LIÊN ĐOÀn cầu lông việt namtải về 368.93 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích368.93 Kb.
  1   2

LIÊN ĐOÀN

CẦU LÔNG VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2014

PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2013
Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2013, được sự chỉ đạo, quan tâm của Bộ Văn hoá Thể thao và Du Lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Văn phòng Liên đoàn phối hợp Bộ môn Cầu lông, các địa phương và ban ngành liên quan, thực hiện hoàn thành công tác năm 2013 và báo cáo tình hình thực trạng cụ thể như sau:

I. Khái quát về Liên đoàn:

1. Tình hình hoạt động của Liên đoàn trong năm 2013:

1.1. Trụ sở làm việc:

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Hà Nội; ĐT/fax: 37336046; 37472079; email: vbf@fpt.vn1.2. Nhân sự Ban chấp hành: 24 thành viên gồm Chủ tịch danh dự Phan Văn Khải

- Chủ tịch: Lê Đăng Xu

- Các Phó Chủ tịch:

+ Lê Quý Đôn - Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Hà Nội;

+ Lê Thanh Sang - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ TTTT cao

+ Lê Tấn Đạt - Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Đà Nẵng;

+ Lã Văn Lý - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Công ty TNHH Đại Lải;

+ Nguyễn Phương Nam - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Robot TP.HCM

- Tổng thư ký: Lê Thanh Sang

- Số lượng Ban thường vụ: 7 thành viên bao gồm (Chủ tịch, các Phó chủ tịch và 01 ủy viên)1.3. Các Ban chức năng của Liên đoàn:

a) Văn phòng;

b) Ban chuyên môn;

c) Ban hợp tác quốc tế;

d) Ban Tài chính - Vận động tài trợ;

e) Ban tổ chức phát triển;

f) Ban Khen thưởng - kỷ luật.

1.4. Văn phòng:

- Cán bộ chuyên trách: 3 người- Cán bộ kiêm nhiệm: 2 người

2. Về công tác quản lý hội viên, thành viên:

2.1. Tổng số thành viên đến 2013: 37 Liên đoàn


TT

Tên Liên đoàn

TT

Tên Liên đoàn

TT

Tên Liên đoàn

1

Bộ Công An

14

Hải Phòng

27

Quảng Ninh

2

Bộ Công Thương

15

TP. Hồ Chí Minh

28

Quảng Nam

3

Bình Định

16

Hà Nội

29

Sơn La

4

Bắc Giang

17

Khánh Hòa

30

Thái Bình

5

Bắc Ninh

18

Lào Cai

31

Thừa Thiên Huế

6

Bình Thuận

19

Lai Châu

32

Thái Nguyên

7

Bến Tre

20

Long An

33

Thanh Hóa

8

Đà Nẵng

21

Lạng Sơn

34

Tây Ninh

9

Đồng Nai

22

Lâm Đồng

35

Yên Bái

10

Đồng Tháp

23

Nam Định

36

Hưng Yên

11

Đăk Lăk

24

Nghệ An

37

Đắc Nông

12

Gia Lai

25

Ninh Bình13

Hà Nam

26

Quảng Ngãi3. Về hoạt động của Ban chấp hành:

Định kỳ họp của Ban chấp hành mỗi năm 01 lần để kiểm điểm và đánh giá các hoạt động và đề ra phương hướng kế hoạch công tác mới.

Kỳ họp Ban thường vụ 2 lần/năm, số thành viên tham dự họp thường vụ 2013 6/7 thành viên, các thành viên thường vụ và thường trực coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, đóng góp ý kiến, tích cực phối hợp với Bộ môn Cầu lông - Tổng cục TDTT xây dựng chương trình hành động tạo hành lang thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động của Liên đoàn.

4. Về công tác văn thư, lưu trữ:

Chịu sự quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, liên quan đến các tổ chức, hoạt động , Văn phòng Liên đoàn đã tuân thủ việc thực hiện lập và lưu trữ hồ sơ, văn bản theo đúng quy định.

Việc tiếp nhận và quản lý thu, chi theo đúng quy định, ghi chép đầy đủ, cập nhật sổ sách phản ảnh trung thực, chính xác, khách quan, các mức chi cụ thể căn cứ theo Quy chế tài chính và Nghị quyết các cuộc họp, quy trình phê duyệt tài chính theo đúng quy định. Các khoản thu chi đảm bảo nguyên tắc, đúng mục đích và tiết kiệm.

Hàng năm, Liên đoàn đều báo cáo công tác tổ chức, hoạt động và định ra phương hướng kế hoạch với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

* Đánh giá chung về tình hình hoạt động trong năm 2013:

- Thuận lợi:

Với điều kiện là một tổ chức xã hội, Liên đoàn đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao cùng với sự đoàn kết, trách nhiệm của các thành viên Ban chấp hành, sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo người chơi cầu lông trong cả nước và sự ủng hộ, đóng góp của các đơn vị tài trợ, phong trào vẫn phát triển sâu rộng trên cả nước, các Liên đoàn địa phương tiếp tục thành lập mới, các cơ quan, ban ngành đầu tư, trang bị cơ sở vật chất để đảm bảo nhu cầu tập luyện thường xuyên và tổ chức các giải thi đấu.

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa văn phòng Liên đoàn và Bộ môn Cầu lông - Tổng cục TDTT về hoạt động chuyên môn như: các giải thi đấu phong trào, thành tích cao và quốc tế được duy trì tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao, đảm bảo kế hoạch đào tạo lực lượng vận động viên tập huấn đội tuyển tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, tăng cường tham dự các sự kiện quốc tế.

- Khó khăn:

Các thành viên trong Ban chấp hành Liên đoàn đều hoạt động kiêm nhiệm nên việc bố trí hội họp, sinh hoạt Ban chấp hành còn hạn chế.

Sự gắn kết giữa Liên đoàn trung ương và địa phương còn chưa chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở một số Liên đoàn địa phương hoạt động kém nhưng thực tế vẫn chưa có hiệu quả. Chế độ báo cáo định kỳ của các Liên đoàn địa phương chưa thực hiện đầy đủ, ý thức về thực hiện nộp niên liễm hàng năm chưa nghiêm túc.

Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu do vận động tài trợ, do vậy các chế độ đãi ngộ cũng như chính sách hỗ trợ cho các vận động viên huấn luyện viên, các Liên đoàn địa phương còn rất hạn chế.II. Nội dung hoạt động:

1. Báo cáo khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ hoạt động đã được phê duyệt:

- Kết quả đạt được:

+ Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, chỉ đạo các địa phương tiếp tục phát triển phong trào sâu rộng trên toàn quốc như việc gia tăng số lượng người tập luyện thường xuyên trong mọi đối tượng, ở mọi trình độ; đầu tư cơ sở vật chất sân bãi hiện đại, kiên cố, thành lập mới các tổ chức Liên đoàn thành viên.

+ Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các ban ngành liên quan thực hiện việc chỉ đạo, quản lý hoạt động chuyên môn về Cầu lông một cách hiệu quả như việc tuyển chọn, đào tạo lực lượng các đội tuyển, phong cấp vận động viên, đào tạo trọng tài, huấn luyện viên, tổ chức thi đấu trong nước và quốc tế, xây dựng và phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế với Liên đoàn Cầu lông thế giới, châu Á và các Liên đoàn thành viên.

+ Thu hút các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế, đảm bảo tình hình tài chính ổn định, nâng cao công tác tổ chức, hoạt động của Liên đoàn.

- Những việc chưa làm được:

+ Kế hoạch chương trình phát triển môn Cầu lông theo hướng chuyên nghiệp còn chậm, đến nay vẫn chưa có câu lạc bộ chuyên nghiệp.

+ Chậm công tác chuyển giao tác nghiệp dẫn đến việc chưa phát huy tối đa vai trò của Liên đoàn.

+ Chưa xây dựng được một trung tâm tập luyện, thi đấu và kinh doanh dịch vụ.

* Nguyên nhân:

- Kinh phí hạn chế, mức độ đầu tư cho các hoạt động chưa đáp ứng được tình hình ngày càng phát triển trong khu vực.

- Công tác tham mưu các chế độ, chính sách còn hạn chế.

* Giải pháp:

- Đổi mới chế độ chính sách đối với cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên, khuyến khích các chính sách đầu tư: tư nhân, liên doanh, lập mô hình quỹ đầu tư hỗ trợ phát triển tài năng.

- Thực hiện chính sách chuyển giao tác nghiệp một số lĩnh vực theo thông tư số 01/2013.

2. Về hoạt động chuyên môn:

2.1. Những hoạt động chuyên môn đã thực hiện trong năm 2013:

- Về phát triển phong trào:

Phong trào Cầu lông vẫn phát triển sâu rộng trên toàn quốc, số lượng người tập luyện thường xuyên, số sân tập, nhà tập ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng; theo báo cáo sơ bộ chưa đầy đủ của của các Liên đoàn địa phương, ước tính trên toàn quốc có khoảng trên 2000 nhà tập có mái che kiên cố, 55,000 sân tập ngoài trời, 1,1 triệu người tham gia tập luyện.

Các giải Cầu lông phong trào vẫn được duy trì tổ chức hàng năm như: Giải gia đình, Trung cao tuổi toàn quốc, Câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành toàn quốc, những giải thi đấu này đã thu hút số lượng vận động viên tham dự ở mọi đối tượng, mọi nhóm tuổi, mang ý nghĩa và tinh thần vì sức khỏe cộng đồng và nâng cao tầm vóc của con người Việt Nam.

Tại các địa phương vẫn duy trì tốt công tác tổ chức các giải thi đấu vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các giải thi đấu truyền thống của các ngành.

Tính đến hiện tại đã có 37 Liên đoàn Cầu lông thành viên, trong đó thành lập mới trong năm 2013 là 02 Liên đoàn: Hưng Yên, Đắc Nông, Liên đoàn Cầu lông Bộ Nông nghiệp xin rút ra khỏi Liên đoàn thành viên vì lý do các đồng chí trong BCH đều đã nghỉ hưu, tuy nhiên phong trào Cầu lông của Bộ Nông nghiệp vẫn tiếp tục duy trì và phát triển.

Một số Liên đoàn thành viên hoạt động rất tích cực góp phần phát triển phong trào cầu lông đồng bộ cả về tập luyện, thi đấu, tổ chức giải của địa phương cũng như trung ương, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm với Liên đoàn Cầu lông Việt Nam theo quy định, tổ chức Đại hội lại khi kết thúc nhiệm kỳ, điển hình như: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Ngãi.

Bảng tổng hợp các giải thi đấu phong trào năm 2013

TT

Tên giải

Đơn vị tài trợ

Số lượng VĐV, đơn vị

Thành tích

toàn đoàn

1

CLB các tỉnh, thành, ngành toàn quốc

Công ty TNHH

Thể thao Hải Yến290 VĐV

26 CLB


- CLB Fleet (Hà Nội): I

- CLB Ciputra Hà Nội: II

- CLB TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên): III


2

Gia đình toàn quốc

Công ty TNHH

Thể thao Hải Yến149VĐV

16 đơn vị- Hà Nội: I

- Bắc Giang: II

- Quảng Ngãi: III


3

Trung cao tuổi TQ

Công ty TNHH

Thể thao Hải Yến254VĐV

21 đơn vị- Quảng Ninh: I

- Ninh Bình: II

- Lâm Đồng: III


- Về thành tích cao:

+ Tập huấn các đội tuyển quốc gia:

Để đảm bảo lực lượng kế cận, Liên đoàn phối hợp với Bộ môn lựa chọn các VĐV có thành tích và khả năng đáp ứng về chuyên môn tập huấn dài hạn tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia như: Đà Nẵng; Cần Thơ và Đại học TDTT Bắc Ninh;

Sau khi kết thúc từng giai đoạn tập huấn, ban huấn luyện báo cáo để Liên đoàn và Bộ môn xem xét đánh giá việc đào thải và bổ sung các vận động viên có tố chất về thể lực cũng như chuyên môn, cụ thể:


TT


Đội tuyển


Địa điểm

Số lượng 2013

Tập huấn

Tháng 01-06

Tập huấn

Tháng 07-12

Cho thôi

- Tập huấn trong nước:

1

Trẻ quốc gia

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

19

(03HLV;16VĐV)19

(03HLV;16VĐV)

Bổ sung 02 VĐV

Từ 01/9 -31/1202 VĐV từ 01/9

2

Trẻ quốc gia

Trung tâm HLTT

Quốc gia Cần Thơ12

(01HLV; 11VĐV)05

(01HLV; 04VĐV)

Bổ sung 05 VĐV

Từ 01/9/-31/12


3

Trẻ quốc gia

Trung tâm HLTT

Quốc Gia Đà Nẵng11

(02HLV; 09VĐV)15

(02HLV; 13VĐV)

Bổ sung 02 VĐV

Từ 01/9-31/12


4

Tuyển quốc gia

Nhà tập Phú Thọ

Trung tâm HLTTQG

TP. Hồ Chí Minh


Từ ngày 15/10 đến 15/12/2013

01HLV; 08VĐV (đội tuyển tham dự SEA Games)5

Tuyển quốc gia

Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội

Từ ngày 15/10 đến 15/12/2013

01 HLV; 03 VĐV (đội tuyển tham dự SEA Games)6

Tuyển quốc gia

Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng

Từ ngày 15/10 đến 15/12/2013

01 HLV; 02 VĐV (đội tuyển tham dự SEA Games)- Tập huấn nước ngoài:

1

Tuyển quốc gia

Vũ Hán, Trung Quốc

Từ ngày 15/10 đến 15/12/2013

01 HLV, 03 VĐV (đội tuyển tham dự SEA Games)+ Tổ chức các giải thi đấu trong nước và quốc tế:

- Hệ thống giải trong nước:TT

Tên giải

Địa điểm

Số lượng VĐV

tham dự

Thành tích

Toàn đoàn
1

VĐ đồng đội hỗn hợp

Thái Nguyên

86VĐV

10 đơn vịHà Nội: I

Quân Đội: II (đơn vị liên quân)

Thanh Hóa: II (đơn vị liên quân)

TP. Hồ Chí Minh: III2

Vô địch đồng đội

Thái Nguyên

106VĐV

13 đơn vịTPHCM: HC Vàng - Nam

Bắc Giang: HC Vàng - Nữ

Hà Nội: 02 HC Bạc Nam& Nữ

Quân Đội: HC Đồng Nam

Thái Nguyên: HC Đồng Nam

Hải Phòng: HC Đồng Nữ

Thái Bình: HC Đồng Nữ


5

Vô địch cá nhân thiếu niên

TP. HCM

288VĐV

31 đơn vịTPHCM: I (10V; 5B; 11Đ)

Bắc Giang: II (01V; 2B; 01Đ)

Đà Nẵng: II (01V; 2B; 01Đ)

Hưng Yên: IV (01V; 01Đ)

Lào Cai: IV (01V; 01Đ)


6

Vô địch cá nhân trẻ

Thái Bình

156VĐV

21 đơn vịThái Bình: I (4V; 2Đ)

Đà Nẵng: II (3V)

Hà Nội: III (02V; 3B)

TPHCM: IV (01V;3B; 5Đ)7

VĐ các cây vợt trẻ xuất sắc

Đà Nẵng

95VĐV

16 đơn vịĐà Nẵng: I (6V; 2B; 4Đ)

Thái Bình: II (4V;1B;5Đ)

Thái Nguyên: III (2V;1B;1Đ)


8

Vô địch cá nhân

TP. HCM

128VĐV

21 đơn vịTPHCM: I (3V; 2B; 2Đ)

Bắc Giang: II (2V;01Đ)

Hà Nội: III (2B; 2Đ)

Quân Đội: (01B; 02Đ)

Đà Nắng: (01Đ)

Thừa Thiên Huế: (01Đ)

Hải Phòng: (01Đ)


9

Các cây vợt xuất sắc

(TP. HCM không tham dự )Bắc Giang

46VĐV

14 đơn vịHà Nội: I (2V; 3B; 2Đ)

Bắc Giang: II (2V; 1B)

Quân Đội: III (01V)


- Hệ thống giải quốc tế tổ chức tại Việt Nam:

TT

Tên giải

Số VĐV tham dự

Thành tích của các VĐV Việt Nam

1

Ciputra Hanoi Vietnam Challenge

237

11 nước


Đơn nữ Lê Thu Huyền 1/8

2

Yonex Vietnam Open

237

13 nước


Đơn nữ Lê Thu Huyền 1/16

Đôi nam Nam+ Đức (TPHCM) 1/16

Đôi nữ Trang + Sen (Bắc Giang) 1/16


- Đánh giá:

Các giải thi đấu trong nước và quốc tế đã có nhà tài trợ ổn định, giá trị tài trợ được tăng lên để đáp ứng công tác tổ chức cũng như nâng cao giá trị giải thưởng cho các vận động viên.

Công tác tổ chức ngày càng đi vào chuyên nghiệp, sau mỗi giải thi đấu Văn phòng và Ban chuyên môn đều có đánh giá rút kinh nghiệm cho công tác chuyên môn.

Lực lượng trọng tài tại các địa phương đảm bảo công tác tổ chức các giải quốc gia theo hướng dần đi vào chuyên nghiệp.

+ Tham dự các hoạt động của tổ chức thể thao quốc tế:

- Tham dự các giải thi đấu quốc tế:TT

Tên giải

Địa điểm

Số lượng

VĐV


Thành tích

HCV

HCB

HCĐ

1

Hàn Quốc mở rộng

Hàn Quốc

01


2

Malaysia mở rộng

Malaysia

02


3

Toàn Anh mở rộng

Anh

01


4

Axiata Cup

Indonesia

Malaysia


07


5

Úc mở rộng

Úc

01


6

NewZealand International

NewZealand

02


7

Úc International

Úc

02


8

Vô địch châu Á

Đài Loan

09


9

Slovenia International

Slovenia

031

10

Hellas International

Hy Lạp

03
1

1

11

Đồng đội thế giới

Malaysia

09


12

Indonesia mở rộng

Indonesia

02


13

Singapore mở rộng

Singapore

02


14

Vô địch trẻ châu Á

Malaysia

08


15

Indonesia Challenge

Indonesia

03


16

Trẻ Tangkas Challenge Indonesia

Indonesia

03


17

Mỹ mở rộng

Mỹ

04

118

Vô địch thế giới

Trung Quốc

011

19

Malaysia International U19

Malaysia

05


20

Singapore International

Singapore

13


21

Đài Loan mở rộng

Đài Loan

02
1
22

Nhật Bản mở rộng

Nhật Bản

011

23

Vô địch U15&U17 châu Á

Indonesia

05


24

Vô địch trẻ thế giới

Thái Lan

07


25

Trẻ Hàn Quốc

Hàn Quốc

03
1

1

26

Trung Quốc mở rộng

Trung Quốc

01


27

Hồng Kông mở rộng

Hồng Kông

01


28

Malaysia International

Malaysia

13


29

Trẻ Singapre

Singapore

141

30

Macao mở rộng

Ma Cao

02


31

SEA Games 27

Myanmar

112

- Đánh giá thành tích đạt được:

Với việc Nguyễn Tiến Minh giành được huy chương đồng tại giải vô địch thế giới 2013 đã đánh dấu trong đời sự nghiệp của vận động viên Nguyễn Tiến Minh nói riêng và đó là thành tích đáng tự hào của Cầu lông Việt Nam nói chung. Thành tích này đã giúp Tiến Minh vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới từ ngày 15/8 đến ngày 5/9/2013.

Ngoài ra, việc đầu tư của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho các vận động viên trẻ tham dự hệ thống giải thi đấu quốc tế ở cấp độ Challenge và International đang đi theo đúng hướng và có chiến lược rõ ràng, bước đầu khởi sắc và có được những thành tích đáng kể như:

- Tại giải Hellas International:

+ Đôi nam Phạm Hồng Nam và Đỗ Tuấn Đức (Hà Nội): Huy chương Bạc

+ Đôi nam nữ Đỗ Tuấn Đức và Lê Thu Huyền (Hà Nội): Huy chương Đồng

- Giải Slovenia International: Đôi nam nữ Đỗ Tuấn Đức và Lê Thu Huyền (Hà Nội): Huy chương Đồng

- Giải Hàn Quốc trẻ mở rộng:

+ Đơn nam Phạm Cao Cường (TP.Hồ Chí Minh): Huy chương Bạc

+ Đôi nam Phạm Hồng Nam và Đỗ Tuấn Đức (Hà Nội): Huy chương Đồng

- Giải New Zealand International:

+ Đơn nữ Lê Thu Huyền (Hà Nội): Huy chương Đồng

+ Đôi nữ Lê Thu Huyền và Phạm Như Thảo (Hà Nội): Huy chương Bạc

- Giải Úc International: Đơn nữ Lê Thu Huyền (Hà Nội): Huy chương Đồng

- Giải Singpapore International: Đôi nam Phạm Hồng Nam và Đỗ Tuấn Đức (Hà Nội): Huy chương đồng

- Nhất nhóm II giải Sudirman Cup 2013, lên hạng từ năm 2014.

- Đứng vị trí thứ 8 tại giải đồng đội trẻ thế giới 2013.

- Giành được 02 huy chương đồng tại SEA Games 27: đơn nam Nguyễn Tiến Minh và đơn nữ Vũ Thị Trang.

- Tham dự kỳ hợp thường niên quốc tế:

+ Chủ tịch Lê Đăng Xu tham dự Đại hội bầu cử hội đồng của Liên đoàn Cầu lông thế giới nhiệm kỳ 2013 -2016 vào ngày 18/5/2013 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

+ Bà Huỳnh Ngọc Liên tham dự cuộc họp thường kỳ của Hiệp hội Cầu lông châu Á tại Đài Loan vào ngày 21/4/2013.


: Files
Files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
Files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
Files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
Files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
Files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
Files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương