Mẫu A1-Đxnv phiếU ĐỀ xuất nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệtải về 8.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích8.99 Kb.
#28071
Mẫu A1-ĐXNV

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


  1. Tên nhiệm vụ KH&CN:
  1. Hình thức thực hiện (Một trong các hình thức: đề tài khoa học và công nghệ hoặc dự án SXTN)
  1. Mục tiêu:
  1. Tính cấp thiết của nhiệm vụ KH&CN (Tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách,...) :
  1. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:
  1. Khả năng và địa chỉ áp dụng:
  1. Dự kiến hiệu quả mang lại:
  1. Dự kiến thời gian thực hiện (Số tháng, bắt đầu từ tháng năm đến tháng năm..)
  1. Thông tin khác (Chỉ áp dụng đối với dự án SXTN):

9.1 Xuất xứ hình thành:

(Nếu là Dự án SXTN cần nêu rõ: Kết quả của các đề tài KHCN; kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả KH&CN từ nước ngoài.)
9.2 Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN: (Sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sx v.v...)

* Lưu ý: Phiếu đề xuất gửi về các tổ chức đăng ký, đồng thời gửi về Sở KH&CN bản cứng và bản mềm theo địa chỉ: khucngochoankhsl@gmail.com để tổng hợp và tra cứu thông tin theo qui định. Điện thoại: 0223.856980; 0912145750; 0913252351.
..., ngày ... tháng... năm 20…

CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký )

TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu)

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4.Каталог: Images -> files
files -> THỦ TỤc hành chính trong lĩnh vực quản lý HƯỚng dẫn du lịCH
files -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> GIÁ DỊch vụ KỸ thuật kiểM ĐỊNH, hiệu chuẩN, SỬa chữa phưƠng tiệN ĐO
files -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
files -> LỜi nóI ĐẦU
files -> GIẢi golf hữu nghị việt lào lần thứ II thứ BẢY, ngàY 4/7/2015
files -> Bch trung tâm gdtx tỉnh đắk Lắk, ngày 07 tháng 10 năm 2014
files -> Kinh phật thuyết a di ðÀ
files -> Aedes aegypti

tải về 8.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương