MÔ HÌnh quan hệ nguyên nhân ra đỜi của mô HÌnh quan hệtải về 1.86 Mb.
trang2/17
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.86 Mb.
#21219
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
rKh


rMhMAKHOA

TENKHOA

SOCBGD
MAMH

TENMH

SOTIET

CNTT

CONG NGHE THONG TIN

60
CSDL

CO SO DU LIEU

90

AV

ANH VAN

60
FOX

FOXPRO

120

HOA

HOA CHAT

20
THVP

TIN HOC VAN PHONG

90

MÁY TÍNH

MOI TRUONG

10
AVTH

ANH VAN TIN HOC

60

XD

XAY DUNG

10
KTS

KY THUAT SO

60

DL

DU LICH

5
CTDL

CAU TRUC DU LIEU

60

TTIN

TOAN -TIN HOC

30
TTNT

TRI TUE NHAN TAO

45

SINH

CONG NGHE SINH HOC

30
MANG

MANG MAY TINH CB

45

VL

VAT LY

20
VB

VI SUAL BASIC

90

ĐT

ĐIỆN TỬ

20
AC

ACCESS

180

LR

LAP RAP MAY TINH

60

INTER

CAC DICH VU INTERNET

45

HDH

HE DIEU HANH

60

KTLT

KY THUAT LAP TRINH

45

VIFOX

VISUAL FOXPRO

60
rKqMASV

MAMH

DIEMTHI

99001

CSDL

3.0
99006

MANG

6.0
99016

KTS

7.0

99002

CSDL

8.0
99007

MANG

2.0
99017

KTS

7.0

99003

CSDL

8.0
99008

MANG

7.0
99017

FOX

4.0

99004

CSDL

3.0
99009

MANG

3.0
99017

MANG

8.0

99005

CSDL

2.0
99010

TTNT

5.0
99017

CSDL

8.0

99001

THVP

6.0
99011

FOX

4.0
99017

TTNT

6.0

99002

THVP

3.0
99012

FOX

5.0
99002

MANG

8.0

99003

THVP

8.0
99013

FOX

7.0
99004

MANG

4.0

99004

THVP

9.0
99014

VB

7.0
99018

TTNT

7.0

99005

THVP

5.0
99015

VB

3.0
99019

CSDL

8.0
99020

THVP

7.0
99023

TTNT

3.0
99021

CSDL

8.0

99021

MANG

7.0
99023

THVP

6.0
99021

THVP

9.0

99022

MANG

6.0
99023

FOX

8.0
99022

FOX

5.0

99023

CSDL

8.0
99023

VB

9.0
99022

TTNT

6.0

99023

MANG

6.0
99023

KTS

6.0
rLop


MALOP

TENLOP

SISO

MAKHOA

CĐTH2B

CAO ĐẲNG TIN HỌC KHOÁ 2000B

60

cntt

TCTH29C

TRUNG CẤP TIN HỌC KHOÁ 29 C

121

cntt

CĐAV1

CAO ĐẲNG ANH VĂN 1

120

av

CĐĐT2

CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ 2

80

đt

CĐDL1

CAO ĐẲNG DU LỊCH 1

42

dl

    1. Khóa (Key, Candidate Key):

Cho lược đồ quan hệ R, SR+. S được gọi là một siêu khóa (superkey) của lược đồ quan hệ R nếu với hai bộ tùy ý trong quan hệ R thì giá trị của các thuộc tính trong S là khác nhau.

Một lược đồ quan hệ có thể có nhiều siêu khoá. Siêu khoá chứa ít thuộc tính nhất được gọi là khóa chỉ định, trong trường hợp lược đồ quan hệ có nhiều khóa chỉ định, thì khóa được chọn để cài đặt gọi là khóa chính (Primary key) (trong các phần sau khóa chính được gọi tắt là khóa)

Các thuộc tính tham gia vào một khóa được gọi là thuộc tính khóa (prime key), ngược lại được gọi là thuộc tính không khóa (non prime key).

Một thuộc tính được gọi là khóa ngoại nếu nó là thuộc tính của một lược đồ quan hệ này nhưng lại là khóa chính của lược đồ quan hệ khác.Ví dụ: Ta hãy xem lược đồ quan hệ sau:

Xe(SODANGBO,QUICACH, INHDANG,MAUSAC,SOSUON,SOMAY,MAXE,QUOCGIA)

Siêu khóa: (SOSUON,QUICACH),...

Khóa chỉ định: (SODANGBO,QUOCGIA), (SOSUON), (SOMAY), (MAXE)

Khóa chính: MAXE

Thuộc tính khóa: SODANGBO,QUOCGIA, SOSUON, SOMAY, MAXE

Thuộc tính không khóa: QUICACH, HINHDANG, MAUSAC

Khóa của Sv là (MASV), Khoá của Mh là (MAMH), khoá của Kh là (MAKHOA), khóa của Kq là (MASV,MAMH) khóa của Lop là MALOP, trong Lop thuộc tính MAKHOA là khóa ngoại   1. Các phép toán tập hợp (set operation)

    1. Phép hợp (Union operation)

Cho hai lược đồ quan hệ Q1 và Q2 có cùng tập thuộc tính {A1,A2,..,An}. r1 và r2 lần lượt là hai quan hệ trên Q1 và Q2. Phép hợp của hai lược đồ quan hệ Q1 và Q2 sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q3. Q3 được xác định như sau:

Q3+= {A1,A2,..,An}r3= r1+r2 = {t | t  r1 hay t  r2}

Ví dụ:

r1
r2
r3 = r1 + r2

MASV

MAMH

DIEMTHI
MASV

MAMH

DIEMTHI
MASV

MAMH

DIEMTHI

99001

CSDL

5.0
99002

CTDL

2.0
99001

CSDL

5.0

99002

CTDL

2.0
99001

TTNT

5.0
99002

CTDL

2.0

99003

MANG

8.0
99003

CSDL

6.0
99003

MANG

8.0

99001

TTNT

5.0

99003

CSDL

6.0


tải về 1.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương