Đại diện đơn vị thi công: CÔng ty cp tư VẤn quản lý XÂy dựng cmctải về 39.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích39.33 Kb.
#7853

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

……………ngày……tháng…..năm 20….


BIÊN BẢN SỐ …

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

(Áp dụng theo Phụ lục 4A Nghị Định số 209/2004/NĐ – CP)


CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở GIA ĐÌNH 121-123 NGUYỄN BỈNH KHIÊM.

HẠNG MỤC : XÂY DỰNG PHẦN THÔ

1.Đối tượng nghiệm thu:

 • Tên công việc được nghiệm thu: XÂY TƯỜNG MÓNG - DẦM - ĐÀI

 • Vị trí xây dựng trên công trình : MÓNG ĐÀI, ĐÀ KIỀNG.

2.Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

 • Đại diện chủ đầu tư:

 • Ông (Bà) : LÊ TIẾN DŨNG Chức vụ: Đại diện bên A

 • Ông (Bà) : ……………………………… Chức vụ: Giám sát A

 • Đại diện đơn vị thi công: CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ XÂY DỰNG CMC

 • Ông (Bà) : LA CẨM NHÂN Chức vụ: P. Giám đốc

 • Ông (Bà) : Chức vụ: Kỹ thuật bên B.

3.Thời gian nghiệm thu:

 • Bắt đầu: ………h………ngày………tháng………năm 20…..

 • Kết thúc: ………h………ngày………tháng………năm 20…..

Tại : 121-123 NGUYỄN BỈNH KHIÊM.

4.Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a/.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi Thiết kế đã được chấp nhận:

 • Bản vẽ thi công số:

 • Biên bản thay đổi Thiết kế: • Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng:

 • TCVN 4314 – 1986: Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.

 • TCVN 1450 – 1986 : Gạch rỗng đất sét nung.

 • TCVN 5674 – 1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.

 • Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng XD.

 • Điều kiện kỹ thuật thi công: Mục……………………điều…………………….trang……………..

 • Điều kiện kỹ thuật riêng : ……………………………………………………………………………..

 • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng VL, thiết bị được thực hiện trong quá trình XD:

 • …………………………………………………………………………………………………………………………

 • …………………………………………………………………………………………………………………………

 • Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của Chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

 • Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng:b/.Chất lượng công việc XD: ( Đối chiếu với TK, TCXD & Yêu cầu kỹ thuật của công trình XD).

STT

NỘI DUNG KIỂM TRA

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

KẾT QUẢ KIỂM TRA

ĐẠT

KHÔNG ĐẠT

1

Vật liệu


2

Cấp phối vữa


3

Tim trục, chân tường


4

Liên kết


5

Mạch vữa


6

Độ phẳng


7

Hình dáng, kích thước


8

Vệ sinh bề mặt


9

Chi tiết chừa lỗ, chôn sẵnc/.Các ý kiến khác (nếu có):

-

--

-

-5. Kết luận:

(Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc XD tiếp theo)

(Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc XD đã thực hiện & các yêu cầu khác nếu có).

-

--

 • Các bên tham gia nghiệm thu:

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG


Hồ sơ nghiệm thu công việc XD gồm:

 • BBNT công việc XD và các phụ lục kèm theo nếu có.

 • Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Professional Consultant & Construction Page of


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 39.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương