Mẫu số: 24 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)tải về 155.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích155.52 Kb.


Mẫu số: 24 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

UBND QUẬN TÂN PHÚ

THANH TRA QUẬN


Số: 311/KL - TTQCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Phú, ngày 02 tháng 5 năm 2013.


KẾT LUẬN THANH TRA

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và

việc cấp Giấy phép xây dựng căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu,

phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Tấn Lực – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại Văn bản số 16/UBND-KNTC ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép xây dựng căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh;

Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Chánh Thanh tra quận ban hành Quyết định số 55/QĐ-TTQ về thanh tra toàn bộ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và việc cấp Giấy phép xây dựng căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Thanh tra quận đã công bố quyết định thanh tra vào ngày 06 tháng 02 năm 2013 cho đối tượng thanh tra là Phòng Tài nguyên – Môi trường quận (Phòng TN&MT), Phòng Quản lý đô thị quận, Chi cục thuế quận, Thanh tra xây dựng quận, Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh và chủ nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú và tiến hành thanh tra theo kế hoạch được Chánh Thanh tra phê duyệt.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 287/BC-TTQ ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra quận Kết luận thanh tra như sau:Kết quả thanh tra như sau:

PHẦN MỘT

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Nguồn gốc nhà, đất của căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu là của gia tộc ông Chung Diệu Quốc, Hợp tác xã Kiến Tạo lấn chiếm và sử dụng. Theo bản đồ tài liệu 299/TTg là đất thổ thuộc thửa số 48 tờ bản đồ duy nhất, phường 19, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 09 tháng 9 năm 1992, ông Dương Minh Điều – Nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Kiến Tạo đã bán lại toàn bộ tài sản của Hợp tác xã Kiến Tạo bao gồm “mặt bằng và cơ sở Hợp tác xã Kiến Tạo” cho đại diện bên mua là ông Nguyễn Thành Tâm. Theo hồ sơ kê khai nhà đất năm 1999 của ông Nguyễn Hồng Thu có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường 19, quận Tân Bình, ông Thu khai đất do ông Tâm nhượng lại ngày 28 tháng 12 năm 1992, ông Nguyễn Thành Tâm nhượng lại lô đất bằng giấy tay cho ông Nguyễn Hồng Thu và ngày 10 tháng 7 năm 1999, ông Tâm làm giấy tái xác nhận nhượng lại đất cho ông Nguyễn Hồng Thu có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường 18, quận Tân Bình.

Ngày 22 tháng 11 năm 2002, ông Nguyễn Hồng Thu được Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (GCN QSHNƠ&QSDĐƠ) số 4803/2002 với diện tích sử dụng riêng 215,8m2. Sau đó Ông Nguyễn Hồng Thu và bà Tô Thị Tuyết Nhung tặng căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu cho ông Nguyễn Đăng Khoa theo Hợp đồng tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất số 002528/HĐ-TCN ngày 20 tháng 12 năm 2010 tại Văn phòng Công chứng Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó ông Nguyễn Đăng Khoa chuyển nhượng căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu cho ông Huỳnh Thanh theo Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số 000924/HĐ-MBN ngày 19 tháng 01 năm 2011 tại Văn phòng Công chứng Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 01 tháng 7 năm 2011, ông Huỳnh Thanh lập thủ tục đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002 và được Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp đổi thành giấy chứng nhận số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011. Tháng 4 năm 2011, ông Thanh tiến hành xây dựng căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu theo Giấy phép xây dựng số 736/GPXD ngày 28 tháng 3 năm 2011 và Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú (thay thế cho Giấy phép xây dựng số 736/GPXD).

Ngày 09 tháng 01 năm 2012, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận đã ký xác nhận hoàn công căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu trên trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ) số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cho ông Huỳnh Thanh. Sau đó ông Huỳnh Thanh bán căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu cho ông Châu Phạm Nhật Minh theo Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số 006385 ngày 01 tháng 3 năm 2012 tại Phòng Công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, ông Châu Phạm Nhật Minh là chủ sở hữu căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú và được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký xác nhận trên trang 4 của GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

PHẦN HAI

KẾT QUẢ THANH TRA

I. Nguồn gốc và quá trình chuyển nhượng quản lý, sử dụng nhà, đất tại số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú:

Theo Báo cáo số 09/TNMT-VPĐK ngày 04 tháng 01 năm 2013 và Báo cáo số 390/TNMT-VPĐK ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Phòng TN&MT quận; Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh và qua thu thập hồ sơ tài liệu có liên quan thể hiện:

- Nguồn gốc nhà, đất của căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu là của gia tộc ông Chung Diệu Quốc, Hợp tác xã Kiến Tạo lấn chiếm và sử dụng. Theo bản đồ tài liệu 299/TTg là đất thổ thuộc thửa số 48 tờ bản đồ duy nhất, phường 19, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình quản lý và sử dụng phát sinh tranh chấp đất giữa Hợp tác xã Kiến Tạo và ông Chung Diệu Quốc với diện tích khoảng 700m2 đất trong tổng diện tích khuôn viên (có tường bao) của Hợp tác xã Kiến Tạo.

- Tại Biên bản làm việc giữa Đoàn thanh tra với ông Nguyễn Thành Tâm – Nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Kiến Tạo ngày 28 tháng 3 năm 2013 và ông Ngô Viết Quế - Nguyên Kế toán Hợp tác xã Kiến Tạo ngày 02 tháng 4 năm 2013, 02 ông trình bày và cung cấp hồ sơ có nội dung như sau: ngày 09 tháng 9 năm 1992, ông Dương Minh Điều – Nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Kiến Tạo đã bán lại toàn bộ tài sản của Hợp tác xã Kiến Tạo bao gồm “mặt bằng và cơ sở Hợp tác xã Kiến Tạo” cho đại diện bên mua là ông Nguyễn Thành Tâm; tài sản của Hợp tác xã Kiến Tạo gồm: • Đường vào rộng 5m và toàn diện tích trong khu vực của Hợp tác xã Kiến Tạo có tường rào bao quanh.

 • Cổng rào bằng gỗ và tường rào.

 • Nhà bảo vệ và toàn bộ các dãy nhà xưởng bằng gỗ, mái tôn.

 • Nhà văn phòng và nhà kho xây gạch mái Fibro.

 • Dãy nhà làm lò sấy.

 • Toàn bộ hệ thống dây điện câu từ nhà trẻ đến cơ sở Kiến Tạo đồng hồ điện và hệ thống điện.

- Ngày 28 tháng 12 năm 1992, ông Nguyễn Thành Tâm và ông Ngô Viết Quế được sự ủy nhiệm của ông Dương Minh Điều – Chủ nhiệm Hợp tác xã Kiến Tạo đứng ra bồi thường và nhận lại diện tích đất 700m2 cho Hợp tác xã Kiến Tạo để phù hợp tổng diện tích Hợp tác xã hiện có, căn nhà 1009/2 Thoại Ngọc Hầu (số mới 49/4 Thoại Ngọc Hầu) thuộc phần đất này. Đến ngày 26 tháng 2 năm 1993, Ông Dương Minh Điều – Nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Kiến Tạo cùng Ban chủ nhiệm và Ban kiểm sát cũ của Hợp tác xã Kiến Tạo bàn giao mặt bằng và cơ sở Hợp tác xã Kiến Tạo cho ông Nguyễn Thành Tâm – quyền chủ nhiệm Hợp tác xã Kiến Tạo.

- Theo hồ sơ kê khai nhà đất năm 1999 của ông Nguyễn Hồng Thu có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường 19, quận Tân Bình, ông Thu khai đất do ông Tâm nhượng lại ngày 28 tháng 12 năm 1992, cất nhà ở tháng 3 năm 1993, diện tích xây dựng là 215,76m2. Theo xác nhận của Ủy ban nhân dân phường 19, quận Tân Bình ngày 14 tháng 5 năm 2002, tại tờ tường trình nguồn gốc đất cất nhà và Đơn xin cấp GCN QSHNƠ&QSDĐƠ của ông Nguyễn Hồng Thu thể hiện: ngày 28 tháng 12 năm 1992 ông Nguyễn Thành Tâm nhượng lại lô đất bằng giấy tay và ngày 10 tháng 7 năm 1999, ông Tâm làm giấy tái xác nhận nhượng lại đất cho ông Nguyễn Hồng Thu có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường 18, quận Tân Bình; nhà tự xây dựng tháng 3 năm 1993; diện tích đất ở sử dụng 215,78m2; không tranh chấp trong quá trình sử dụng nhà, đất.

- Ngày 06 tháng 9 năm 2002, ông Thu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận với diện tích khuôn viên là 215,78m2 thuộc thửa 804, tờ số 1 (sơ đồ nền) và được Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cấp GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002 với diện tích sử dụng riêng 215,8m2; căn nhà mang số 1009/2 Thoại Ngọc Hầu, phường 19, quận Tân Bình.

- Ngày 20 tháng 12 năm 2010, Ông Nguyễn Hồng Thu và bà Tô Thị Tuyết Nhung tặng căn nhà 1009/2 Thoại Ngọc Hầu (số mới 49/4 Thoại Ngọc Hầu) phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú cho ông Nguyễn Đăng Khoa theo Hợp đồng tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất số 002528/HĐ-TCN ngày 20 tháng 12 năm 2010 tại Văn phòng Công chứng Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 19 tháng 01 năm 2011, Ông Nguyễn Đăng Khoa chuyển nhượng căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu cho ông Huỳnh Thanh theo Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số 000924/HĐ-MBN ngày 19 tháng 01 năm 2011 tại Văn phòng Công chứng Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 01 tháng 7 năm 2011, ông Huỳnh Thanh lập thủ tục đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002 và được Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp đổi thành GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 với diện tích khuôn viên là 211,5m2 thuộc thửa 25, tờ bản đồ số 12.

- Ngày 26 tháng 4 năm 2011, ông Huỳnh Thanh tiến hành xây dựng mới căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu theo Giấy phép xây dựng số 736/GPXD ngày 28 tháng 3 năm 2011 và Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú (thay thế cho Giấy phép xây dựng số 736/GPXD); diện tích xây dựng tầng 1: 142,26m2; tổng diện tích sàn xây dựng: 891,00m2; chiều cao công trình 19,757m; số tầng: 4 + lửng + sân thượng; lộ giới: 8m; vạt góc giao lộ: 1,5m x 1,5m.

- Ngày 09 tháng 01 năm 2012, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận đã ký xác nhận hoàn công căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu trên trang 4 của GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cho ông Huỳnh Thanh.

- Ngày 01 tháng 3 năm 2012, ông Huỳnh Thanh bán căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu cho ông Châu Phạm Nhật Minh theo Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số 006385 ngày 01 tháng 3 năm 2012 tại Phòng Công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, ông Châu Phạm Nhật Minh là chủ sở hữu căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú và được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký xác nhận trên trang 4 của GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.II. Việc cấp và xác nhận thay đổi GCN QSHNƠ&QSDĐƠ căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú qua các thời kỳ:

1. Việc cấp GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cho ông Nguyễn Hồng Thu và bà Tô Thị Tuyết Nhung:

- Ngày 12 tháng 8 năm 1999, ông Nguyễn Hồng Thu làm Tờ đăng ký nhà, đất tại Phường 19 quận Tân Bình với nội dung như sau:

Địa chỉ số nhà 1009/2, Hương lộ 2. Tình trạng pháp lý nhà đất là của cá nhân; chưa có đủ giấy tờ hợp lệ; có vi phạm xây dựng trước ngày 05 tháng 7 năm 1994; đặc điểm căn nhà loại nhà phố; diện tích là 215,76m2; số tầng 1; tường gạch mái toll, nền ciment + gạch hoa, cột gạch. Tình hình tranh chấp: không. Nguồn gốc đất là của ông Nguyễn Thành Tâm nhượng lại ngày 28 tháng 12 năm 1992. Cất nhà tháng 3 năm 1993 và ở ổn định từ đó đến nay. Kèm theo bản sao sổ hộ khẩu; bản sao CMND; bản sao giấy sang nhượng đất (giấy tay); bản sao giấy tái xác nhận đất có xác nhận.

- Ngày 11 tháng 11 năm 1999, Ủy ban nhân dân phường 19, quận Tân Bình xác nhận ông Nguyễn Hồng Thu đã đăng ký nhà, đất.

- Ngày 18 tháng 4 năm 2002 ông Nguyễn Hồng Thu có Đơn xin cấp GCN QSHNƠ&QSDĐƠ nội dung như sau: Nội dung xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất ở tại nhà số 1009/2 Thoại Ngọc Hầu khu phố 4, tổ 97, phường 19, quận Tân Bình. Trong đơn ông Thu trình bày nguồn gốc, quá trình sử dụng nhà, đất: “Nhà do tôi tự xây dựng tháng 3 năm 1993 và ở ổn định từ đó cho đến nay không ai tranh chấp khiếu nại gì”. Và bổ sung các giấy tờ kèm theo gồm: 4 bản sao hộ khẩu, 4 bản sao CMND (của chồng và vợ); 2 Giấy sang nhượng đất (giấy tay); 2 giấy tái xác nhận nhượng đất; 2 Tờ bản sao đăng ký nhà đất năm 1999; 2 Bản vẽ hiện trạng của quận; 2 Bản tường trình nguồn gốc đất cất nhà.

- Ngày 14 tháng 5 năm 2002, Ủy ban nhân dân Phường 19 quận Tân Bình xác nhận Đơn xin cấp GCN QSHNƠ&QSDĐƠ của ông Nguyễn Hồng Thu trong phần nguồn gốc và và quá trình sử dụng nhà ở, đất ở: Tự xây cất; Mua, đổi “Mua đất và tự xây dựng tháng 3 năm 1993” thửa số 804, tờ số 1. Diện tích đất sử dụng từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến ngày 14 tháng 10 năm 1993 là 215,78m2. Tình trạng tranh chấp: không.

- Ngày 12 tháng 11 năm 2002, phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình có Tờ trình số 4011/TT-QLĐT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất ở căn nhà số 1009/2 Thoại Ngọc Hầu, Hương lộ 2, Phường 19, quận Tân Bình. Quy hoạch: phù hợp 1 phần. Bản vẽ hiện trạng số 4445 do công ty ADEC lập. Nguồn gốc đất: sang nhượng giấy tay của ông Tâm một phần đất diện tích 250m2 ngày 28 tháng 12 năm 1992 (có giấy tái xác nhận) gốc đất gia tộc, chuyển nhượng qua 4 đời chủ. Nguồn gốc nhà: xây dựng tháng 3 năm 1993.

- Ngày 22 tháng 11 năm 2002, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã cấp GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 cho ông Nguyễn Hồng Thu và bà Tô Thị Tuyết Nhung địa chỉ 1009/2 Thoại Ngọc Hầu, phường 19, quận Tân Bình; Thửa đất số 804, tờ bản đồ số 1; diện tích đất ở: 215,8m2; diện tích xây dựng 215,6m2; tổng diện tích sử dụng 256,7m2.

- Tại biên bản làm việc ngày 01 tháng 4 năm 2013 với Đoàn Thanh tra, ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng phòng TN&MT quận trình bày “Qua quản lý của Phòng TN&MT quận thì hẻm 49 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú trước đây là hẻm 1009B Hương Lộ 2, phường 19, quận Tân Bình có lộ giới 8m theo Quyết định số 68/QĐ-UB ngày 09 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Hẻm 1009B Hương Lộ 2, phường 19, quận Tân Bình và căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh có trước khi có quyết định quy hoạch lộ giới hẻm 8m năm 1997”.

- Theo Công văn số 424/CCT-TBTK ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chi Cục thuế quận Tân Phú và Công văn số 505/CT-HCLT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: không có dữ liệu về lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính khác của căn nhà số 1009/2 Thoại Ngọc Hầu, phường 19, quận Tân Bình (số mới 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).Nhận xét:

Về trình tự thủ tục và việc cấp GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 đối với căn nhà 1009/2 Thoại Ngọc Hầu (hiện tại là nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu) là đúng theo quy định của Quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sử hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”.2. Việc xác nhận thay đổi GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cho ông Nguyễn Đăng Khoa:

- Ngày 21 tháng 12 năm 2010, ông Nguyễn Đăng Khoa làm Đơn đề nghị xác nhận thay đổi GCN QSHNƠ&QSDĐƠ kèm theo Hợp đồng tặng cho nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 002528/HĐ-TCN ngày 20 tháng 12 năm 2010 tại Văn phòng công chứng Tân Bình gửi Phòng TN&MT quận, trong đơn ông Nguyễn Đăng Khoa trình bày như sau:

+ Lý do đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: Nhà cha mẹ tặng cho xin đăng bộ sang tên.

+ Nội dung đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: Số nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (kèm theo Quyết định số 22644/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc điều chỉnh số nhà); nhà cha mẹ cho tặng nay xin đăng bộ sang tên.

+ Những giấy tờ nộp kèm theo hồ sơ này gồm: GCN QSHNƠ&QSDĐƠ; trước bạ; thông báo nộp thuế; hợp đồng tặng cho nhà.

- Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Tổ Thông tin và Đăng ký thuộc phòng TN&MT quận có Tờ trình số 5955/TT-TTĐK về việc cập nhật sang tên chủ sở hữu mới số nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, nội dung như sau:

+ Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Tình trạng pháp lý: • Nhà đất không có ngăn chặn, không có tranh chấp.

 • Nhà đủ điều kiện sang tên chủ sở hữu.

 • Nguồn gốc nhà, đất: Nhà do ông Thu – bà Nhung sở hữu theo giấy chứng nhận số 4803/2002 do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cấp ngày 22 tháng 11 năm 2002; DTKV = 215,8m2; DTSD = 256,7m2; ông Thu – bà Nhung tặng cho nhà cho ông Nguyễn Đăng Khoa theo Hợp đồng công chứng số 002528/HĐ-TCN ngày 20 tháng 10 năm 2010.

 • Nhà được cấp số mới: 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (theo Quyết định điều chỉnh số nhà 22644/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú).

+ Nội dung xác nhận: tặng cho Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 1982 CMND: 023 472 678 theo hồ sơ mã số 5955/XNTĐ/10.

- Ngày 21 tháng 12 năm 2010, Chi cục thuế quận Tân Phú ban hành Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất số 10/13730; trong đó xác định nhà đất này ông Nguyễn Đăng Khoa được cha mẹ tặng cho nên miễn tiền lệ phí trước bạ nhà, đất; miễn thuế thu nhập cá nhân.

- Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Phòng TN&MT quận đã ký xác nhận trên Mục III của GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình với nội dung như sau: tặng cho Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 1982 CMND: 023 472 678 theo hồ sơ mã số 5955/XNTĐ/10; số nhà mới: 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Nhận xét:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ qui trình xác nhận thay đổi ban hành lần 3 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt có hiệu lực từ ngày 09 tháng 8 năm 2010 và đối chiếu với tình hình thực hiện của Phòng TN&MT quận trong việc xác nhận thay đổi GCN QSHNƠ&QSDĐƠ cho ông Nguyễn Đăng Khoa, Thanh tra quận nhận thấy Phòng TN&MT quận đã thực hiện đúng quy định.3. Việc xác nhận thay đổi GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cho ông Huỳnh Thanh:

- Ngày 26 tháng 01 năm 2011, ông Huỳnh Thanh làm Đơn đề nghị xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà và Quyền sử dụng đất kèm theo Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số 000924/HĐ-MBN ngày 19 tháng 01 năm 2011 tại Văn phòng Công chứng Tân Bình gửi Phòng TN&MT quận, trong đơn ông Huỳnh Thanh trình bày như sau:

+ Lý do đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: Nhà mới mua xin đăng bộ sang tên.

+ Nội dung đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: Nhà mới mua xin đăng bộ sang tên.

+ Những giấy tờ nộp kèm theo hồ sơ gồm: GCN QSHNƠ&QSDĐƠ; Hợp đồng mua bán; trước bạ; thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Ngày 11 tháng 02 năm 2011, Tổ Thông tin và Đăng ký thuộc Phòng TN&MT quận có Tờ trình số 822/TT-TTĐK về việc cập nhật sang tên chủ sở hữu mới số nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, nội dung như sau:

+ Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Tình trạng pháp lý: • Nhà đất không có ngăn chặn, không có tranh chấp.

 • Nhà đủ điều kiện sang tên chủ sở hữu.

 • Nguồn gốc nhà, đất: Nhà do ông (bà) Khoa sở hữu theo giấy chứng nhận số 4803/2002 do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cấp ngày 22 tháng 11 năm 2002; DTKV = 215,8m2. Ông (bà) Khoa bán nhà cho ông (bà) Thanh theo Hợp đồng công chứng số 000924 ngày 19 tháng 01 năm 2011.

+ Nội dung xác nhận: Nhận chuyển nhượng – Huỳnh Thanh sinh năm: 1970 CMND: 022 503 833 theo hồ sơ mã số 822/XNTĐ/11.

- Ngày 20 tháng 01 năm 2011, Chi cục thuế quận Tân Phú ban hành Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất số 11/671 trong đó xác định:

+ Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp: 22.500.000đ (ông Huỳnh Thanh đã nộp đầy đủ thể hiện tại chứng từ số HCM2404/110002779 ngày 21 tháng 01 năm 2011).

+Thuế thu nhập cá nhân: Được miễn thuế (Cam kết bất động sản duy nhất).

- Ngày 11 tháng 02 năm 2011, phòng TN&MT quận đã ký xác nhận trên Mục III của GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình với nội dung như sau: Nhận chuyển nhượng - Huỳnh Thanh sinh năm: 1970 CMND: 022 503 833 theo hồ sơ mã số 822/XNTĐ/11.

Nhận xét:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ qui trình xác nhận thay đổi ban hành lần 3 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt có hiệu lực từ ngày 09 tháng 8 năm 2010 và đối chiếu với tình hình thực hiện của Phòng TN&MT quận trong việc xác nhận thay đổi GCN QSHNƠ&QSDĐƠ cho ông Huỳnh Thanh, Thanh tra quận nhận thấy Phòng TN&MT quận đã thực hiện đúng quy định.4. Việc cấp đổi GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình sang GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cho ông Huỳnh Thanh:

- Ngày 09 tháng 6 năm 2011, ông Huỳnh Thanh làm Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, trong đơn ông Huỳnh Thanh trình bày như sau:

+ Thông tin về thửa đất: thửa đất số MP (24,25), tờ bản đồ số 12, loại bản đồ địa chính lập năm 2005; diện tích khuôn viên đất 211,5m2; mục đích sử dụng đất: đất ở; nguồn gốc đất: GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002.

+ Thông tin về căn nhà: diện tích xây dựng 199,3m2; tổng diện tích sàn sử dụng 237,12m2; số tầng 1 + lửng; theo Bản vẽ số 977/HĐĐV ngày 28 tháng 12 năm 2010 do công ty ADEC lập.

- Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh xác nhận Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Thanh với nội dung như sau:

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà đất của ông Nguyễn Hồng Thu, bà Tô Thị Tuyết Nhung sở hữu theo GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002, ông Thu cho tặng lại cho ông Nguyễn Đăng Khoa ngày 29 tháng 11 năm 2010, ông Khoa chuyển nhượng lại cho ông Huỳnh Thanh ngày 19 tháng 01 năm 2011.

+ Thời điểm sử dụng đất ổn định liên tục: Năm 1992.

+ Thời điểm xây dựng nhà: Năm 1992.

+ Tình trạng tranh chấp và khiếu nại về nhà đất: Không ai tranh chấp.

+ Quy hoạch sử dụng đất: Đất ở hiện hữu.

+ Quy hoạch giao thông: Lộ giới hẻm 08m.

+ Số thửa MP (24,25) tờ số 12 bản đồ địa chính năm 2005.

+ Số thửa 804 tờ số 01 sơ đồ nền 1999.

+ Số nhà mới 49/4 Thoại Ngọc Hầu phường Hòa Thạnh quận Tân Phú.

+ Số nhà cũ 1009/2 Thoại Ngọc Hầu phường 19 quận Tân Bình.

+ Kết cấu đường Xi măng.

- Ngày 03 tháng 8 năm 2011, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có Tờ trình số 1915-11/TTr-VPĐK về việc cấp GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ với nội dung như sau:

+ Chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở: ông Huỳnh Thanh, năm sinh 1970, CMND: 022 503 833.

+ Thành phần hồ sơ: đã kiểm tra và nhận thấy đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

+ Thực trạng nhà ở, đất ở: • Thửa đất: Thửa đất số: 25, tờ bản đồ số: 12 (theo tài liệu năm 2005). Địa chỉ thửa đất: Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích: 211,5m2 (Bằng chữ: Hai trăm mười một phẩy năm mét vuông). Hình thức sử dụng: sử dụng riêng 211,5m2, sử dụng chung 0m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

 • Nhà ở: Địa chỉ: 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích xây dựng: 199,3m2. Diện tích sàn xây dựng: 237,1m2. Kết cấu nhà ở: Tường gạch, sàn gỗ, mái tole. Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 3. Số tầng: 1 + lửng. Nhà không có tên trong danh sách nhà nước quản lý. Không thuộc diện nhà II/IV. Không có đơn tranh chấp – ngăn chặn – thế chấp.

+ Quá trình quản lý và sử dụng:

 • Theo lời khai của ông (bà): Ông: Huỳnh Thanh.

 • Theo bản vẽ hiện trạng số: 9776 ngày 05 tháng 01 năm 2011 do công ty Adec lập.

 • Nguồn gốc nhà, đất: Gốc nhà, đất do Ông Huỳnh Thanh là chủ sở hữu theo giấy chứng nhận số 4803/2002 ngày 22 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cấp (đăng bộ sang tên ngày 11 tháng 02 năm 2011) với DTKV = DTXD = 215,8m2; DTSD = 256,7m2 trong đó có một phần diện tích không phù hợp quy hoạch được công nhận. Nay ông Thanh đề nghị cấp giấy chứng nhận với DTKV = 211,5m2; DTXD = 199,3m2; DTSD = 237,12m2. Theo đó so với hiện trạng tại giấy chứng nhận cũ thì: DTKV giảm 4,3m2, DTXD giảm 16,5m2, DTSD giảm 19,85m2 do giảm một phần diện tích tại vạt góc phía trước nhà, một phần do sai số đo đạc và DTXD, DTSD giảm còn do phía trước có một phần diện tích 12,2m2 trước thể hiện là nhà nay là sân trống NVTL nhận thấy DTKV giảm, chiều rộng hẻm lớn hơn chiều rộng hẻm tại giấy chứng nhận cũ nên đề xuất cấp giấy chứng nhận và công nhận theo hiện trạng.

 • Căn cứ tính thuế: Được cấp giấy chứng nhận theo Điều 49 Luật đất đai. Kết cấu hẻm: hẻm xi măng, vị trí: 2, cấp hẻm: cấp 1 ra đường Thoại Ngọc Hầu.

 • Thông tin quy hoạch: Quy hoạch sử dụng đất: Khu vực đất ở hiện hữu. Quy hoạch giao thông: hẻm 49 lộ giới 8m.

 • Phiếu cung cấp thông tin ngày 6 tháng 7 năm 2010 do nhân viên Bùi Bảo Trâm cung cấp.

+ Đề xuất của cán bộ thụ lý: Sau khi kiểm tra pháp lý và kỹ thuật, hồ sơ trên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Kính trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký ký chuyển phòng TN&MT quận trình Thường trực Ủy ban cấp giấy chứng nhận.

+ Ý kiến của Trưởng phòng TN&MT quận: Thuận theo đề xuất của Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

- Ngày 15 tháng 8 năm 2011, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp đổi GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 cho ông Huỳnh Thanh là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nhận xét:

Căn cứ Điều 49 Luật đất đai năm 2003 quy định những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận và bộ qui trình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ban hành lần 4 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2011 và đối chiếu với tình hình thực hiện của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, phòng TN&MT quận trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 cho ông Huỳnh Thanh, Thanh tra quận nhận thấy các đơn vị đã thực hiện đúng quy định.5. Việc xác nhận thay đổi GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cho ông Huỳnh Thanh:

- Ngày 21 tháng 12 năm 2011, ông Huỳnh Thanh làm Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà và Quyền sử dụng đất, trong đơn ông Huỳnh Thanh trình bày như sau:

+ Lý do đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: Hoàn công nhà.

+ Nội dung đề nghị thay đổi: Cập nhật biến động.

- Ngày 27 tháng 12 năm 2011, Tổ Thông tin đăng ký biến động thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận có Tờ trình số 6178/TTr-XNTĐ-TTĐKBĐ về việc xác nhận thay đổi địa chỉ 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, số thửa 25, số tờ 12, mã vùng 10898 với nội dung như sau:

+ Hồ sơ pháp lý gồm có: • Giấy chứng nhận CH04382 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp ngày 15 tháng 8 năm 2011.

 • Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp ngày 28 tháng 6 năm 2011, giấy phép này thay thế và hủy bỏ giấy phép xây dựng số 736/GPXD ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

 • Bản vẽ xin phép xây dựng số 145S do công ty TNHH MTV TK XD Ngọc Phát lập ngày 14 tháng 3 năm 2011.

 • Biên bản nghiệm thu HTCTXD do công ty TNHH XD ĐĐ Hưng Phát và công ty TNHH TM DV XD Minh Phát lập ngày 27 tháng 11 năm 2011.

 • Bản vẽ hoàn công do công ty TNHH TM DV XD Minh Phát lập ngày 24 tháng 11 năm 2011.

 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 01 tháng 12 năm 2011.

+ Đề xuất của cán bộ thụ lý:

 • Căn cứ khoản 2, điều 19 thông tư 17/2009 ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 15 thông tư 24/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng.

 • Qua đối chiếu dữ liệu tại phòng: Nhà, đất không có tranh chấp, ngăn chặn, thế chấp. Diện tích khuôn viên không thay đổi so với giấy chứng nhận. Đủ điều kiện xác nhận thay đổi.

 • Theo biên bản kiểm tra của Thanh tra xây dựng quận số 1100/BB-TTrXD ngày 16 tháng 09 năm 2011 thể hiện nội dung công trình đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, đúng theo nội dung giấy phép xây dựng.

 • Qua đối chiếu bản vẽ xin phép xây dựng và bản vẽ hoàn công nhân viên thụ lý nhận thấy nhà xây dựng đúng phép nên trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký cập nhật hoàn công theo cấu trúc, diện tích tại bản vẽ hoàn công và biên bản nghiệm thu.

+ Nội dung xác nhận:

 • Nhà ở: DTXD = 142,26m2; DTSD = 891,00m2; kết cấu nhà: tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT + tole; số tầng: 4 + lửng + sân thượng.

 • Đất ở: DTKV = 211,50m2 (Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD ngày 28 tháng 06 năm 2011. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng do Công ty TNHH XD ĐĐ Hưng Phát và công ty TNHH TM DV XD Minh Phát lập ngày 27 tháng 11 năm 2011. Đã trước bạ ngày 01 tháng 12 năm 2011).

+ Ghi chú: Chủ nhà và đơn vị đo vẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiện trạng thực tế của căn nhà trên.

- Ngày 09 tháng 01 năm 2012, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận đã ký xác nhận trên trang 4 của GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú với nội dung như sau:

+ Nhà ở:


 • DTXD = 142,26m2; DTSD = 891,00m2.

 • Kết cấu nhà: tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT+tole.

 • Số tầng: 4 + lửng + sân thượng.

+ Đất ở:

 • DTKV = 211,50m2 (Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD ngày 28 tháng 06 năm 2011. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng do Công ty TNHH XD ĐĐ Hưng Phát và công ty TNHH TM DV XD Minh Phát lập ngày 27 tháng 11 năm 2011. Đã trước bạ ngày 01 tháng 12 năm 2011).

+ Ghi chú: Chủ nhà và đơn vị đo vẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiện trạng thực tế của căn nhà trên.

 • Ngày 01 tháng 12 năm 2011, Chi cục thuế quận Tân Phú ban hành Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất số 9533-11/TB, trong đó xác nhận không thu tiền lệ phí trước bạ nhà, đất (Không thu căn cứ NĐ90/NĐCP).

Nhận xét:

Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bộ qui trình xác nhận thay đổi ban hành lần 4 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2011 và đối chiếu với tình hình thực hiện của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, Thanh tra quận nhận thấy Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận đã thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, trong nội dung Tờ trình số 6178/TTr-XNTĐ-TTĐKBĐ ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Tổ Thông tin đăng ký biến động thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận có nội dung căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng mà cán bộ thụ lý áp dụng để đề xuất xác nhận thay đổi là không cần thiết, vì cán bộ thụ lý đã nhận định căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu xây dựng đúng phép nên không cần thiết áp dụng Điều 15 Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng về xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được xử lý vi phạm trước ngày Nghị định số 23/2009/NĐ-CP có hiệu lực nhưng chưa xử lý dứt điểm.

6. Việc xác nhận thay đổi GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cho ông Châu Phạm Nhật Minh:

- Ngày 05 tháng 3 năm 2012, ông Châu Phạm Nhật Minh làm Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà và Quyền sử dụng đất kèm theo Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số 006385 ngày 01 tháng 3 năm 2012 tại Phòng Công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn ông Châu Phạm Nhật Minh trình bày như sau:

+ Lý do đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: mua nhà.

+ Nội dung đề nghị thay đổi: Cập nhật chủ sở hữu mới.

+ Những giấy tờ nộp kèm theo hồ sơ này gồm: Giấy chứng nhận, hợp đồng mua bán.

- Ngày 07 tháng 3 năm 2012, Tổ Thông tin đăng ký biến động thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận có Tờ trình số 574/TTr-XNTĐ-TTĐKBĐ về việc cập nhật sang tên chủ sở hữu mới địa chỉ mới 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, số thửa 25, số tờ 12, mã vùng 10898 với nội dung như sau:

+ Hồ sơ pháp lý gồm:


 • Giấy chứng nhận số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp.

 • Theo Hợp đồng chuyển nhượng số 006385 ngày 01 tháng 3 năm 2012 lập tại phòng công chứng số 4.

 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 05 tháng 3 năm 2012.

+ Đề xuất của cán bộ thụ lý:

 • Căn cứ khoản 1 điều 4 Thông tư 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Nhà đất không có ngăn chặn, không có tranh chấp – thế chấp.

 • Nhà đủ điều kiện sang tên chủ sở hữu.

 • Nguồn gốc nhà, đất: Nhà đất do ông Huỳnh Thanh sở hữu theo giấy chứng nhận số CH04382 ngày 15 tháng 08 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp với DTKV = 211,5m2, DTXD = 199,3m2, DTSD = 237,1m2 (theo cập nhật ngày 09 tháng 01 năm 2012 tại trang 4 giấy chứng nhận). Ông Thanh cùng vợ là bà Đỗ Thị Ngọc Phượng bán nhà cho ông Châu Phạm Nhật Minh theo Hợp đồng chuyển nhượng số 006385 ngày 01 tháng 3 năm 2012 lập tại Phòng Công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh, đã trước bạ ngày 05 tháng 3 năm 2012.

- Ngày 05 tháng 03 năm 2012, Chi cục thuế quận Tân Phú ban hành Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất số 887-12/TB, trong đó xác định: số tiền lệ phí trước bạ phải nộp: 11.754.000đ (ông Châu Phạm Nhật Minh đã nộp đầy đủ thể hiện tại chứng từ số HCM2404/120006008 ngày 05 tháng 3 năm 2012).

- Ngày 05 tháng 03 năm 2012, Chi cục thuế quận Tân Phú ban hành Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân số 887-12/TB, trong đó xác định: thuế thu nhập cá nhân được miễn (Cam kết bất động sản duy nhất).

- Ngày 12 tháng 3 năm 2012, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký xác nhận trên trang 4 của GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú với nội dung: Chuyển nhượng cho Châu Phạm Nhật Minh sinh năm 1982, CMND: số 023 912 395 theo hồ sơ số 27034.000574.CN.VP.

- Ngày 07 tháng 3 năm 2013, Đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra thực tế công trình, hiện trạng xây dựng thể hiện tại GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú khác so với hiện trạng thực tế khi đoàn thanh tra xác minh, cụ thể:

+ Hiện trạng xây dựng thể hiện tại GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú:


 • Nhà ở:

DTXD = 142,26m2; DTSD = 891,00m2.

Kết cấu nhà: tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT + tole.

Số tầng: 4 + lửng + sân thượng.


 • Đất ở:

DTKV = 211,50m2 (Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD ngày 28 tháng 06 năm 2011. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng do Công ty TNHH XD ĐĐ Hưng Phát và công ty TNHH TM DV XD Minh Phát lập ngày 27 tháng 11 năm 2011. Đã trước bạ ngày 01 tháng 12 năm 2011).

+ Ghi chú: Chủ nhà và đơn vị đo vẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiện trạng thực tế của căn nhà trên.

+ Hiện trạng thực tế theo Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh và Báo cáo số 198/BC-TTXD ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Thanh tra xây dựng quận thì sau khi hoàn công công trình chủ đầu tư (ông Huỳnh Thanh) đã tự ý xây dựng không phép trong khoảng thời gian từ giữa cuối tháng 12 năm 2011 đến cuối tháng 01 năm 2012 với diện tích vi phạm tăng thêm là:


 • Tăng diện tích sử dụng tại tầng lửng với kết cấu sàn bêtông đổ giả ½(2,27m x 3,12m) + ½(3,12m x 4,34m) x 2,35m + (4,3m x 3,418m) + (1m x 1,45m) = 28,454m2.

 • Tăng thêm mật độ xây dựng 4 tầng + lửng với kết cấu sàn bêtông đổ giả {[½(2,4m x 2,8m) x 4,452m + ½(2,8m + 2,08m) x 1m] x 4} + [½(2,4m x 2,8m) x 4,452m + ½(2,8m + 2,08m) x 1m] = 70,076m2.

 • Tăng diện tích phòng phía trước mái che cầu thang với kết cấu tường gạch, mái bêtông cốt thép (4,25m x 6,9m) + 5,25m x 3,25m) = 46,388m2.

- Ngày 01 tháng 4 năm 2013, Đoàn Thanh tra làm việc với ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng phòng TN&MT quận trình bày “Trường hợp ông Huỳnh Thanh chuyển nhượng cho ông Châu Phạm Nhật Minh thì không có quy định phải kiểm tra hiện trạng được quyền cập nhật trang 4 theo đúng chủ quyền”.

Nhận xét:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, qui trình xác nhận thay đổi ban hành lần 4 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2011 và đối chiếu với tình hình thực hiện của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, Thanh tra quận nhận thấy Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận đã thực hiện đúng quy định.III. Việc cấp phép và việc quản lý trật tự xây dựng đối với căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu phường Hòa Thạnh quận Tân Phú:

1. Trình tự thủ tục cấp phép xây dựng:

Qua xem xét Báo cáo số 83/BC-QLĐT ngày 04 tháng 01 năm 2013 của phòng Quản lý Đô thị quận và hồ sơ cấp phép xây dựng đối với căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu phường Hòa Thạnh quận Tân Phú:

- Ngày 15 tháng 3 năm 2011, ông Huỳnh Thanh có Đơn xin cấp phép xây dựng, hồ sơ bao gồm:

+ GCN QSHNƠ&QSDĐƠ số 4803/2002 do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cấp ngày 22 tháng 11 năm 2002 với diện tích khuôn viên 215,8m2.

+ Bản vẽ hiện trạng nhà - đất số 9776/HĐĐV-TP 2010 ngày 05 tháng 01 năm 2011 do công ty TNHH KSTK ADEC lập đã được xác nhận quy hoạch của Phòng TN&MT quận Tân Phú. Diện tích khuôn viên trên bản vẽ hiện trạng là 215,5m2.

+ Bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng số 145 do công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng Ngọc Phát lập ngày 14 tháng 5 năm 2011. Diện tích khuôn viên sau khi trừ lộ giới: 175,26m2, diện tích xây dựng tầng 1: 142,26m2, tổng diện tích sàn xây dựng tầng 891m2, số tầng 4 + lửng + sân thượng.

- Ngày 24 tháng 3 năm 2011, phòng Quản lý Đô thị quận Tân Phú lập Tờ trình số 715/TT-QLĐT đề xuất cấp Giấy phép xây dựng.

- Ngày 28 tháng 3 năm 2011, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp Giấy phép xây dựng số 736/GPXD cấp cho ông Huỳnh Thanh tại nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú với quy mô:

+ Diện tích xây dựng tầng 1: 142,26m2.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng tầng 891m2.

+ Chiều cao công trình: 19,757m.

+ Số tầng 4 + lửng + sân thượng.

+ Lộ giới: 8m, vạt góc giao lộ 1,5m x 1,5m.

- Ngày 22 tháng 6 năm 2011, ông Huỳnh Thanh có Đơn xin phép điều chỉnh giấy phép xây dựng của căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú: nội dung đề nghị thay đổi vị trí ô thông thoáng trên bản vẽ thiết kế, các nội dung khác giữ nguyên.

- Ngày 23 tháng 6 năm 2011, phòng Quản lý Đô thị quận Tân Phú lập Tờ trình số 1872/TT-QLĐT đề xuất cấp Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

- Ngày 28 tháng 6 năm 2011, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD cho ông Huỳnh Thanh tại nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú thay thế và hủy bỏ Giấy phép xây dựng số 736/GPXD ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.Nhận xét:

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp Giấy phép xây dựng số 736/GPXD ngày 28 tháng 3 năm 2011 và Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú (thay thế Giấy phép xây dựng số 736/GPXD) cho ông Huỳnh Thanh tại căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú là đúng theo quy định của Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.2. Việc quản lý trật tự xây dựng:

Trong quá trình thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và việc cấp Giấy phép xây dựng căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, ngày 07 tháng 3 năm 2013 Đoàn Thanh tra kiểm tra thực tế căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nhận thấy hiện trạng xây dựng thể hiện tại GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú khác so với hiện trạng thực tế khi đoàn thanh tra xác minh.

- Ngày 14 tháng 3 năm 2013, Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh có Báo cáo số 79/BC-UBND với nội dung như sau:

+ Căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu do ông Huỳnh Thanh là chủ sở hữu tiến hành xây dựng mới theo giấy phép xây dựng số 736/GPXD ngày 28 tháng 3 năm 2011, diện tích xây dựng tầng 1: 142,26m2; tổng diện tích sàn xây dựng: 891,00m2; chiều cao công trình 19,757m; số tầng: 4 + lửng + sân thượng; lộ giới: 8m; vạt gốc giao lộ: 1,5m x 1,5m.

+ Do thay đổi thiết kế xây dựng ông Huỳnh Thanh đã lập hồ sơ điều chỉnh giấy phép và được Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD ngày 28 tháng 6 năm 2011; diện tích xây dựng tầng 1: 142,26m2; tổng diện tích sàn xây dựng: 891,00m2; chiều cao công trình 19,757m; số tầng: 4 + lửng + sân thượng; lộ giới: 8m; vạt gốc giao lộ: 1,5m x 1,5m.

+ Sau khi ông Thanh xây dựng xong căn nhà trên và cập nhật biến động trên GCN QSHNƠ&QSDĐƠ, (ngày 09 tháng 01 năm 2012) đã chuyển nhượng lại căn nhà cho ông Châu Phạm Nhật Minh (cập nhật trên giấy chứng nhận ngày 12 tháng 3 năm 2012).

+ Quá trình quản lý công trình xây dựng:


 • Ngày 26 tháng 4 năm 2011, chủ đầu tư nộp thông báo khởi công công trình.

 • Ngày 21 tháng 6 năm 2011, Thanh tra xây dựng phường tiến hành kiểm tra xây dựng lần 1 ghi nhận hiện trạng: công trình đang thi công phần móng + cột tầng 1 đúng bản vẽ được duyệt.

 • Ngày 10 tháng 8 năm 2011, Thanh tra xây dựng phường tiến hành kiểm tra xây dựng lần 2 ghi nhận hiện trạng: công trình đang thi công tầng 1, tầng lửng + tầng 2 đúng bản vẽ được duyệt.

 • Ngày 25 tháng 10 năm 2011, Thanh tra xây dựng phường tiến hành kiểm tra xây dựng lần 3 ghi nhận hiện trạng: công trình đang thi công tầng 1, tầng lửng + tầng 2, 3, 4 đúng bản vẽ được duyệt.

 • Ngày 15 tháng 12 năm 2011, Thanh tra xây dựng quận phối hợp Thanh tra xây dựng phường kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành ghi nhận hiện trạng: công trình xây dựng 4 tầng + lửng + sân thượng; công trình xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng, đúng theo giấy phép xây dựng.

+ Thời gian phát sinh sai phạm và diện tích sai phạm:

 • Ông Huỳnh Thanh tự ý xây dựng không phép trong khoảng thời gian giữa cuối tháng 12 năm 2011 đến cuối tháng 01 năm 2012.

Diện tích xây dựng không phép:

 • Tăng diện tích sử dụng tại tầng lửng với kết cấu sàn bêtông đổ giả ½(2,27m x 3,12m) + ½(3,12m x 4,34m) x 2,35m + (4,3m x 3,418m) + (1m x 1,45m) = 28,454m2.

 • Tăng thêm mật độ xây dựng 4 tầng + lửng với kết cấu sàn bêtông đổ giả {[½(2,4m x 2,8m) x 4,452m + ½(2,8m + 2,08m) x 1m] x 4} + [½(2,4m x 2,8m) x 4,452m + ½(2,8m + 2,08m) x 1m] = 70,076m2.

 • Tăng diện tích phòng phía trước mái che cầu thang với kết cấu tường gạch, mái bêtông cốt thép (4,25m x 6,9m) + 5,25m x 3,25m) = 46,388m2.

- Ngày 27 tháng 3 năm 2013, Thanh tra xây dựng quận có Báo cáo số 198/BC-TTXD với nội dung như sau:

+ Căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh do ông Huỳnh Thanh là chủ đầu tư tiến hành xây dựng mới theo Giấy phép xây dựng số 736/GPXD ngày 28 tháng 3 năm 2011 (sau đó chủ đầu tư tiến hành đi điều chỉnh thiết kế và được cấp Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD ngày 28 tháng 6 năm 2011) do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp, diện tích xây dựng tầng 1: 142,26m2; tổng diện tích sàn xây dựng: 891,00m2; chiều cao công trình 19,757m; số tầng: 4 + lửng + sân thượng; lộ giới: 8m; vạt gốc giao lộ: 1,5m x 1,5m.

+ Ngày 26 tháng 4 năm 2011, chủ đầu tư nộp thông báo khởi công công trình.

+ Ngày 21 tháng 6 năm 2011, Thanh tra xây dựng phường tiến hành kiểm tra xây dựng lần 1 ghi nhận hiện trạng: công trình đang thi công phần móng + cột tầng 1 đúng bản vẽ được duyệt.

+ Ngày 10 tháng 8 năm 2011, Thanh tra xây dựng phường tiến hành kiểm tra xây dựng lần 2 ghi nhận hiện trạng: công trình đang thi công tầng 1, tầng lửng + tầng 2 đúng bản vẽ được duyệt.

+ Ngày 25 tháng 10 năm 2011, Thanh tra xây dựng phường tiến hành kiểm tra xây dựng lần 3 ghi nhận hiện trạng: công trình đang thi công tầng 1, tầng lửng + tầng 2, 3, 4 đúng bản vẽ được duyệt.

+ Ngày 14 tháng 12 năm 2011, Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Thanh tra xây dựng quận để được xác nhận công trình hoàn thành trước khi hoàn công (biên nhận số 843/BN-TTrXD), thành phần hồ sơ có bản vẽ hoàn công thể hiện công trình xây dựng đúng phép (do công ty TNHH TM – DV – XD Minh Phát vẽ).

+ Ngày 15 tháng 12 năm 2011, qua đối chiếu hồ sơ và kiểm tra thực tế, Thanh tra xây dựng quận phối hợp Thanh tra xây dựng phường tiến hành lập biên bản kiểm tra công trình trước khi hoàn công, ghi nhận: tại thời điểm kiểm tra công trình xây dựng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đúng theo nội dung giấy phép xây dựng.Về Thời điểm, diện tích xây dựng không phép:

 • Sau khi hoàn công công trình, chủ đầu tư (ông Huỳnh Thanh) tự ý xây dựng không phép trong khoảng thời gian từ giữa cuối tháng 12 năm 2011 đến cuối tháng 01 năm 2012.

 • Diện tích vi phạm:

Tăng diện tích sử dụng tại tầng lửng với kết cấu sàn bêtông đổ giả ½(2,27m x 3,12m) + ½(3,12m x 4,34m) x 2,35m + (4,3m x 3,418m) + (1m x 1,45m) = 28,454m2.

Tăng thêm mật độ xây dựng 4 tầng + lửng với kết cấu sàn bêtông đổ giả {[½(2,4m x 2,8m) x 4,452m + ½(2,8m + 2,08m) x 1m] x 4} + [½(2,4m x 2,8m) x 4,452m + ½(2,8m + 2,08m) x 1m] = 70,076m2.

Tăng diện tích phòng phía trước mái che cầu thang với kết cấu tường gạch, mái bêtông cốt thép (4,25m x 6,9m) + 5,25m x 3,25m) = 46,388m2.

Quá trình thẩm tra, xác minh của Đoàn Thanh tra:

- Tại biên bản làm việc ngày 19 tháng 3 năm 2013, ông Huỳnh Thanh trình bày “Sau khi hoàn công, ông tiến hành xây dựng thêm ngoài giấy phép xây dựng khoảng tháng 01 năm 2012 hạng mục xây dựng thêm gồm tăng diện tích tầng lửng, ô thông tầng 4 lầu và tăng diện tích mái che cầu thang sân thượng”.

- Tại biên bản làm việc ngày 19 tháng 3 năm 2013, ông Châu Phạm Nhật Minh trình bày “Thời điểm ông nhận chuyển nhượng từ ông Huỳnh Thanh vào khoảng tháng 3 năm 2012. Từ khi chuyển nhượng tháng 3 năm 2012 ông xác nhận không tiến hành sửa chữa hoặc xây dựng thêm căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu. Ông không biết gì về thực tế căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu có sự khác biệt so với giấy phép xây dựng, bản vẽ hoàn công.”

- Tại Báo cáo số 198/BC-TTXD ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Thanh tra xây dựng quận và Biên bản làm việc ngày 02 tháng 4 năm 2013 với Đoàn Thanh tra: Ông Lâm Quang Thơ – Chánh Thanh tra xây dựng quận với trách nhiệm người đứng đầu nhận trách nhiệm liên đới để xảy ra xây dựng không phép; ông Nguyễn Minh Tấn – Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận được phân công nhiệm vụ quản lý xây dựng đã thừa nhận thiếu sót trong công tác tuần tra, kiểm tra chưa chặt chẽ đã để xảy ra xây dựng không phép; ông Dương Phước Tài – cán bộ Thanh tra xây dựng quận phụ trách phường Hòa Thạnh trong lĩnh vực xây dựng thừa nhận đã để xảy ra xây dựng không phép.

- Tại Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh và Biên bản làm việc ngày 26 tháng 3 năm 2013 với Đoàn Thanh tra: ông Nguyễn Ảnh Lâm – Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh nhận trách nhiệm liên đới về việc xây dựng không phép nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu vào thời điểm tháng 1 năm 2012; ông Trần Minh Vương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh thừa nhận chưa quản lý chặt chẽ đối với cán bộ trong quá trình quản lý công trình xây dựng dẫn đến xây dựng cơi nới không phép; ông Bùi Thiên Tuấn – Nguyên Tổ trưởng Thanh tra xây dựng phường Hòa Thạnh phụ trách địa bàn khu phố 2 đã thừa nhận chủ quan, lơ là trong công tác kiểm tra xây dựng để xảy ra việc xây dựng không phép; ông Lê Văn Long – cộng tác viên Thanh tra xây dựng phường Hòa Thạnh, hỗ trợ phụ trách quản lý địa bàn khu phố 2 thừa nhận chủ quan, lơ là trong công tác kiểm tra xây dựng để xảy ra xây dựng không phép.

Nhận xét:

- Ông Huỳnh Thanh có sai sót trong việc đã xây dựng không phép sau khi hoàn công tăng diện tích tầng lửng, tăng mật độ xây dựng 4 tầng, tăng diện tích phòng phía trước mái che cầu thang, với tổng diện tích sàn xây dựng không phép là 144,918m2 (28,454m2 + 70,076m2 + 46,388m2) vào thời điểm xây dựng khoảng tháng 01 năm 2012 là hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.

- Trong quá trình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh, Thanh tra xây dựng quận và các cá nhân có liên quan đã có thiếu sót không phát hiện kịp thời để xử lý việc xây dựng không phép của căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

PHẦN BA

KẾT LUẬN THANH TRA
Qua kết quả thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và việc cấp Giấy phép xây dựng căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thanh tra quận kết luận:

Nguồn gốc đất của căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu thuộc thửa số 48, tờ bản đồ duy nhất, phường 19, quận Tân Bình loại đất thổ. Quá trình quản lý sử dụng nhà, đất được chuyển nhượng qua nhiều lần. Hiện nay, ông Châu Phạm Nhật Minh là chủ sở hữu căn nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú và được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký xác nhận trên trang 4 của GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

Việc cấp; việc cập nhật thay đổi GCN QSHNƠ&QSDĐƠ và việc cấp phép xây dựng căn nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú qua các thời kỳ các cơ quan chức năng của phường và quận gồm: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Ủy ban nhân quận Tân Phú; Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh, Phòng TN&MT quận, Chi Cục thuế quận, Thanh tra xây dựng quận và các cá nhân có liên quan đã chấp hành quy định của nhà nước về trình tự, thủ tục.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, các cơ quan chức năng quận, phường và cá nhân có liên quan cũng còn có các vi phạm và thiếu sót sau đây:1. Đối với ông Huỳnh Thanh:

- Sau khi hoàn công công trình nhà 49/4 Thoại Ngọc Hầu, vào khoảng tháng 01 năm 2012 ông Huỳnh Thanh đã tự xây dựng không phép với diện tích tăng thêm so với diện tích trong GCN QSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ số CH04382 ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đã được cập nhật biến động ngày 09/01/2012 là:

+ Tăng diện tích sử dụng tại tầng lửng với kết cấu sàn bêtông đổ giả ½(2,27m x 3,12m) + ½(3,12m x 4,34m) x 2,35m + (4,3m x 3,418m) + (1m x 1,45m) = 28,454m2.

+ Tăng thêm mật độ xây dựng 4 tầng + lửng với kết cấu sàn bêtông đổ giả {[½(2,4m x 2,8m) x 4,452m + ½(2,8m + 2,08m) x 1m] x 4} + [½(2,4m x 2,8m) x 4,452m + ½(2,8m + 2,08m) x 1m] = 70,076m2.

+ Tăng diện tích phòng phía trước mái che cầu thang với kết cấu tường gạch, mái bêtông cốt thép (4,25m x 6,9m) + 5,25m x 3,25m) = 46,388m2.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng vi phạm Điểm b Khoản 2 và Khoản 8 Điều 11 của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Trách nhiệm này thuộc về ông Huỳnh Thanh.2. Đối với Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh:

Với chức năng nhiệm vụ quản lý theo pháp luật toàn diện các mặt hoạt động kinh tế - văn hóa - chính trị - xã hội tại địa phương, trong đó có lĩnh vực xây dựng đô thị. Nhưng trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đã không kịp thời phát hiện để xảy ra xây dựng không phép tại nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, diện tích sàn xây dựng không phép 144,918m2. Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh đã thực hiện không đúng quy định tại Mục 3 Điều 118 Luật số 11/2003/QH.11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân “Ủy ban nhân dân phường quản lý việc xây dựng, kiểm tra thực hiện pháp luật về xây dựng; lập biên bản đình chỉ công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo không có giấy phép”.

Thiếu sót trên thuộc trách nhiệm của các ông sau đây:

- Ông Nguyễn Ảnh Lâm – Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu đơn vị để xảy ra việc xây dựng không phép.

- Ông Trần Minh Vương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh phụ trách trực tiếp tổ Thanh tra xây dựng phường đã chưa quản lý chặt chẽ lực lượng thanh tra xây dựng phường để xảy ra việc xây dựng không phép.

- Ông Bùi Thiên Tuấn – Nguyên Tổ trưởng tổ Thanh tra xây dựng phường Hòa Thạnh, phụ trách trực tiếp địa bàn (Hiện đã nghỉ việc theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú) đã chủ quan, lơ là trong công tác kiểm tra để xảy ra việc xây dựng không phép.

- Ông Lê Văn Long – cộng tác viên Thanh tra xây dựng phường Hòa Thạnh hỗ trợ phụ trách quản lý địa bàn đã chủ quan, lơ là trong công tác kiểm tra để xảy ra việc xây dựng không phép.

3. Đối với Thanh tra xây dựng quận:

Với chức năng thực hiện công tác thanh tra các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý trật tự xây dựng, Thanh tra xây dựng quận đã không kịp thời phát hiện để xảy ra xây dựng không phép tại nhà số 49/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú diện tích sàn xây dựng không phép 144,918m2 là thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 5 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng quận Tân Phú.

Thiếu sót trên thuộc trách nhiệm của các ông sau đây:

- Ông Lâm Quang Thơ – Chánh Thanh tra xây dựng quận với tư cách là người đứng đầu đơn vị ông phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc điều hành, quản lý đơn vị thực hiện chưa đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật với trách nhiệm là Chánh Thanh tra xây dựng quận.

- Ông Nguyễn Minh Tấn – Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận được phân công nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, phụ trách tổ quản lý địa bàn 11 phường trong hoạt động xây dựng chưa chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm tra để xảy ra việc xây dựng không phép.

- Ông Dương Phước Tài – cán bộ Thanh tra xây dựng quận phụ trách địa bàn phường Hòa Thạnh, ông đã có thiếu sót với vai trò người được phân công phụ trách theo dõi địa bàn đã để xảy ra việc xây dựng không phép.Nơi nhận:

- Chánh Thanh tra thành phố;

- Thường trực Quận ủy;

- Chủ tịch UBND/Q;

- Chánh Thanh tra/Q;

- Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế/Q;

- Trưởng phòng TN-MT/Q;

- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị/Q;

- Chủ tịch UBND P.Hòa Thạnh;

- Chánh thanh tra xây dựng /Q;

- Ông Châu Phạm Nhật Minh;

- Lưu:VT+HSĐTT.
CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Tiến Lực
: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2013-6
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2013-6 -> Phụ lục số 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2013-6 -> Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013 KẾ hoạCH
2013-6 -> HƯỚng dẫn thủ TỤc thành lập văn phòng thừa phát lạI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương