Mẫu số 1/gpp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích7.62 Kb.
#2527
Mẫu số 1/GPP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……….., ngày tháng năm
ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC”
Kính gửi: Sở Y tế ………………
Tên cơ sở …..

Trực thuộc (nếu trực thuộc công ty, bệnh viện…)

Địa chỉ

Điện thoại………………………………………………………………………..

Người phụ trách chuyên môn……………………………………....................

Chứng chỉ hành nghề dược số………………………………….......................

do Sở Y tế ………... cấp ngày………………………………………………
Cơ sở chúng tôi đề nghị Sở Y tế ………………. kiểm tra để công nhận cơ sở chúng tôi đạt tiêu chuẩn nguyên tắc “Thực hành tốt nhà thuốc”

Chúng tôi xin gửi kèm theo bản đăng ký các tài liệu sau:  1. Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  2. Bản chính Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn

4. Bản kê khai cơ sở vật chất trang thiết bị

5. Bản kê khai danh sách nhân sự6. Bản tự kiểm tra GPP theo Danh mục kiểm tra quy định tại Phụ lục II Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH/CHỦ CƠ SỞ

Каталог: LegalDoc -> Lists -> PublicServices -> Attachments
Attachments -> TÊN ĐƠn vị số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân …
Attachments -> Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất
Attachments -> Mẫu 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 16 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Mẫu số M4a: (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/tt-bvhttdl ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (Khổ giấy 210mm X 297mm) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Phụ lục 17 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Mẫu Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện/Chi nhánh
Attachments -> MẪu văn bảN ĐỀ nghị thẩM ĐỊnh báo cáO ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜNG

tải về 7.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương