Mavzu: Psixologiya fani predmeti va rivojlanish tarixitải về 5.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2024
Kích5.46 Kb.
#56317
Mavzu Psixologiya fani predmeti va rivojlanish tarixi-muhaz.org
MAVZU

Mavzu: Psixologiya fani predmeti va rivojlanish tarixi

Mavzu: Psixologiya fani predmeti va rivojlanish tarixiAJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS
DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
BOSHLANǴICH TALIM FAKULTETI
1-”D”GURUH TALABASI
ATANAZAROVA YULDUZNING
UMUMIY PSIXOLOGIYA FANIDAN SEMENAR DARSI UCHUN
TAQDIMOT ISHI

REJA:


 • Psixologiya haqida tushuncha.

 • Umumiy psixologiya fanining tarixi.

 • Psixologiya fanining vazifalari va prinsiplari.

 • Sharq mutafakkirlarining psixologik kóz qarashlari.

Psixologiya haqida tushuncha.


 • Psixologiya (qad.yunon ψυχή — «ruh, qalb, ong, xarakter» va λόγος — «ta’limot») — odam va odamlardan iborat guruhlarning psixikasi va psixik faoliyatining funktsiyasi, rivojlanishi va yuzaga kelishi qonuniyatlarini o’rganadigan fan. Psixologiya tushunchasi murakkab bo’lib, u o’zida gumanitar va tabiiy fanlar yondashuvlarini birlashtiradi.

Psixologiya fani quyidagi bo’limlarni o’z ichiga oladi:


 • Psixologiya fani quyidagi bo’limlarni o’z ichiga oladi:

 • Fundamental psixologiya — ruhiy faoliyatning qonunlari, dalillar va mexanizmlarni aniqlaydi;

 • Amaliy psixologiya — fundamental psixologiya ma’lumotlariga tayanib o’rganadi;

 • Amaliyotli psixologiya — psixologik bilimlarni amaliyotda qo’llash bilan shug’ullanadi.

 • Psixologiya tibbiyotning ruhiy buzilishlarni aniqlash va davolash bilan shug’ullanadigan psixiatriya va ruhiyat orqali organizmga terapevtik ta’sir o’tkazish yordamida kishilarni emotsional, shaxsiy va ijtimoiy tabiatli muammolardan xalos etish bilan shug’ullanadigan psixoterapiya bo’limi bilan chambarchas bog’langan.

PSIXOLOGIYA VAZIFALARI


 • PSIXOLOGIYA VAZIFALARI

 • Psixik hodisalarning mohiyatini tushunishni o’rganish;

 • Ularni boshqarishni o’rganish;

 • Olingan bilimlardan amaliyotning turli sohalari samaradorligini oshirish uchun foydalanish;

 • Psixologik xizmat amaliyotining nazariy asosi bo’lish.

PSIXOLOGIYA PREDMETI


 • PSIXOLOGIYA PREDMETI

 • Psixologiya fanining predmeti tarix davomida va turli xil psixologiya yo’nalishlari nuqtai nazaridan turlicha tushuniladi. Zamonaviy psixologiya uchun psixologiya predmetini izlash hali ham dolzarbligicha qolmoqda.

 • Ruh (XVIII asrning boshiga qadar barcha tadqiqotchilar);

 • Ong fenomeni (ingliz empirik assotsianists psixologiyasi — D. Xartli, Djon Styuart Mill, Aleksandr Ben, Gerbert Spencer);

 • Sub’yektning bevosita tajribasi (strukturizm — Wilgelm Wundt);

 • Moslashuvchanlik (funktsionalizm — Uilyam Jeyms);

Ruhiy faoliyatning kelib chiqishi (psixofiziologiya — Ivan Mixaylovich Sechhenov);


 • Ruhiy faoliyatning kelib chiqishi (psixofiziologiya — Ivan Mixaylovich Sechhenov);

 • Xulq (bixeviorizm — Jon Uotson);

 • Ongsiz ravishda (chuqur psixologiya: psixoanaliz — Zigmund Freyd, individual psixologiya — Alfred Adler, analitik psixologiya — Karl Gustav Yung);

 • Obrazlarni qayta ishlash jarayoni va ushbu jarayonlarning natijalari (geshtalt-psixologiya — Maks Vertgeymer);

 • Inson mavjudligi muammolari (gumansitik, jumladan, ekzistentsial psixologiya — Abraxam Maslou, Karl Rodjers, Viktor Frankl, Rollo Mey, ontopsixologiya — Antonio Menegetti va pozitiv psixologiya — Martin Seligman);

 • «Miya» axborot tizimi tomonidan axborotni qayta ishlash jarayonlari, insonning o’rganish qobiliyatlari (kognitiv psixologiya — Jorj Miller, Gerbert Saymon, Allen Nyuell, Noam Xomski, Devid Grin, Jon Swits va boshqalar);

 • V. A. Mazilovning fikricha, insonning ichki dunyosini ilmiy psixologiya predmeti deb hisoblash maqsadga muvofiq.

PSIXOLOGIYA USULLARI (METODLARI)


 • PSIXOLOGIYA USULLARI (METODLARI)

 • Ma’lumot to’plash usullari (o’z-o’zini kuzatish, kuzatish, faoliyat natijalarini o’rganish, hujjatlarni o’rganish, so’rovnomalar usuli, testlar usuli, tadqiqotlar, biografik usul);

 • Ma’lumotlarga ishlov berish usullari (statistik tahlil, boshqa matematik usullar);

 • Psixologik ta’sir ko’rsatish usullari (muhokamalar, treninglar, shakllantiruvchi tadqiqotlar, ishontirish, ongiga singdirish, relaksatsiya va boshqalar);

 • Elektronensefalografiya, tomografiya, magnitoensefalografiya va inson tanasidan o’ta oladigan 700-900 nanometr uzunlikdagi to’lqinli infraqizil spektroskopiya asosida miya va alohida neyronlar elektrofiziologiyasi.

Psixologiya fanining ob’yekti — turli ruhiy fenomen tashuvchilarning jamlanmasi bo’lib, ularning asosiylari xulq-atvor, faoliyat, katta va kichik ijtimoiy guruhlardagi odamlar o’rtasidagi munosabatlari hisoblanadi.http://muhaz.org
tải về 5.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương