Ôn tập chưƠng I i. NỘi dung kiến thứC


Câu 5: Hàm số luôn nghịch biến trên: Atải về 420.67 Kb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu17.03.2023
Kích420.67 Kb.
#54382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP CHƯƠNG I

Câu 5: Hàm số luôn nghịch biến trên:
A. (- ∞; -1) và (-1; + ∞) B. (- ∞; 1) và (1; + ∞)
C. D. (- ∞; -1) và (1; + ∞)
Câu 6. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. B. C. D.
Câu 7. Cho hàm số có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có bốn nghiệm thực phân biệt.

A. B. C. D.
Câu 9. Hàm số nào dưới đây không có cực trị?
A. B.
C. D.
Câu 10. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên từng khoảng xác định
A. B. C. D.
- Chuyển giao: Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh và yêu cầu các em hoạt động nhóm.
- Thực hiện: Học sinh hoạt động cặp đôi.
- Báo cáo, thảo luận: Các nhóm báo cáo kết quả. Học sinh nhóm khác nhận xét.
- Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: Nhận xét câu trả lời của học sinh, đánh giá kết quả bài làm của lớp. Khắc sâu kiến thức cần đạt.

Hoạt động : Vận dụng
* Mục tiêu: Giúp học sinh rèn luyện các bài toán đòi hỏi muốn giải quyết được cần thực hiện qua các bước trung gian, các bài toán nhỏ.
* Hình thức tổ chức: Học sinh hoạt động nhóm.
* Các bước tiến hành:
- Chuyển giao: Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh và yêu cầu các em hoạt động nhóm.

tải về 420.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương