Cnn: Change in trading office address during the construction of coninco towertải về 2.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích2.23 Kb.
#39674
CNN: Change in trading office address during the construction of CONINCO TOWER

On 11/10/2017, Consultant and Inspection Joint Stock Company of Construction Technology and Equipment – CONINCO announced change in trading office address during the construction of CONINCO TOWER as follows:

1. Starting date: 21/10/2017

2. New address: No. 6, Dang Van Ngu, Trung Tu Ward, Dong Da District, Hanoi (5th floor, E2, E4 Building, Room 203, 204 and E4B Building)

- Tel.: 024 385 23706 Fax: 024 357 41708

- Website: coninco.com.vn Email: conincohn@coninco.com.vn3. LAS-XD60 Lab room address: No. 26, Alley 543, Giai Phong Street, GIap Bat Ward, Hoang Mai District, Hanoi

tải về 2.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương