Số: 162/tm-đTNtải về 18.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích18.15 Kb.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP HỒ CHÍ MINH*** TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 9 năm 2013

Số: 162/TM-ĐTNTHƯ MỜI

__________BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN KÍNH MỜI:

- Đại diện Ban Giám đốc các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn.

- Đại diện Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn.

Đến tham dự buổi họp giao ban công tác

“Đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”
- Thời gian: Từ 08g00 – đến 10g30 ngày 10/9/2013 (thứ ba).
- Địa điểm: Hội trường Thành Đoàn

(Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1)
- Chủ trì: Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn

Hân hạnh được đón tiếp.
TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Hồ Thị Đan Thanh
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP HỒ CHÍ MINH*** TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 9 năm 2013

Số: 162/TM-ĐTNTHƯ MỜI

__________BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN KÍNH MỜI:

Đại diện Ban An toàn giao thông thành phố

Đến tham dự buổi họp giao ban công tác

“Đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”
- Thời gian: Từ 08g00 – đến 10g30 ngày 10/9/2013 (thứ ba).
- Địa điểm: Hội trường Thành Đoàn

(Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1)
- Chủ trì: Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn

Hân hạnh được đón tiếp.
TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG` (đã ký)

Hồ Thị Đan Thanh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 9 năm 2013

Số: 162/TM-ĐTNTHƯ MỜI

__________BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN KÍNH MỜI:

- Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68).

- Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67).

Đến tham dự buổi họp giao ban công tác

“Đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”
- Thời gian: Từ 08g00 – đến 10g30 ngày 10/9/2013 (thứ ba).
- Địa điểm: Hội trường Thành Đoàn

(Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1)
- Chủ trì: Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn

Hân hạnh được đón tiếp.
TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG(đã ký)

Hồ Thị Đan Thanh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương