KẾ hoạch tổ chức Liên hoan khu phố, ấp asttải về 42.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích42.46 Kb.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2013

Số: 69/KH – ĐTN


KẾ HOẠCH


Tổ chức Liên hoan khu phố, ấp AST

An toàn - Sạch đẹp - Văn minh - Nghĩa tình” Lần I - Năm 2013_______
Căn cứ Chương trình số 01/CT-ĐTN ngày 01/02/2013 về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2013, Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan khu phố, ấp AST “An toàn - Sạch đẹp - Văn minh - Nghĩa tình” Lần I - Năm 2013 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1. Mục đích:

- Phát huy vai trò xung kích của Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc xây dựng khu phố, ấp văn hóa; phường, xã, thị trấn văn hóa;

- Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động; củng cố hoạt động các chi đoàn khu phố, ấp, xác định nội dung hoạt động trọng tâm của tổ chức Đoàn tại khu dân cư.

2. Yêu cầu:

- Công tác triển khai, tuyên truyền đảm bảo tính sâu, rộng đến từng chi đoàn khu phố, ấp và đông đảo người dân trên địa bàn.

- Công tác tổ chức thực hiện đảm bảo tính thiết thực – vui tươi – tiết kiệm và thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn cùng tham gia.
II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :

1. Đối tượng: Đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các chi đoàn khu phố, ấp.

2. Thời gian:

- Các hoạt động tại cơ sở: từ ngày 01/11/2013 đến ngày 30/11/2013

- Các hoạt động cấp thành: từ 07g30 đến 21g00 ngày 08/12/2013 (Chủ nhật)
3. Địa điểm: Nhà văn hóa Thanh niên (Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).
III. NỘI DUNG – BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Cấp quận - huyện:

1.1. Thời gian – Địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2013.

- Địa điểm: Tại các cụm quận - huyện.
1.2 Nội dung:

- Các cụm Quận, Huyện chủ động thảo luận, chọn phương thức tổ chức Liên hoan khu phố, ấp AST phù hợp với đặc thù các đơn vị trong cụm, lưu ý đảm bảo các nội dung sau:

+ Tìm hiểu các nội dung, tiêu chí của cuộc vận động “AST” (Xây dựng khu phố, ấp an toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình) gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

+ Trao đổi, giới thiệu những cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện cuộc vận động gắn với đặc thù của từng địa bàn.

+ Giới thiệu, tuyên dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động tại từng khu phố, ấp.
2. Cấp thành:

2.1. Chương trình “15 phút vì khu phố, ấp xanh, sạch, đẹp”:

* Thời gian - Địa điểm:- Thời gian: Từ 07g00 đến 11g00 ngày 08/12/2013 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Tất cả các khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.
* Nội dung

- Vận động đông đảo người dân tham gia thực hiện tổng vệ sinh, vớt rác trên kênh, phát quang bụi rậm, xóa các điểm đen về ô nhiễm môi trường, tồn đọng rác trên địa bàn các khu phố, ấp; tuyên truyền bảo vệ môi trường, xếp túi giấy trao tặng các tiểu thương và vận động người dân hạn chế sử dụng túi nilon.

- Tổ chức trồng cây xanh, chăm sóc các mảng xanh trên địa bàn; các cơ sở Đoàn tiếp tục trồng cây theo đề án 500.000 cây xanh của Thành phố.

- Tổ chức trang trí, làm mới các bản tin tổ dân phố, bản tin đoàn thanh niên tại các khu phố, ấp.


2.2. Hành trình “Kết nối yêu thương”:

* Thời gian - Địa điểm:

- Thời gian: Từ 08g00 đến 11g00 ngày 08/12/2013 (Chủ nhật)

- Địa điểm: tại các trường chuyên biệt, các mái ấm, nhà mở, cơ sở nuôi trẻ em mồ côi, khuyết tật, các gia đình chính sách, cụ già neo đơn…trên địa bàn.
* Nội dung:

- Tổ chức hành trình cho đoàn viên thanh niên đến thăm, tặng quà, tổ chức các sân chơi cho các em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở xã hội trên địa bàn quận - huyện.

- Tổ chức các nhóm đến thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc, vệ sinh khuôn viên nhà ở, trò chuyện, nấu cơm…cho các cụ già neo đơn, các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn…
2.3. Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền về Cuộc vận động “Xây dựng khu phố, ấp AST”:

* Thời gian - Địa điểm:

- Thời gian: Từ 14g00 đến 17g00 ngày 08/12/2013 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên
* Nội dung:

- Mỗi cụm Quận, Huyện tham gia biểu diễn ít nhất 02 tiểu phẩm tuyên truyền về cuộc vận động “Xây dựng khu phố, ấp AST”.


- Yêu cầu đối với các tiểu phẩm dự thi:

+ Thời gian tối đa 15 phút.

+ Số lượng diễn viên không quá 15 người, không được sử dụng diễn viên chuyên nghiệp

+ Kịch bản tiểu phẩm chuyển về Ban Tổ chức Liên hoan, thông qua Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn trước 16g00 ngày 30/11/2013.


2.4. Sân chơi “Bạn biết gì về khu phố, ấp AST?”:

* Thời gian - Địa điểm:

- Thời gian: Từ 16g00 đến 18g00 ngày 08/12/2013 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Sân 37 NVH Thanh niên (Số 04 Phạm Ngọc Thạch
* Nội dung:

- Tổ chức 4 khu vực trò chơi vận động, trò chơi dân gian… lồng ghép các nội dung tuyên truyền về 4 tiêu chí xây dựng khu phố, ấp “An toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình”. Mỗi cụm Quận, Huyện phụ trách 1 khu vực.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các đồng chí bí thư chi đoàn, đoàn viên thanh niên khu phố, ấp.

2.5. Triển lãm ảnh chủ đề “Sức sống chi đoàn khu phố, ấp”:

* Thời gian – Địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 08/12 đến hết ngày 15/12/2013.

- Địa điểm: Sảnh triển lãm Nhà văn hóa Thanh niên.
* Nội dung:

- Hình ảnh hoạt động của các chi đoàn khu phố, ấp được tuyên dương cấp Thành theo các tuyến nội dung phần việc tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng khu phố, ấp “An toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình”.


2.6. Chương trình tuyên dương khu phố, ấp “AST” toàn Thành lần I – Năm 2013:

* Thời gian - Địa điểm:

- Thời gian: từ 19g00 đến 21g00 ngày 08/12/2013 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên
* Nội dung

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu của Thường trực Thành Đoàn.

- Chiếu phim báo cáo các hoạt động “Xây dựng khu phố, ấp AST” trong thời gian qua.

- Giao lưu với các điển hình trong cuộc vận động “Xây dựng khu phố, ấp AST”.

- Tuyên dương các tập thể điển hình trong cuộc vận động “Xây dựng khu phố, ấp AST”.

- Bế mạc liên hoan.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức cấp Thành

- Đ/c Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư, Trưởng Ban MT-ANQP-ĐBDC - Trưởng ban

- Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân, UVTV, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC - Phó ban

- Đ/c Mai Xuân Thanh, Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn - Thành viên

- Đ/c Trần Quốc Minh, Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn - Thành viên

- Đ/c Quách Duy, Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn - Thành viên

- Đ/c Huỳnh Kim Trọng, Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn - Thành viên

- Đ/c Lê Phú Lâm, Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn - Thành viên

- Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn - Thành viên

- Đ/c Đinh Thị Thu Trang, Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn - Thành viên

- Đ/c Lý Thành Tiến, Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn - Thành viên

- Các đ/c đại diện Thường trực đơn vị cụm trưởng các cụm thi đua - Thành viên


* Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch; tổng hợp các hồ sơ của cơ sở theo đúng yêu cầu; tham mưu trình Thường trực xét khen thưởng và tổ chức Liên hoan cấp thành.
2. Đối với cụm Quận, Huyện

- Xây dựng kế hoạch, liên hoan khu phố, ấp AST của cụm, triển khai đồng loạt đến các đơn vị trong cụm.


- Trên cơ sở các nội dung của liên hoan, các cụm Quận, Huyện chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hội thi, liên hoan tại đơn vị đảm bảo tính đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân cùng tham gia, đồng thời tạo hiệu ứng tuyên truyền sâu, rộng về nội dung cuộc vận động “AST”.
- Chuẩn bị, đầu tư chu đáo cho các khu phố, ấp được đề cử tham gia liên hoan cấp Thành, huy động lực lượng tham gia, cổ vũ cho liên hoan theo thông báo của Ban tổ chức liên hoan.

- Bình chọn, lập hồ sơ đề nghị tuyên dương đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động “AST” tại đơn vị theo số lượng, tiêu chuẩn sau:

+ Số lượng: Mỗi Quận, Huyện giới thiệu tối đa 2 chi đoàn khu phố, ấp

+ Tiêu chuẩn:  • Là chi đoàn vững mạnh (xuất sắc) 05 năm liên tục

  • Khu phố, ấp đạt danh hiệu khu phố văn hóa, ấp văn hóa 05 năm liên tục

  • Có công trình thanh niên thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương

+ Hồ sơ giới thiệu bao gồm: tóm tắt thành tích của chi đoàn (có xác nhận của cấp ủy địa phương); biên bản họp xét của Ban Thường vụ Quận, Huyện đoàn; công văn giới thiệu của Quận, Huyện đoàn; ít nhất 05 tấm hình giới thiệu về hoạt động tại chi đoàn theo 4 tiêu chí xây dựng khu phố, ấp AST.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ 15/8 đến 30/9/2013 : Xây dựng kế hoạch, trình xin ý kiến Thường trực

- Từ 30/9 đến 15/10/2013 : Hoàn chỉnh, ban hành kế hoạch

- Từ 01/11 đến 30/11/2013 : Hoạt động tại các cụm quận - huyện

- Ngày 08/12/2013 : Tổ chức liên hoan


Nơi nhận:

- TƯĐ: Ban TG, ĐKTHTN, TNCN&ĐT, VP;

- Thành ủy: Ban Dân vận, TG, VP;

- HĐND TP, UB MTTQ VN TP;

- Sở Nội vụ, Sở VHTTDL;

- Quận - huyện ủy;

- Các ban – VP;

- Quận - huyện Đoàn;

- NVH Thanh niên, Báo Tuổi trẻ

- Lưu.
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀNPHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(đã ký)


Nguyễn Mạnh Cường


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương