HỘI ĐỒng bầu cử quốc giatải về 0.59 Mb.
trang9/11
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Móng Cái và các huyện: Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Văn Minh được 179.007 phiếu, đạt tỷ lệ 74,99% số phiếu hợp lệ
2) Bà Đỗ Thị Lan được 165.734 phiếu, đạt tỷ lệ 69,43% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Thu Hà được 71.224 phiếu, đạt tỷ lệ 29,84% số phiếu hợp lệ
4) Ông Chu Đình Hiển được 59.805 phiếu, đạt tỷ lệ 25,05% số phiếu hợp lệ
47 - TỈNH QUẢNG BÌNH
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Ba Đồn và các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Mạnh Cường được 202.071 phiếu, đạt tỷ lệ 88,63% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Văn Man được 188.441 phiếu, đạt tỷ lệ 82,65% số phiếu hợp lệ
3) Bà Cao Thị Giang được 164.356 phiếu, đạt tỷ lệ 72,08% số phiếu hợp lệ
4) Bà Trương Thị Tư được 59.502 phiếu, đạt tỷ lệ 26,10% số phiếu hợp lệ
5) Bà Đinh Thị Dung được 58.682 phiếu, đạt tỷ lệ 25,74% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Đồng Hới và các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Văn Bình được 328.948 phiếu, đạt tỷ lệ 88,68% số phiếu hợp lệ
2) Ông Trần Công Thuật được 311.176 phiếu, đạt tỷ lệ 83,88% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Ngọc Phương được 287.239 phiếu, đạt tỷ lệ 77,43% số phiếu hợp lệ
4) Ông Lê Phong Hồng được 90.152 phiếu, đạt tỷ lệ 24,30% số phiếu hợp lệ
5) Bà Trương Thị Thanh Hoa được 81.551 phiếu, đạt tỷ lệ 21,98% số phiếu hợp lệ
48 - TỈNH QUẢNG NAM
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Quang Dũng được 279.616 phiếu, đạt tỷ lệ 82,37% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Đình Tiến được 271.885 phiếu, đạt tỷ lệ 80,09% số phiếu hợp lệ
3) Bà PơLoong Thị Những được 71.886 phiếu, đạt tỷ lệ 21,18% số phiếu hợp lệ
4) Ông Giri Thái Sơn được 54.489 phiếu, đạt tỷ lệ 16,05% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Hội An và các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Phan Việt Cường được 350.974 phiếu, đạt tỷ lệ 80,37% số phiếu hợp lệ
2) Ông Ngô Văn Minh được 345.595 phiếu, đạt tỷ lệ 79,13% số phiếu hợp lệ
3) Ông Phan Thái Bình được 335.816 phiếu, đạt tỷ lệ 76,89% số phiếu hợp lệ
4) Bà Huỳnh Thị Thủy được 137.986 phiếu, đạt tỷ lệ 31,60% số phiếu hợp lệ
5) Bà Lê Thủy Trinh được 131.387 phiếu, đạt tỷ lệ 30,08% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Tam Kỳ và các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Đức Hải được 297.017 phiếu, đạt tỷ lệ 83,65% số phiếu hợp lệ
2) Ông Lê Ngọc Hải được 254.989 phiếu, đạt tỷ lệ 71,81% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Quốc Khánh được 235.481 phiếu, đạt tỷ lệ 66,32% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được 156.246 phiếu, đạt tỷ lệ 44% số phiếu hợp lệ
5) Ông Nguyễn Viết Thành được 111.859 phiếu, đạt tỷ lệ 31,50% số phiếu hợp lệ

49 - TỈNH QUẢNG NGÃI
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây và Sơn Hà

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Hòa Bình được 279.099 phiếu, đạt tỷ lệ 88,93% số phiếu hợp lệ
2) Bà Hồ Thị Vân được 168.380 phiếu, đạt tỷ lệ 53,65% số phiếu hợp lệ
3) Bà Võ Thị Mai Vỹ được 90.311 phiếu, đạt tỷ lệ 28,77% số phiếu hợp lệ
4) Ông Hồ Xuân Tình được 87.362 phiếu, đạt tỷ lệ 27,83% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Lý Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Lê Viết Chữ được 332.401 phiếu, đạt tỷ lệ 86,97% số phiếu hợp lệ
2) Bà Đinh Thị Phương Lan được 281.113 phiếu, đạt tỷ lệ 73,55% số phiếu hợp lệ
3) Bà Phạm Thị Thu Trang được 272.033 phiếu, đạt tỷ lệ 71,18% số phiếu hợp lệ
4) Bà Dương Thị Mỹ Dung được 150.879 phiếu, đạt tỷ lệ 39,48% số phiếu hợp lệ
5) Ông Hồ Cao Nhã được 91.120 phiếu, đạt tỷ lệ 23,84% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ, Minh Long

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Tuấn Anh được 218.139 phiếu, đạt tỷ lệ 84,89% số phiếu hợp lệ
2) Bà Đinh Thị Hồng Minh được 182.509 phiếu, đạt tỷ lệ 71,02% số phiếu hợp lệ
3) Ông Phan Đình Thắng được 65.547 phiếu, đạt tỷ lệ 25,51% số phiếu hợp lệ
4) Bà Đinh Thị Liên được 46.244 phiếu, đạt tỷ lệ 18% số phiếu hợp lệ
50 - TỈNH QUẢNG TRỊ
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa và huyện đảo Cồn Cỏ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Hà Sỹ Đồng được 177.730 phiếu, đạt tỷ lệ 75,37% số phiếu hợp lệ
2) Bà Hồ Thị Minh được 145.359 phiếu, đạt tỷ lệ 61,64% số phiếu hợp lệ
3) Ông Đỗ Văn Sinh được 144.644 phiếu, đạt tỷ lệ 61,34% số phiếu hợp lệ
4) Ông Hoàng Nam được 144.613 phiếu, đạt tỷ lệ 61,33% số phiếu hợp lệ
5) Bà Hồ Thúy Vinh được 80.461 phiếu, đạt tỷ lệ 34,12% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Chí Dũng được 177.773 phiếu, đạt tỷ lệ 84,02% số phiếu hợp lệ
2) Ông Hoàng Đức Thắng được 164.077 phiếu, đạt tỷ lệ 77,55% số phiếu hợp lệ
3) Bà Mai Thị Kim Nhung được 127.462 phiếu, đạt tỷ lệ 60,24% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được 81.190 phiếu, đạt tỷ lệ 38,37% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị Vĩnh An được 70.615 phiếu, đạt tỷ lệ 33,38% số phiếu hợp lệ
51 - TỈNH SÓC TRĂNG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm và các huyện: Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Văn Thể được 322.217 phiếu, đạt tỷ lệ 84,22% số phiếu hợp lệ
2) Ông Hoàng Thanh Tùng được 304.485 phiếu, đạt tỷ lệ 79,59% số phiếu hợp lệ
3) Bà Tô Ái Vang được 252.539 phiếu, đạt tỷ lệ 66,01% số phiếu hợp lệ
4) Bà Quách Tố San được 130.655 phiếu, đạt tỷ lệ 34,15% số phiếu hợp lệ
5) Ông Thạch Chăm Rơn được 128.456 phiếu, đạt tỷ lệ 33,58% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Kế Sách, Long Phú và Cù Lao Dung

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Hồ Thị Cẩm Đào được 191.529 phiếu, đạt tỷ lệ 74,98% số phiếu hợp lệ
2) Ông Trần Khắc Tâm được 119.675 phiếu, đạt tỷ lệ 46,85% số phiếu hợp lệ
3) Ông Phạm Thành Nam được 91.606 phiếu, đạt tỷ lệ 35,86% số phiếu hợp lệ
4) Ông Hồ Văn Thảo được 54.561 phiếu, đạt tỷ lệ 21,36% số phiếu hợp lệ
5) Bà Huỳnh Lan Phương được 52.624 phiếu, đạt tỷ lệ 20,60% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Vĩnh Châu và các huyện: Mỹ Xuyên, Trần Đề

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Lý Đức (Thượng tọa Lý Minh Đức) được 231.882 phiếu, đạt tỷ lệ 67,87% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Đức Kiên được 174.077 phiếu, đạt tỷ lệ 50,95% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Hoàng Tiến được 137.416 phiếu, đạt tỷ lệ 40,22% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Phước Minh được 73.153 phiếu, đạt tỷ lệ 21,41% số phiếu hợp lệ
5) Ông Võ Văn Sự được 65.233 phiếu, đạt tỷ lệ 19,09% số phiếu hợp lệ
52 - TỈNH SƠN LA
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Sơn La và các huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Tòng Thị Phóng được 307.615 phiếu, đạt tỷ lệ 92,31% số phiếu hợp lệ
2) Ông Quàng Văn Hương được 263.381 phiếu, đạt tỷ lệ 79,04% số phiếu hợp lệ
3) Ông Quàng Văn Lâm được 163.764 phiếu, đạt tỷ lệ 49,15% số phiếu hợp lệ
4) Bà Vì Thị Mười được 151.818 phiếu, đạt tỷ lệ 45,56% số phiếu hợp lệ
5) Bà Lò Thị Lân được 102.791 phiếu, đạt tỷ lệ 30,85% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp và Quỳnh Nhai

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Đắc Quỳnh được 171.654 phiếu, đạt tỷ lệ 81,37% số phiếu hợp lệ
2) Ông Đinh Công Sỹ được 151.124 phiếu, đạt tỷ lệ 71,64% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Đức Thịnh được 53.410 phiếu, đạt tỷ lệ 25,32% số phiếu hợp lệ
4) Ông Quách Công Cầm được 42.833 phiếu, đạt tỷ lệ 20,30% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trương Quang Nghĩa được 180.811 phiếu, đạt tỷ lệ 81,88% số phiếu hợp lệ
2) Bà Tráng Thị Xuân được 170.527 phiếu, đạt tỷ lệ 77,23% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Văn Chiến được 45.036 phiếu, đạt tỷ lệ 20,40% số phiếu hợp lệ
4) Bà Giàng Thị Giang được 42.465 phiếu, đạt tỷ lệ 19,23% số phiếu hợp lệ
53 - TỈNH TÂY NINH

: Uploaded
Uploaded -> LỜi giới thiệU
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương