Ôn tập chưƠng I i. NỘi dung kiến thứC



tải về 420.67 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu17.03.2023
Kích420.67 Kb.
#54382
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP CHƯƠNG I


ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC
1- Hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương I.
2- Luyện tập các dạng toán cơ bản thường gặp trong chương I.


II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về kiến thức

- Hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương I, bao gồm: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số; Cực trị của hàm số; GTLN, GTNN của hàm số; Đường tiệm cận; Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
- Luyện tập các bài tập ở một số dạng cơ bản trong chương I.
2. Về kỹ năng
- Rèn kỹ năng hệ thống kiến thức, biết vận dụng các kiến thức tổng hợp đã học vào giải quyết các bài toán ở các dạng cơ bản trong chương I.
- Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán thường gặp về đồ thị hàm số.
3. Về năng lực
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Năng lực mô hình hoá toán học.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
4. Về phẩm chất
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
III. THỜI LƯỢNG, THỜI GIAN
- Tổng thời lượng: 02 tiết.
- Phân chia từng tiết:
+ Tiết 19: Hoạt động khởi động; Hình thành kiến thức; Luyện tập.
+ Tiết 20: Luyện tập; Vận dụng; Tìm tòi mở rộng.
IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
Tổ chức các hoạt động học tại lớp học, cơ bản là hoạt động cá nhân, đan xen hoạt động nhóm. Hoạt động dạy học trên lớp bao gồm: Tổng hợp lý thuyết; Bài tập cần làm (tr 45): 6, 7, 8, 9 và các bài tập làm thêm.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung, yêu cầu cần đạt

Hoạt động : Khởi động và hình thành kiến thức (Hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương I).

* Mục tiêu: Nhằm hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học. Giúp học sinh bổ xung, nắm vững hơn kiến thức đã hoc, tạo sự tự tin, hứng thú với bài học.

tải về 420.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương