Nacencomm smart card technology jsctải về 46.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích46.39 Kb.


Mẫu số [No. form]: CA2 - 3.0

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMMTỔ CHỨC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CA2

NACENCOMM SMART CARD TECHNOLOGY JSC.

(PROVIDER OF AUTHENTICATION OF PUBLIC DIGITAL SIGNATURES SERVICE CA2)


ĐĂNG KÝ GIA HẠN DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CA2

R
Số [No.]: …..-201../CA2-CM
EGISTRATION FORM TO USING DIGITAL CERTIFICATE CA2


I. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp [Organisation, company information]

Thông tin về tổ chức doanh nghiệp (Thông tin xuất hóa đơn)

[Information of the Company (for issueing invoice)]

Tên Công Ty [Name of Company]:
Địa chỉ [Address]:
ĐKKD/Quyết định thành lập số [Registration No.]:
Mã số thuế [Tax code]:
Người đại diện PL [ Representative]:
Chức vụ [Position]:
Email giao dịch chính thức với cơ quan thuế [Official email for transation with tax office]:
Thông tin liên hệ (Thông tin gửi hóa đơn hoặc các chứng từ liên quan) [Contract information (for sending invoice or related documents)]

Người liên hệ [Contact person]:
Số điện thoại [Tel]:
Địa chỉ [Address]:
II. Đăng ký sử dụng gói sản phẩm dịch vụ “Chứng thực chữ ký số công cộng CA2” [Registration for extension package]:

Đ.

[Reg.]

Sản phẩm

[Product]

Thời gian sử dụng

[Time]

Đơn Giá (VNĐ)

[Unit Price]

Thuế VAT

(VNĐ)

[VAT]

Thành tiền

(VNĐ)

[Total]

Khuyến mãi

[Promotion]

Mô tả nội dung gói sản phẩm

[Description of product package]VID Stamp Std (1024b)

- CTS Doanh nghiệp

- Loại Cơ bản

- Không bảo hiểm

[Digital certificate of basic company will not be insured]

06 tháng

[06 months]

450,000

45,000

495,000

* Tặng thời gian sử dụng [Time] :

- 06 tháng cho gói 1 năm[06 months for 01 year package]

- 09 tháng cho gói 2 năm[09 months for 02 year s package]

- 12 tháng cho gói 3 năm12 months for 02 year s package]

* Tặng kèm [Bonus]:

- Phần mềm hóa đơn tự in[ 01 year self-printed invoice software]

- Phần mềm hóa đơn điện tử[ 01 year electronic invoice software]

- Phần mềm hợp đồng điện tử[ 01 year electronic contract software]


  • Chứng thư số CA2

[CA2 digital certificate]

  • Token CKS CA2

[Token CA2]

  • Sử dụng PM khai thuế qua mạng iHTKK của Tổng cục thuế

[Using online Tax declaration software iHTKK of General Tax office]01 năm

[01 year]

850,000

85,000

935,00002 năm

[02 years]

1,500,000

150,000

1,650,00003 năm

[03 years]

1,800,000

180,000

1,980,000VID Stamp Pro (1024b)

- CTS Doanh nghiệp

- Loại Nâng Cao

- Được bảo hiểm 20 triệu đồng[Digital certificate of Advance company with insurance amount of 20 million VND]

01 năm

[01 year]

990,000

99,000

1,089,00002 năm

[02 years]

1,790,000

179,000

1,969,00003 năm

[03 years]

2,190,000

219,000

2,409,000

III. Hình Thức thanh toán [Payment Method]:  Tiền mặt [Cash]  Chuyển khoản [Wire transfer]

Tổng cộng [Total]:…………………………………………………………………………………………………………

Bằng chữ [In word]:………………………………………………………………….……………………………………Doanh nghiệp thanh toán trọn gói giá trị Hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến [The company pay the whole package value in cash or by wire transfer to]:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM [NACENCOMM SMARTCARD TECHNOLOGY JSC.]

Tài khoản: 103.216.566.22015 – tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thăng Long - Phòng giao dịch Kim Liên –HN

[Account No.: 103.216.566.22015 – In bank: Techcombank – Thanglong Branch – Kimlien transaction departement - Hanoi]

Nội dung chuyển tiền: “Tên công ty” – “MST” – Chuyển tiền dịch vụ chứng thư số CA2

[Transfer content: " Name of company – Tax code – Transfer to fee of CA2 digital certificate service]

Lưu ý: Sau khi chuyển khoản vui lòng fax ủy nhiệm chi đến số: 04 3.576.5147 để báo xác nhận thanh toán

[Notice: After transfer, kindly fax payment oder to number : 043.576.5147 for confirm payment]

IV. Hồ sơ yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp [Necessary documents of company's profile are enclosed in this Registration form] :

  • 02 bản Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ CA2 (Có chữ ký và đóng dấu của Doanh nghiệp, mỗi bên giữ một bản).

[ 02 Contracts on Providing and using verification service of public digital signature CA2 (including signed and stamped of company, each party keeps one (01) copy)]

  • 02 bản Đăng ký gia hạn sử dụng dịch vụ CA2 (Có chữ ký và đóng dấu của Doanh nghiệp, mỗi bên giữ một bản).

[ 02 registation to extend digital certificate CA2 ((including signed and stamped of company, each party keeps one (01) copy)]

Các quy định cụ thể đi kèm theo hợp đồng “CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CA2” được ký kết giữa 2 bên.[The specific regulations are enclosed in the contract on "Providing and using verification service of public digital signature CA2" and signed by 02 parties].
Ngày .......... tháng ......... năm 20.........

[Date]

Đại diện của tổ chức, doanh nghiệp (ký, đóng dấu)

[Representive of company or organization

(Signatre and stamp)]Hotline: 1900 54 54 07 Email: support@cavn.vn Website: www.cavn.vn

: Uploads
Uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương