8

46

ĐB Công ty HH Ximăng Luks VN Thừa Thiên Huế

3

3

6

47

CB Công ty TNHH Phú Đạt Gia

1

1

2

48

CB Công ty TNHH MTV Mai Linh

6

5

11

49

CB Công ty TNHH Du Lịch Hoàng Thành

3

2

5

50

Chi bộ Cty TNHH MTV Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Âu Lạc

10

10


20


51

Chi bộ Công ty CP Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế

2

2

4

52

Đoàn Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế

5

5

10
179

170

349: upload -> file -> Tra%20cuu
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Tra%20cuu -> Hướng dẫn số 169 hd/btgtw về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021
Tra%20cuu -> Nghị quyết số 21-nq/tw ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020 I- tình hình và nguyên nhâN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương