Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030tải về 5.32 Mb.
trang39/41
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích5.32 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

XIII. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN

1. Giai đoạn 2016-2018


- Dự án đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn: Tập trung phát triển các giống lúa chất lượng cao, Nếp cái hoa vàng;

- Dự án đầu tư sản xuất tập trung các cây trồng có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như: Rau an toàn; quả an toàn (mô hình vải Vietgap, thâm canh na kết hợp IPM), thâm canh chè theo Vietgap và thâm canh dong giềng

- Dự án sản xuất giống gia súc, gia cầm có chất lượng cao

- Phát triển vùng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản: Đầu tư xây dựng nhà máy thức ăn gia súc, gia cầm tại: Thị xã Quảng Yên, Đông Triều và huyện Đầm Hà với công suất 100.000 tấn/nhà máy/năm

- Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn tỉnh

- Dự án đầu tư xây dựng rừng Quốc gia Yên tử, VQG Bái Tử Long

- Dự án đầu tư xây mới các hồ chứa: Hồ Tài Chi (H. Hải Hà để cấp nước sinh hoạt và cho khu công nghiệp Taxhong); hồ Khe Xoan, hồ Đầm Ván (TP. Móng Cái)

2. Giai đoạn 2019-2020:


Ưu tiên thực hiện các dự án như:

- Dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng cao tỉnh Quảng Ninh

- Dự án cải tạo, lai tạo đàn trâu bò ở các huyện vùng cao

- Dự án phát triển trồng cỏ và chế biến thức ăn thô xanh cho trâu bò

- Dự án đổi mới hệ thống chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

- Dự án quản lý rừng bền vững (phục vụ cấp chứng chỉ rừng)

- Dự án phục hồi và giám sát cải tạo các khu vực mỏ than (3 mỏ Hà Tu, Suối Lại, Núi Béo)

- Dự án Phát triển vùng cây dược liệu gắn với công nghiệp chế biến

- Dự án đầu tư nâng cấp các hồ chứa: Hồ Bài Sơn, Khe Đình (H. Hải Hà); hồ Cái Khánh, Đá Lạn, hồ thôn Trung (H. Tiên Yên); Hồ Khe Thự, Khe Giá (TX. Quảng Yên); hồ Khe Chùa, Ruộc Cùng (H. Hoành Bồ); hồ Khe Chè, Khe Thau (H. Đông Triều)

- Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống đê biển: Quảng Thành (H. Hải Hà); Tân Bình, Đông Bí (H. Đầm Hà); Đoàn Kết, Quan Lạn (H. Vân Đồn), thôn 1 (TP. Móng Cái); Quảng Yên (TX.Quảng Yên); Vành Kiệu II (TP. Uông Bí)- Nâng cấp các tuyến đê sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

  1. Nhu cầu vốn thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư

TT

TÊN DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

Tổng (tr.đ)

Thời gian
thực hiện


1

Lĩnh vực trồng trọt

119.000

 

-

Dự án đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn: Tập trung phát triển các giống lúa chất lượng cao, Nếp cái hoa vàng

20.000

2017-2018

-

Dự án đầu tư sản xuất tập trung các cây trồng có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như: Rau an toàn; quả an toàn (mô hình vải Vietgap, thâm canh na kết hợp IPM), thâm canh chè theo Vietgap và thâm canh dong giềng

77.200

2017-2018

-

Dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng cao tỉnh Quảng Ninh

21.800

2019-2020

2

Lĩnh vực chăn nuôi

317.900

 

-

Dự án sản xuất giống gia súc, gia cầm có chất lượng cao

96.200

2017-2018

-

Dự án phát triển hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Quảng Yên, Đông Triều, Đầm Hà với công suất 100.000 tấn/nhà máy/năm

45.000

2017-2018

-

Dự án cải tạo, lai tạo đàn trâu bò ở các huyện vùng cao

33.500

2019-2020

-

Dự án phát triển trồng cỏ và chế biến thức ăn thô xanh cho trâu bò

20.000

2019-2020

-

Dự án đổi mới hệ thống chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

21.000

2019-2020

-

Đề án phát triển nâng cao năng lực cán bộ kỹ thuật và quản lý các cấp trong chăn nuôi – thú y

67.000

2019-2020

-

Dự án xây dựng màng lưới thú y phòng chống dịch bệnh giá súc, gia cầm

35.200

2019-2020

3

Lĩnh vực lâm nghiệp

1.103.100

 

-

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn tỉnh

273.100

2017-2018

-

Dự án đầu tư phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh

300.000

2017-2018

-

Dự án đầu tư xây dựng rừng Quốc gia Yên tử, VQG Bái Tử Long

100.000

2019-2020

-

Dự án quản lý rừng bền vững (phục vụ cấp chứng chỉ rừng)

100.000

2019-2020

-

Dự án đầu tư nâng cao năng lực chế biến gỗ và lâm sản

100.000

2019-2020

-

Dự án bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ

50.000

2019-2020

-

Dự án phục hồi và giám sát cải tạo các khu vực mỏ than (3 mỏ Hà Tu, Suối Lại, Núi Béo)

100.000

2019-2020

-

Dự án Phát triển vùng cây dược liệu gắn với công nghiệp chế biến

80.000

2019-2020

4

Lĩnh vực thủy lợi

720.000

 

-

Dự án đầu tư xây mới các hồ chứa: Hồ Tài Chi (H. Hải Hà để cấp nước sinh hoạt và cho khu công nghiệp Taxhong)

300.000

2017-2018

-

Dự án đầu tư nâng cấp các hồ chứa: Hồ Bài Sơn, Khe Đình (H. Hải Hà); hồ Cái Khánh, Đá Lạn, hồ thôn Trung (H. Tiên Yên); Hồ Khe Thự, Khe Giá(TX. Quảng Yên); hồ Khe Chùa, Ruộc Cùng (H. Hoành Bồ); hồ Khe Chè, Khe Thau (H. Đông Triều)

310.000

2019-2020

-

Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống đê biển: Quảng Thành (H. Hải Hà); Tân Bình, Đông Bí (H. Đầm Hà); Đoàn Kết, Quan Lạn (H. Vân Đồn), thôn 1 (TP. Móng Cái); Quảng Yên (TX.Quảng Yên); Vành Kiệu II (TP. Uông Bí)

65.000

2019-2020

-

Nâng cấp các tuyến đê sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

45.000

2019-2020

 

Tổng

2.260.000

 1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương